Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska działka nr 368/26

Czarnków, dnia 19 marca 2019 r.

 

IGROŚ.6840.8.2017

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.2204- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/26 o  pow.  0,1058 ha

III. Działka nr 368/26  w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

V. Cena nieruchomości:  38.615,00 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 7.220,69 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/26  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r.      


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.2204 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  30 kwietnia 2019 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/03/2019 13:38:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/03/2019 13:43:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/03/2019 13:43:22)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska działka nr 368/25

Czarnków, dnia 19 marca 2019 r.

 

IGROŚ.6840.9.2017

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.2204- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/25 o  pow.  0,1059 ha

 

III. Działka nr 368/25  w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

V. Cena nieruchomości:  38.650,00 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 7.227,24 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/25  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.2204 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  30 kwietnia 2019 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/03/2019 13:33:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/03/2019 13:42:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/03/2019 13:42:42)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu

Czarnków, dnia 19 lutego  2019 r.

IGROŚ.6840.10.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

położonych

w obrębie wsi   ROMANOWO  DOLNE

 

I. Nieruchomości oznaczone w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00037524/1.

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako kompleks składający się z działek:  nr 1167/1  o  pow. 0,1623 ha,  nr 1167/2  o  pow. 0,1360 ha,  nr 1167/3  o  pow. 0,1226 ha, nr 1167/4  o  pow. 0,1324 ha i nr 1167/5  o  pow. 0,1362 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości - 0,6895 ha.

III. Powyższe działki nie posiadają określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie są objęte żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja  2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym , w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5 i 1167/6.  Ponadto dla działek gruntu nr 1167/4, 1167/5 położonych w Romanowie Dolnym  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 73/2018  nr sprawy IGROŚ.6730.56.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, budowy nie mniej niż 15 miejsc postojowych, billboardu reklamowego o powierzchni 13,00 m2 i wymiarach 5,20m x 2,50 m, budowy zbiornika przeciwpożarowego w celu zabezpieczenia obiektu na cele przeciwpożarowe i budowy zbiornika na ścieki.

IV. Nieruchomości położone są w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne uznaje się jako  korzystne. Dojazd bardzo dobry, kształt korzystny, teren równy. Działki leżą w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

V. Cena  kompleksu działek:  904.788 zł (w tym podatek VAT 23% 169.188 zł )

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższych nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działki nr  1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4 i 1167/5  w Romanowie Dolnym nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 12 marca 2019 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r.

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/02/2019 16:14:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/02/2019 16:14:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/02/2019 16:14:13)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi SARBIA, gmina Czarnków

Czarnków, dnia 12 lutego 2019 roku

IGROŚ.6840.10.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi SARBIA, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018294/0.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 204/3 o pow. 0,1150 ha.
 • Działka nr 204/3 w Sarbi nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr IGROŚ.6730.15.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, budowy bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Sarbia przy drodze asfaltowej relacji Czarnków-Chodzież. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja działki średnio korzystne z uwagi na zaniżenie terenu oraz miejscowo podmokły teren. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Wschodnią granicę działki stanowi droga gruntowa prowadząca w kierunku nieczynnej stacji kolejowej. Działka nieużytkowana, porośnięta chwastami wieloletnimi.

 

 • Cena wywoławcza: 35.916,00 zł (w tym podatek VAT 23% 6.716,00 zł)

                       

Działka nr 204/3 w Sarbi nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018294/0.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia  14 marca 2019 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 


DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/02/2019 13:46:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/02/2019 13:56:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/02/2019 13:56:45)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, Urzędu Miasta Czarnków oraz w Sołectwach zostały wywieszone wykazy  nieruchomości  przeznaczonych do  wydzierżawienia:

 

