Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny » Rok 2018

Podatek leśny na 2018 rok

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

 

 

INFORMACJA

 

 

Podatek leśny na 2018 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 t.j. ze zm.)

 

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2018 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2017 r., poz. 963), która wynosi 197,06 zł za 1 m3.

Zgodnie z ww. ustawą podatek leśny wynosi - od 1 ha powierzchni lasu - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha powierzchni lasu - 0,220 m3 x 197,06 = 43,3532 zł

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku leśnego.

 

 

UWAGA!

OD ROKU 2016 OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE!

 

Na podstawie Uchwały nr XVII/134/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 listopada 2015 r. obowiązują nowe wzory formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl/bip w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

 

Informacja na podatek leśny IL-1

Deklaracja na podatek leśny DLP-1

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/12/2017 11:52:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/12/2017 11:56:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/12/2017 11:56:13)