Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny » Rok 2015

Podatek leśny na 2015 rok

INFORMACJA

 

 

Podatek leśny na 2015 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r.

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465)

 

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2015 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2014 r., poz. 955), która wynosi 188,85 zł za 1 m3.

 

Zgodnie z ww. ustawą podatek leśny wynosi - od 1 ha powierzchni lasu - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha powierzchni lasu - 0,220 m3 x 188,85 = 41,5470 zł

- 50 % stawki podatku leśnego = 20,7735 zł

 

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku leśnego.

 

 

UWAGA!

OD ROKU 2015 OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE!

 

Na podstawie Uchwały nr III/9/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 05 grudnia 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl/bip w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

 

Informacja na podatek leśny IL-1

Deklaracja na podatek leśny DLP-1

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/01/2015 08:32:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/01/2015 08:32:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/01/2015 09:59:32)