- działka  nr 55/2 o pow.1,13 ha   położona w Bukowiec

- działka  nr 68/8 cz. o pow.0,10 ha  położona w Bukowiec

- działka  nr 96 cz. o pow. 0,0024 ha położona w Bukowcu

- działka  nr 16/1 cz. o pow. 1,00 ha położona w Brzeźnie 

- działka  nr 193/1 cz. o pow.0,05 ha   położona w Brzeźnie

- działka  nr 193/1 cz. o pow.0,0127 ha   położona w Brzeźnie

- działki  nr 210/5 i 40 o pow.1,35 ha położone w Ciszkowie  

- działka nr 116 o pow.0,45 ha położona w Ciszkowie  

- działka nr 115/3 cz. o pow.0,04 ha położona w Ciszkowie  

- działka nr 115/3 cz. o pow.0,0024 ha położona w Ciszkowie

- działka  nr 596 o pow.0,99 ha położona w Gajewie

- działka  nr 1123/27 cz. o pow.0,20 ha położona w Gajewie

- działka  nr 171/5 cz. o pow. 1,10 ha położona w Gębicach

- działka  nr 171/5 cz. o pow. 0,52 ha położona w Gębicach

- działka  nr 445/1 cz. o pow. 0,02 ha położona w Gębicach

- działka  nr 127/2 cz.  o pow. 0,5308 ha położona w Górze

- działka  nr 380/7 cz. o pow. 0,09 ha położona w Górze

- działka  nr 380/7 cz. o pow. 4,92 ha położona w Górze

- działka  nr 131/1 cz. o pow. 0,05 ha położona w Hucie

- działka  nr 523 o pow. 0,92 ha położona w Jędrzejewie

- działka  nr 278/23 cz. o pow. 1,70 ha położona w Jędrzejewie

- działka  nr 183/3 o pow. 0,54 ha położona w Jędrzejewie

- działka  nr 284 cz. o pow. 1,00 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 371/3 cz. o pow. 0,75 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 371/3 cz. o pow. 1,00 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 1181/1  o pow. 0,66 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 536/4 o pow. 0,68 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 451/1 cz. o pow. 1,00 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 165 cz. o pow. 0,05 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 165 cz. o pow. 0,0470 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr  451/1 cz. o pow. 41,72 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działki  nr  284 cz., 371/3 cz. i 286 cz. o pow. 3,69 ha położone w Kuźnicy Cz.

- działka nr 165 cz. o pow.0,0035 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka nr 253 cz. o pow.0,0060 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działki  nr 338/1, 339 i 340 o pow. 1,40 ha położone w Radolinku

- działka  nr  287/1 o pow. 6,32 ha położona w Radolinku

- działka  nr  268/6 o pow. 0,07 ha położona w Radolinku

- działka  nr  149 cz. o pow. 0,23 ha położona w Radolinku

- działka  nr  550 o pow. 0,94  ha położona w Walkowicach

- działka  nr 371 o pow.1,29 ha położona w Walkowicach

- działka  nr  316 o pow.1,02  ha położona w Walkowicach

- działka  nr  731 o pow. 0,50  ha położona w Walkowicach

- działki  nr  575/1 i 575/2  o pow. 0,3854  ha położone w Walkowicach

- działka  nr 30 cz. o pow. 0,46 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 30 cz. o pow. 0,0475 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 40 cz. o pow. 0,10 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 40 cz. o pow. 0,10 ha położona w Zofiowie

- działki  nr 2425/2, 3012/1 i 3012/2 o pow.21,5925 ha położone w Czarnkowie

- działka nr 2386 cz. o pow.0,50 ha położona w Czarnkowie

- działka nr 2386 cz. o pow.1,00 ha położona w Czarnkowie

- działka  nr 2386 cz. o pow.1,28 ha położona w Czarnkowie.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/12/2018 15:03:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/12/2018 15:03:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/12/2018 15:03:09)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Sarbia

Czarnków, dnia 27 listopada 2018 r.

RŚG.6840.10.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.121- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   S A R B I A

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018294/0.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 204/3 o  pow.  0,1150 ha

III. Działka nr 204/3  w Sarbi   nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr IGROŚ.6730.15.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, budowy bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Sarbia przy drodze asfaltowej relacji Czarnków-Chodzież. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd  bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja działki średnio korzystne z uwagi na zaniżenie terenu oraz miejscowo podmokły teren. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.  Wschodnią granicę działki stanowi droga gruntowa prowadząca w kierunku nieczynnej stacji kolejowej. Działka  nieużytkowana, porośnięta chwastami wieloletnimi.

V. Cena nieruchomości:  35.916 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 6.716 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 204/3  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018294/0.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 18 grudnia 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z  2018 roku poz.121- ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  8 stycznia 2019  r.

   

 

 

 

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/11/2018 13:45:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/11/2018 13:44:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/11/2018 13:44:58)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

Czarnków, dnia 27 listopada  2018 roku

IGROŚ.6840.3.2018

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

II przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 171/13 o pow. 0,1102 ha.
 • Działka nr 171/13 w Gębicach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulicy Czarnkowskiej i Pilskiej zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową oraz na niewielkim odcinku drogą gruntową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.
 • W dniu 14.08.2018 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 • Cena wywoławcza: 34.809,00 zł (w tym podatek VAT 23% 6.509,00 zł)

                       

Działka nr 171/13 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia  7 stycznia 2019 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/11/2018 13:48:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/11/2018 13:48:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/11/2018 13:48:08)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Zofiowo działka nr 65/3, gmina Czarnków
Czarnków, dnia 28 sierpnia 2018 roku

IGROŚ.6840.8.2018

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Zofiowo, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00019087/3.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 65/3 o pow. 0,1058 ha
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LII/388/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 listopada 2010 roku działka nr 65/3 w Zofiowie położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Zofiowo bezpośrednio przy szosie prowadzącej w kierunku Gajewa. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako średnio korzystne. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy.

 • Cena wywoławcza: 30.873,00 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 5.773,00 zł)

                       

Działka nr 65/3 w Zofiowie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019087/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 1października 2018 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.500,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z wpływem  nie  później  niż  do  dnia 24 września 2018 roku.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/08/2018 14:35:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/08/2018 14:40:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Vobacom (28/09/2018 10:09:22)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gajewo działka nr 1121/8, gmina Czarnków
Czarnków, dnia  28 sierpnia 2018 roku

IGROŚ.6840.7.2018

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Gajewo, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018912/9.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 1121/8 o pow. 0,1603 ha
 • Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.73.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, budowy budynku gospodarczo-garażowego, budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 1121/1 położonej w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.35.2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku został zatwierdzony między innymi podział działki gruntu nr 1121/1 na działki nr 1121/8 i 1121/9.
 • Nieruchomość położona jest w strefie centralnej wsi Gajewo, około 50 metrów od drogi asfaltowej relacji Czarnków-Wieleń. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a po przeciwległej stronie drogi zabudowa zagrodowa i siedliskowa. Kształt korzystny, teren w części położonej przy drodze płaski, w części pozostałej stanowi lekki skłon w kierunku zachodnim. Warunki geotechniczne dobre. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako dobre.

