Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Pomoc społeczna » Zasiłki » Rodzaje zasiłków

Rodzaje zasiłków

Rodzaje zasiłków

Rodzaje zasiłków:

  1. Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały.

b) zasiłek okresowy.

c) zasiłek celowy i zasiłek specjalny celowy.

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

e) pomoc dla rodzin zastępczych.

f) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki.

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

i) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

 

2. Świadczenia niepieniężne:

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne

d) składki na ubezpieczenie społeczne

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

f) sprawienie pogrzebu

g) poradnictwo specjalistyczne

h) interwencja kryzysowa

i) schronienie

j) posiłek

k) niezbędne ubranie

l) usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania

m) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

n) mieszkania chronione

o) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo- wychowawczej

p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

q) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

a) praca socjalna

b) bilet kredytowany

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (19/12/2003 13:28:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/05/2011 12:58:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/01/2016 11:07:15)