Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019 rok - część 2
l.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane - RB
Usługi - U
Dostawy - D
Przewidywany tryb lub
inna procedura zamówienia
Orientacyjna wartość
zamówienia
Przewidywany
termin wszczęcia postępowania
1 Kredyt długoterminowy U przetarg nieograniczony 1 500 000,00 zł III-IV kw. 2019 r.
2 Budowa drogi gminnej nr ewid. dz. 738/4 w Romanowie Dolnym z włączeniem do drogi 1209P, wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 150 000,00 zł I kw. 2019 r.
3 Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1209P na drogę gminną 738/8 w Romanowie Dolnym, wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 50 000,00 zł I kw. 2019 r.
4 Przebudowa drogi gminnej w m. Ciszkowo (droga dojazdowa do działek mieszkaniowych przy ul. Czarnkowskiej) RB przetarg nieograniczony 150 000,00 zł I-II kw. 2019 r.
5 Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 80 000,00 zł I-II kw. 2019 r.
6 Budowa chodnika ul. Pilska w Hucie RB przetarg nieograniczony 80 000,00 zł I-II kw. 2019 r.