 

 • Cena wywoławcza: 25.338,00 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 4.738,00 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018912/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 4.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 24 września 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/08/2018 14:35:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/08/2018 14:39:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/08/2018 14:39:48)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Huta działka nr 531/2, gmina Czarnków
Czarnków, dnia  28 sierpnia 2018 roku

IGROŚ.6840.10.2017

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi HUTA, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018177/4.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 531/2 o pow. 0,0541 ha
 • Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka położona jest na obszarach zurbanizowanych jednostek osadniczych.
 • Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej wsi Huta przy ul. Radomskiej. Lokalizację działki uznaje się jako bardzo korzystną. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Działka położona jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt i konfiguracja średnio korzystne z uwagi na utrudnione racjonalne zagospodarowanie działki. Teren równy.

 

 • Cena wywoławcza: 15.621,00 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 2.921,00 zł)

                      

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018177/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku o godz.1045 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 3.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 24 września 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/08/2018 14:36:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/08/2018 14:52:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/08/2018 14:52:25)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Zofiowo, działka nr 65/3

 Czarnków, dnia 10 lipca 2018 r.

 

IGROŚ.6840.8.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.121 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   Z O F I O W O       

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00019087/3.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 65/3 o  pow.  0,1058 ha

 

III. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LII/388/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 listopada 2010 roku  działka nr 65/3 w Zofiowie położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

IV. Nieruchomość położona jest w  strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Zofiowo bezpośrednio przy szosie prowadzącej w kierunku Gajewa. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako średnio korzystne. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy.

 

V. Cena nieruchomości: 30.873 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 5.773,00 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 65/3 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019087/3.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat  Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:38:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:40:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:40:54)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gajewo, działka nr 1121/8

 Czarnków, dnia 10 lipca 2018 r.

 

IGROŚ.6840.7.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.121 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   G A J E W O      

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018912/9.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 1121/8 o  pow.  0,1603 ha

III. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr  BGK.6730.2.73.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, budowy budynku gospodarczo-garażowego, budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 1121/1 położonej w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.35.2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku został zatwierdzony między innymi podział działki  gruntu nr 1121/1 na działki nr 1121/8 i 1121/9.

IV. Nieruchomość położona jest w  strefie centralnej wsi Gajewo, około 50 metrów   od drogi asfaltowej relacji Czarnków-Wieleń. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a po przeciwległej stronie drogi  zabudowa zagrodowa i siedliskowa. Kształt korzystny, teren w części położonej  przy drodze płask, w części pozostałej stanowi lekki skłon w kierunku zachodnim. Warunki geotechniczne dobre. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako dobre.

V. Cena nieruchomości: 25.338,00 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 4.738,00 zł)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 1121/8 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018912/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat  Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:38:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:40:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:40:22)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Huta, działka nr 531/2

 Czarnków, dnia 10 lipca 2018 r.

 

IGROŚ.6840.10.2017

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.121 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   H U T A        

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018177/4.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 531/2 o  pow.  0,0541 ha

III. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka  położona jest na obszarach zurbanizowanych jednostek osadniczych.

IV. Nieruchomość położona jest w  strefie zabudowy mieszkaniowej wsi Huta przy ul. Radomskiej. Lokalizację działki uznaje się jako bardzo korzystną. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Działka położona jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną,  wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt i konfiguracja średnio korzystne z uwagi na utrudnione racjonalne  zagospodarowanie działki. Teren równy.

 

V. Cena nieruchomości: 15.621,00 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 2.921,00 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 531/2 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018177/4.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat  Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:39:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:41:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/07/2018 12:41:19)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gębice działka nr 171/13

 

Czarnków, dnia 3 lipca  2018 roku

IGROŚ.6840.3.2018

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 171/13 o pow. 0,1102 ha.
 • Działka nr 171/13 w Gębicach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulicy Czarnkowskiej i Pilskiej zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową oraz na niewielkim odcinku drogą gruntową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

 • Cena wywoławcza: 34.809,00 zł (w tym podatek VAT 23% 6.509,00 zł)

                       

Działka nr 171/13 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godz. 945 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 4.500 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia  9 sierpnia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.


DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/07/2018 06:43:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/07/2018 07:39:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/07/2018 09:08:57)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Brzeźno, działka nr 471/4

 

Czarnków, dnia 3 lipca 2018 roku

IGROŚ.6840.4.2018

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Brzeźno, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00018436/8

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 471/4 o pow. 0,1549 ha

 

 • Działka numer 471/4 w Brzeźnie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr LII/389/10 z dnia 10 listopada 2010 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Brzeźno, przy szosie prowadzącej z Brzeźna w kierunku Gębic. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

 • Cena wywoławcza: 55.458,66 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 10.370,32 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018436/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godz.1030 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 10.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 9 sierpnia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/07/2018 06:43:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/07/2018 07:42:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/07/2018 09:09:30)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gębice działka nr 171/14

 

Czarnków, dnia 3 lipca  2018 roku

IGROŚ.6840.2.2018

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 171/14 o pow. 0,1110 ha.
 • Działka nr 171/14 w Gębicach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulicy Czarnkowskiej i Pilskiej zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową oraz na niewielkim odcinku drogą gruntową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

 • Cena wywoławcza: 35.055,00 zł (w tym podatek VAT 23% 6.555,00 zł)

                       

Działka nr 171/14 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia  9 sierpnia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/07/2018 06:43:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/07/2018 07:36:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/07/2018 09:10:07)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Brzeźno, działka nr 471/4

Czarnków, dnia  15 maja  2018 r.

