Wyszukiwarka:

2003

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 EURO
Gmina Czarnków, ul. Rybaki nr 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na
wybór banku do obsługi bankowej gminy Czarnków w okresie 2004 - 2006

Zamawiający: Gmina Czarnków
                      regon: 000532984
                     ul. Rybaki nr 3
                     64-700 Czarnków
                     województwo wielkopolskie
                     powiat czarnkowsko-trzcianecki
                     e-mail: Czarnkow_UG@wokiss.pl

                     tel. 067 255 2227
                     fax 067 255 3079
Znak sprawy: KW. 0114-2/46/2003
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7
Termin realizacji zamówienia:
                     lata 2004 - 2006
Rodzaj zamówienia: usługi
Kryteria wyboru oferty:
                     cena - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiscie w Urzędzie Gminy Czarnków pokój nr 6 lub 7
Miejsce i termin składania ofert:
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 4
                      do dnia 2004-01-07 godz. 13.10
Miejsce i termin otwarcia ofert:
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 5
                      w dniu 2004-01-07 godz. 13.00
Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
                      Anna Grześkowiak - Skarbnik Gminy
                      tel. 067 255 2360
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 7
                      w godz. 8.30 - 15.30

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/12/2003 10:09:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:32:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (30/12/2003 10:09:34)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 EURO
Gmina Czarnków, ul. Rybaki nr 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na
wybór banku do obsługi bankowej gminy Czarnków w okresie 2004 - 2006

Zamawiający: Gmina Czarnków
                      regon: 000532984
                     ul. Rybaki nr 3
                     64-700 Czarnków
                     województwo wielkopolskie
                     powiat czarnkowsko-trzcianecki
                     e-mail:
Czarnkow_UG@wokiss.pl
                     tel. 067 255 2227
                     fax 067 255 3079
Znak sprawy: KW. 0114-2/45/2003
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7
Termin realizacji zamówienia:
                     lata 2004 - 2006
Rodzaj zamówienia: usługi
Kryteria wyboru oferty:
                     cena - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiscie w Urzędzie Gminy Czarnków pokój nr 6 lub 7
Miejsce i termin składania ofert:
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 4
                      do dnia 2003-12-29 godz. 8.00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 5
                      w dniu 2003-12-29 godz. 8.10
Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
                      Anna Grześkowiak - Skarbnik Gminy
                      tel. 067 255 2360
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 7
                      w godz. 8.30 - 15.30

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (19/12/2003 17:04:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:34:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (19/12/2003 17:04:10)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Czarnków, ul. Rybaki nr 3, 64-700 Czarnków
ogłasza przetarg nieograniczony na
ubezpieczenie mienia Gminy Czarnków. 

Zamawiający: Gmina Czarnków
                      regon: 000532984
                     ul. Rybaki nr 3
                     64-700 Czarnków
                     województwo wielkopolskie
                     powiat czarnkowsko-trzcianecki
                     tel. 067 255 2227
                     fax 067 255 3079
Termin realizacji zamówienia:
                     lata 2004 - 2006
Kryteria wyboru oferty:
                     cena - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiscie w Urzędzie Gminy Czarnków pokój nr 6
Miejsce i termin składania ofert:
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 4
                      do dnia 2003-12-17 godz. 7.30-13.00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 5
                      w dniu 2003-12-18 godz. 14.00
Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
                      Maria Rozmarynowska
                      tel. 067 253 0284
                      Urząd Gminy Czarnków pokój nr 6
                      w godz. 8.30 - 15.30

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16/12/2003 15:27:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2007 09:34:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (16/12/2003 15:27:29)