Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Podatki i opłaty lokalne » Zaświadczenia

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

  • O UŻYTKACH ROLNYCH
  • O HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH
  • O STATYSTYCZNYM DOCHODZIE Z GOSP. ROLNEGO

 

UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ WYŁĄCZNIE OSOBY FIGURUJĄCE W EWIDENCJI PODATKOWEJ TUT. URZĘDU LUB ICH MAŁŻONKOWIE, RODZICE, DZIECI ORAZ RODZEŃSTWO NA PODSTAWIE IMIENNEGO PEŁNOMOCNICTWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU I ODBIORU ZAŚWIADCZENIA

 

Zgodnie z art. 306a. § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613-j.t.) zaświadczenie powinno być wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Wzór zaświadczenia o niezaleganiu

Wzór zaświadczenia o użytkach rolnych

Wzór zaświadczenia o użytkach rolnych  - kancelaria notarialna