 

IGROŚ.6840.4.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi   B R Z E Ź N O

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018436/8.

 

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 471/4  o  pow. 0,1549 ha

 

III. Powyższa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej  zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr LII/389/10 z dnia 10 listopada 2010 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Brzeźno, przy szosie prowadzącej z Brzeźna w kierunku Gębic. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

V. Cena nieruchomości: 55.458,66 zł (w tym podatek VAT 23% 10.370,32 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr 471/4 w Brzeźnie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018436/8.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 5 czerwca 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r.

   

 

 

 

 

 

DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:05:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:07:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:07:37)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gębice, działka nr 171/14

Czarnków, dnia  15 maja  2018 r.

 

IGROŚ.6840.2.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

położonej

w obrębie wsi   GĘBICE

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 171/14  o  pow. 0,1110 ha

III. Powyższa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulicy Czarnkowskiej i Pilskiej   zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową oraz na niewielkim odcinku drogą gruntową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

V. Cena nieruchomości: 35.055,00 zł (w tym podatek VAT 23% 6.555,00 zł)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr 171/14 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 5 czerwca 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r.

 


DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:09:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:11:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:11:45)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gębice, działka nr 171/13

Czarnków, dnia  15 maja  2018 r.

 

IGROŚ.6840.3.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi   GĘBICE

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.

 

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 171/13  o  pow. 0,1102 ha

 

III. Powyższa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulicy Czarnkowskiej i Pilskiej   zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową oraz na niewielkim odcinku drogą gruntową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

V. Cena nieruchomości: 34.809,00 zł (w tym podatek VAT 23% 6.509,00 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr 171/13 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 5 czerwca 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r.


DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:10:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:12:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/05/2018 14:12:10)
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - Kuźnica Czarnkowska

Czarnków, dnia 27 marca 2018 roku

IGROŚ.7125.1.2017

 

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   

  PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Opis  nieruchomości

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00018168/8

 

- oznaczenie w katastrze  nieruchomości

 

działki nr: 690/7 o powierzchni  0,1848 ha

 

- stan prawny gruntu

 

Własność

 

- opis budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny  w zabudowie bliźniaczej z poddaszem użytkowym, oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Kuźnica Czarnkowska Os. Leśne nr 7/2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, pralni, kotłowni i skrytki o powierzchni użytkowej 60,87m2.

 

 

 

 

- cena

77.162,00 zł

 

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku  poz. 1221 ze zm.).

 

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy budynku mieszkalnego, o ile oświadczy, że  wyraża zgodę na cenę sprzedaży z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do dnia
30 kwietnia 2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/03/2018 14:23:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/03/2018 14:28:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/03/2018 14:28:31)
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - Jędrzejewo

Czarnków, dnia  27 marca 2018 roku

IGROŚ.7125.3.2017

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00037606/0

 

- oznaczenie w katastrze  nieruchomości

 

działki nr:

187/1 o powierzchni  0,0866 ha

   

- stan prawny gruntu

Własność

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Jędrzejewo  nr 1, składający się z czterech lokali mieszkalnych: nr 1 o powierzchni  użytkowej 49,48 m2 stanowiący przedmiot najmu, nr 2 o powierzchni użytkowej 53,80 m2 stanowiący odrębną własność, nr 3 o powierzchni użytkowej 72,20 m2 stanowiący odrębną własność, nr 4 o powierzchni użytkowej 15,76 m2 stanowiący odrębną własność i jednego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 73,79 m2 stanowiącego  odrębną własność. Na działce znajduje się ponadto budynek gospodarczy z pomieszczeniami przynależnymi do lokali oraz tzw. ustępy suche o konstrukcji drewnianej.

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr 1 położony na parterze

- powierzchnia użytkowa

49,48 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z dwóch pokoi: o powierzchni
15,29 m2 i 19,98 m2,  kuchni o powierzchni 8,70m2,  łazienki o powierzchni 2,24 m2, korytarza o powierzchni 3,27 m2. Do lokalu przynależą: piwnica o powierzchni użytkowej 8,35 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 17,90 m2.

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

7573/36672

- cena

51.850 zł

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.  43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku  poz. 1221 ze zm.).

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży
z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/03/2018 13:19:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/03/2018 14:26:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/03/2018 14:26:30)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Białężyn

Czarnków, dnia 9 stycznia  2018 roku

IGROŚ.6840.3.2017

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi BIAŁĘŻYN, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018172/9.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 33/1 o pow. 0,2349 ha.
 • Działka nr 33/1 w Białężynie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/270/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku położona jest na terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy produkcyjnej i terenów rolnych wsi Białężyn. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd drogą asfaltową. Kształt działki regularny, teren równy. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia nie utrudniająca ewentualnej zabudowy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

 

 • Cena wywoławcza: 62.900 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 11.761,79 zł)

                       

Działka nr 33/1 w Białężynie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018172/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 10.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 7 lutego 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/01/2018 13:10:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/01/2018 13:11:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/01/2018 13:11:50)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz w sołectwie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- część  działki nr  253 o powierzchni 60 m2, położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej.

 

 

 

 

    Z-ca Wójta  Gminy Czarnków

   /-/ Monika Piotrowska

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/01/2018 13:10:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/01/2018 13:11:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/01/2018 13:11:30)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, Urzędu Miasta Czarnków oraz w Sołectwach zostały wywieszone wykazy  nieruchomości  przeznaczonych do  wydzierżawienia:

 

- działki  nr 78/1 cz. i 78/2 cz.  o pow. 2,00 ha   położone w Białężynie

- działka  nr 68/8 cz. o pow. 0,99 ha   położona w Bukowcu

- działka  nr 16/1 cz. o pow. 1,03 ha położona w Brzeźnie   

- działka  nr 163/2 o pow.0,6221 ha położone w Ciszkowie  

- działka  nr 1123/27cz. o pow.0,60 ha położona w  Gajewie

- działka  nr 362/4 o pow. 1,1160 ha położona w Gębicach

- działka  nr 445/1 cz. o pow. 0,09 ha położona w Gębicach

- działka  nr 137/2 o pow. 0,74 ha położona w Górze

- działka  nr 127/2 cz. o pow. 0,0345 ha położona w Górze

- działka  nr 486 o pow. 0,36 ha położona w Jędrzejewie

- działka  nr 88/1 cz. o pow. 0,34 ha położona w Komorzewie

- działki  nr 118/4 i 94/3 o pow. 0,3873 ha położone w Komorzewie

- działka nr 118 o pow. 0,20 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 451/1 cz. o pow. 1,00 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 451/1 cz. o pow. 0,51 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 35/5 cz. o pow. 0,2272 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 290/5 o pow.0,0477 ha położona w Radolinku

- działki  nr  237, 238 i 62 o pow.2,69 ha położone w Radosiewie

- działka  nr 985/2 cz. o pow. 0,10 ha położona w Romanowie Dolnym

- działka  nr 574 cz. o pow. 0,24 ha położona w Romanowie Dolnym

- działka  nr 662/1 o pow.2,7936 ha położona w Romanowie Dolnym

- działka  nr 989/1 o pow.0,0573 ha położona w Romanowie Dolnym

- działka  nr 1007 o pow. 0,53 ha położona w Romanowie Dolnym

- działka  nr 989/2 o pow. 0,0695 ha położona w Romanowie Dolnym

- działki  nr 360 i 361 o pow.1,35 ha położone w Romanowie Górnym

- działka  nr 36 o pow. 0,14 ha położona w Romanowie Górnym

- działka  nr 155/2 o pow. 0,69 ha położona w Sarbce

- działka  nr 25/3 cz. o pow. 0,5218 ha położona w Sarbi

- działka  nr 149 cz. o pow. 0,90 ha położona w Średnicy

- działka  nr 149 cz. o pow. 0,30 ha położona w Średnicy

- działka  nr 149 cz. o pow. 0,23 ha położona w Średnicy

- działka  nr 783/2 cz. o pow.0,31 ha położona w Walkowicach

- działka  nr  329 o pow.0,52 ha położona w Walkowicach

- działka  nr  330 o pow.0,45  ha położona w Walkowicach

- działka  nr 40 cz. o pow. 0,17 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 30 cz. o pow. 0,15 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 80/1 o pow. 0,16 ha położona w Zofiowie

- działki  nr 957 i 958 o pow. 1,06 ha położone w Zofiowie

- działki  nr 2383 cz.  i 2386 cz. o pow.2,50 ha położone w Czarnkowie

- działka  nr 2564 o pow.0,6507 ha położona w Czarnkowie

- działka  nr 2530cz. o pow.1,36 ha położona w Czarnkowie

- działki  nr 2383 cz.  i 2385 cz. o pow.2,50 ha położone w Czarnkowie

- działka  nr 96 cz. o pow.  45,00 m2 położona w Bukowcu

- działka  nr 193/1 cz. o pow. 16,50 m2 położona w Brzeźnie

- działka  nr 202/15 cz. o pow. 2,00 m2 położona w Brzeźnie

- działka  nr 65/2  cz. o pow. 14,00 m2 położona w Gajewie

- działka  nr 65/2  cz. o pow. 14,00 m2 położona w Gajewie

- działka  nr 133/1 cz. o pow. 23,00 m2  położona w  Gajewie

- działka  nr 133/1 cz. o pow. 13,00 m2  położona w  Gajewie

- działka  nr 133/1 cz. o pow. 41,00 m2 położona w  Gajewie

- działki  nr 121 cz. i 334 cz. o pow. 6,00 m2 położone w Gębicach

- działka  nr 321/1 cz. o pow. 11,70 m2 położona w Gębiczynie

- działka  nr 308/4 cz. o pow. 8,00 m2 położona w Hucie

- działka  nr  91/16 cz. o pow. 29,00 m2 położona w  Hucie

- działka  nr  91/16 cz. o pow. 23,60 m2 położona w  Hucie

- działka  nr 342/1 cz. o pow. 5,00 m2 położona w Jędrzejewie

- działka  nr 172  cz. o pow.10,20 m2 położona w Jędrzejewie

- działka  nr 342/1 cz. o pow. 8,00 m2 położona w Jędrzejewie

- działka  nr 357/2  cz. o pow.  26,00 m2 położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 357/2  cz. o pow.  20,00 m2 położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 165  cz. o pow.  16,00 m2 położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 163  cz. o pow.  18,00 m2 położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 165  cz. o pow.  48,00 m2 położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr  71 cz. o pow. 10,60 m2 położona w Marunowie

- działka  nr  336 cz. o pow. 12,00 m2 położona w Radolinku

- działka  nr  336 cz. o pow. 24,00 m2 położona w Radolinku

- działka  nr   20 cz. o pow. 20,58 m2 położona w  Średnicy

- działka  nr  570/2 cz. o pow. 20,00 m2 położona w Walkowicach

- działka  nr  40 cz. o pow. 15,20 m2 położona w Zofiowie.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/12/2017 13:54:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/12/2017 13:54:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/12/2017 13:54:34)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Białężyn

Czarnków, dnia 17 października 2017 r.

 

IGROŚ.6840.3.2017

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   B I A Ł Ę Ż Y N

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018172/9.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 33/1 o  pow.  0,2349 ha

 

III. Działka nr 33/1 w Białężynie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/270/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku położona jest na terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej.  

IV. Nieruchomość położona jest w strefie nowo powstałej zabudowy produkcyjnej i terenów rolnych wsi Białężyn. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako  korzystne. Dojazd drogą asfaltową. Kształt działki regularny, teren równy. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia nie utrudniająca ewentualnej zabudowy.  Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

V.                   

VI. Cena nieruchomości:  62.900 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 11.761,79 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 33/1 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018172/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 7 listopada  2017 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  28 listopada 2017 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/10/2017 12:43:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/10/2017 12:43:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/10/2017 12:43:46)
II przetarg pisemny nieograniczony na nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 738/5 o powierzchni 1,9450 ha położona w Romanowie Dolnym (Podstrefa Czarnków)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/10/2017 11:44:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/10/2017 11:45:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/10/2017 11:45:14)
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym na sprzedaż działki nr 738/6 o powierzchni 1,6793 ha położona w Romanowie Dolnym (Podstrefa Czarnków)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/09/2017 11:34:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/09/2017 11:35:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/09/2017 11:35:01)
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 142/3 położonej w obrębie wsi Gajewo

 

Czarnków, dnia 26 września 2017 roku

 

RŚG.6840.9.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Gajewo, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00018873/3.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 142/3 o pow. 0,0251 ha
 • Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. i uchwała nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.09.2016 r. działka nr 142/3 położona jest na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Gajewo. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt regularny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.
 • W dniu 15 lutego 2017 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.
 • W dniu 8 sierpnia 2017 r. odbył się II przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 • Cena wywoławcza: 3.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 roku poz.710 z późn. zm.)

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018873/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2017 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 500,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 23 października 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.


DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/09/2017 14:29:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/09/2017 14:31:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/09/2017 14:31:01)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/26

 

Czarnków, dnia 19 września 2017 roku

IGROŚ.6840.8.2017

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018626/7.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/26 o pow. 0,1058 ha

 

 • Działka numer 368/26 w Kuźnicy Czarnkowskiej nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015
  z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

 

 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

 • Cena wywoławcza: 35.916 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.716 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 17 października  2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/09/2017 13:39:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/09/2017 13:46:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/09/2017 13:46:43)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/25

 

Czarnków, dnia 19 września 2017 roku

IGROŚ.6840.9.2017

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018626/7.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/25 o pow. 0,1059 ha

 

 • Działka numer 368/25 w Kuźnicy Czarnkowskiej nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015
  z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

 

 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

 • Cena wywoławcza: 35.952,90 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.722,90 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.100,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 17 października  2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/09/2017 13:39:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/09/2017 13:46:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/09/2017 13:46:21)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Huta - działka nr 531/1

Czarnków, dnia 5 września 2017 r.

 

IGROŚ.6840.5.2017

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi  Huta

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018177/4.

II.  Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

                                         

- działka nr 531/1  o  pow. 0,0073 ha

 

III. Działka nr 531/1 w Hucie  nie jest objęta  żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka  położona jest na obszarze zurbanizowanych jednostek osadniczych.

IV. Nieruchomość położona jest  w strefie zabudowy  mieszkaniowej wsi Huta przy ulicy Radomskiej. Dojazd do działki bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfigurację działki łącznie z nieruchomością przyległą uznaje się jako korzystne. Działka położona jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi  rolę (R).  

V. Cena nieruchomości:

 

- działka nr 531/1 -   2.680,00 złotych (w tym podatek VAT 23% 501,14 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 531/1 w Huta nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw Nr PO2T/00018177/4.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 26 września 2017 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  17 października 2017 r.

 

 

   

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:08:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:11:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:11:57)
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - Kuźnica Czarnkowska ul. Pocztowa 6, lokal nr 4

Czarnków, dnia 5 września 2017 roku

IGROŚ.7125.3.2016

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00023063/0

- oznaczenie w katastrze    nieruchomości

 

działki nr: 174/3 o powierzchni  0,0419 ha   

- stan prawny gruntu

Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gmina Czarnków do 2089 r.

 

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Kuźnica Czarnkowska ul. Pocztowa 6, składający się z czterech lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu. Na działce znajdują się ponadto budynek gospodarczy z pomieszczeniami przynależnymi do lokali.

 

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr 4 położony na poddaszu z wejściem z północnego szczytu budynku   

- powierzchnia użytkowa

40,18 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z dwóch pokoi o powierzchni: 15,42 m2 i 7,55 m2, kuchni o powierzchni 8,98 m2, łazienki o powierzchni 1,81 m2 i przedsionka o powierzchni 6,42 m2 .

Do lokalu przynależy  kotłownia o powierzchni użytkowej 9,01 m2.

 

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

4919/26618

- cena

42.500 złotych

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży
z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do 30 września 2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:09:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:11:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:11:38)
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - Kuźnica Czarnkowska ul. Pocztowa 6, lokal nr 2

Czarnków, dnia 5 września 2017 roku

IGROŚ.7125.6.2016

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00023063/0

- oznaczenie w katastrze    nieruchomości

 

działki nr: 174/3 o powierzchni  0,0419 ha   

- stan prawny gruntu

Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gmina Czarnków do 2089 r.

 

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Kuźnica Czarnkowska ul. Pocztowa 6, składający się z czterech lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu. Na działce znajdują się ponadto budynek gospodarczy z pomieszczeniami przynależnymi do lokali.

 

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr 2 położony na parterze z niezależnym wejściem od strony zachodniej  

- powierzchnia użytkowa

64,56 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z trzech pokoi o powierzchni: 10,91 m2, 13,33 m2 i 21,63 m2, kuchni o powierzchni 10,56 m2, łazienki o powierzchni 4,49m2   i przedsionka o powierzchni 3,64 m2 .

Do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 12,63 m2.

 

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

7719/26618

- cena

75.350 złotych

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży
z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do 30 września 2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:09:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:11:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:11:19)
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - Kuźnica Czarnkowska ul. Pocztowa 6, lokal nr 1

Czarnków, dnia 5 września 2017 roku

IGROŚ.7125.5.2016

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00023063/0

- oznaczenie w katastrze    nieruchomości

 

działki nr: 174/3 o powierzchni  0,0419 ha   

- stan prawny gruntu

Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gmina Czarnków do 2089 r.

 

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Kuźnica Czarnkowska ul. Pocztowa 6, składający się z czterech lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu. Na działce znajdują się ponadto budynek gospodarczy z pomieszczeniami przynależnymi do lokali.

 

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr 1 położony na parterze z wejściem ze wspólnej klatki schodowej  od strony wschodniej  

- powierzchnia użytkowa

59,91 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z trzech pokoi o powierzchni: 14,59 m2, 13,32 m2 i 10,34 m2, kuchni o powierzchni 13,83 m2, łazienki o powierzchni 4,05m2   i korytarza o powierzchni 3,78 m2 .

Do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 12,85 m2.

 

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

7276/26618

- cena

68.500 złotych

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży
z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do 30 września 2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:09:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:10:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/09/2017 12:10:58)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - część działki nr 174/28 o powierzchni 20 m2, położonej w Brzeźnie.

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 18 lipca 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz w sołectwie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- część  działki nr  174/28 o powierzchni 20 m2, położonej w Brzeźnie.

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/07/2017 12:12:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/07/2017 12:13:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/07/2017 12:13:44)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi KUŹNICA CZARNKOWSKA, działka nr 368/26

Czarnków, dnia 11 lipca 2017 r.

 

IGROŚ.6840.8.2017

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/26 o  pow.  0,1058 ha

 

III. Działka nr 368/26  w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

V. Cena nieruchomości:  35.916 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 6.716 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/26  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 1 sierpnia 2017 r.      


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  22 sierpnia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:09:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:10:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:10:56)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi KUŹNICA CZARNKOWSKA, działka nr 368/25

Czarnków, dnia 11 lipca 2017 r.

 

IGROŚ.6840.9.2017

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/25 o  pow.  0,1059 ha

 

III. Działka nr 368/25  w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

V. Cena nieruchomości:  35.952,90 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 6.722,90 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/25  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 1 sierpnia 2017 r.      


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  22 sierpnia 2017 r.


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:09:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:11:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:11:34)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi RADOSIEW

Czarnków, dnia 11 lipca 2017 r.

 

IGROŚ.6840.4.2017

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

 położonej

w obrębie wsi  RADOSIEW

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00019264/8.

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:  działka nr 175 o  pow. 0,0500 ha

III. Działka nr 175 w Radosiewie  nie jest objęta  żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka  położona jest na obszarze zurbanizowanych jednostek osadniczych.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy siedliskowej i terenów rolnych wsi Radosiew. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd przez działkę nr 172/1. Kształt nieregularny, teren miejscowo podmokły i zaniżony. Granice działki z trzech stron wyznacza odkryty rów melioracyjny. Kształt i konfigurację działki łącznie z nieruchomością przyległą uznaje się jako średnio korzystne. Działka nie użytkowana, porośnięta chwastami wieloletnimi i zakrzaczona. Działka położona w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg.  

 

V. Cena nieruchomości:   4.698,60 złotych (w tym podatek VAT 23% 878,60 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 175 w Radosiewie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00019264/8.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 1 sierpnia 2017 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  22 sierpnia 2017 r.

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:09:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:11:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/07/2017 15:11:14)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

Czarnków, dnia 4 lipca 2017 roku

IGROŚ.6840.17.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

II przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 172/12 o pow. 0,1570 ha.
 • Działka nr 172/12 w Gębicach nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.D.93.2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku gospodarczego-garażowego.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice, bezpośrednio przy szosie prowadzącej do Sarbi. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energie elektryczną wodociąg wiejski i kanalizacje zbiorczą. Działka od strony szosy sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną słupową stacją transformatorową obniżającą walory estetyczne działki, ponadto przez frontowa część działki biegnie sieć kanalizacyjna a przy południowej granicy działki zlokalizowana jest studzienka rewizyjna o wysokości około 0,4 m powyżej poziomu terenu. Powyższe elementy infrastruktury mają negatywny wpływ na wartość użytkową działki.
 • W dniu 20.06.2017 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 • Cena wywoławcza: 37.000 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.918,70 zł)

                       

Działka nr 172/12 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 6.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 2 sierpnia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień,
w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/07/2017 15:20:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/07/2017 15:21:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/07/2017 15:21:49)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gajewo, gmina Czarnków

 

Czarnków, dnia 4 lipca 2017 roku

 

RŚG.6840.9.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Gajewo, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00018873/3.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 142/3 o pow. 0,0251 ha
 • Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. i uchwała nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.09.2016 r. działka nr 142/3 położona jest na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Gajewo. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt regularny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.
 • W dniu 15 lutego 2017 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 • Cena wywoławcza: 4.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 roku poz.710 z późn. zm.)

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018873/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 800,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 2 sierpnia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/07/2017 15:20:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/07/2017 15:21:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/07/2017 15:21:20)
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/06/2017 17:10:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/06/2017 17:10:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/06/2017 17:10:55)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Radolinku i Kuźnicy Czarnkowskiej

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz w sołectwach zostały wywieszone wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- część  działki nr  290/6 o powierzchni 200 m2, położonej w Radolinku

- część  działki nr  165 o powierzchni 120 m2, położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej.

 

 

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/06/2017 13:54:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/06/2017 13:55:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/06/2017 13:55:51)
Wójt Gminy Czarnków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gębice, gmina Czarnków

 

Czarnków, dnia 16 maja  2017 roku

IGROŚ.6840.17.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 172/12 o pow. 0,1570 ha.
 • Działka nr 172/12 w Gębicach nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.D.93.2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku gospodarczego-garażowego.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice, bezpośrednio przy szosie prowadzącej do Sarbi. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energie elektryczną wodociąg wiejski i kanalizacje zbiorczą. Działka od strony szosy sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną słupową stacją transformatorową obniżającą walory estetyczne działki, ponadto przez frontowa część działki biegnie sieć kanalizacyjna a przy południowej granicy działki zlokalizowana jest studzienka rewizyjna o wysokości około 0,4 m powyżej poziomu terenu. Powyższe elementy infrastruktury mają negatywny wpływ na wartość użytkową działki.

 

 • Cena wywoławcza: 43.050 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 8.050 zł)

                       

Działka nr 172/12 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 6.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 14 czerwca  2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień,
w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 


 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/05/2017 14:16:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/05/2017 14:16:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/05/2017 14:16:57)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w Brzeźnie

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 10 maja 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Czarnków oraz w sołectwie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

- część  działki nr  194/2, część działki nr 197/1, część działki nr 196  położonych w Brzeźnie  o pow. 309,23 m2.

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/05/2017 15:06:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/05/2017 15:07:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/05/2017 15:07:16)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi ROMANOWO DOLNE, działka nr 738/6 o pow. 1,6793 ha

Czarnków, dnia 25 kwietnia  2017 r.

 

IGROŚ.6840.2.2017

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   ROMANOWO DOLNE

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie -  KW Nr PO2T/00018166/4.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 738/6 o  pow.  1,6793 ha

III. Działka nr 738/6 w Romanowie Dolnym w chwili obecnej  nie posiada aktualnego  przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka nr 738/6 w Romanowie Dolnym położona jest na terenie działalności produkcyjnej i usługowej oznaczonej na mapie studium symbolem P, w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci oraz w części w obszarze Natura 2000.

IV. Nieruchomość położona jest  bezpośrednio przy szosie prowadzącej  z Czarnkowa do Walkowic. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację  zbiorczą Kształt  działki regularny, teren równy. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi użytek:  Ba- tereny przemysłowe (1,4269 ha) oraz LsVI - lasy (0,2524 ha).  Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji w przypadku takiej konieczności nabywca zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

V. Nieruchomość została włączona w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Podstrefa Czarnków (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Dz.U. z 2016 r. poz.2242).

VI. Zgodnie z art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz.282 z późn. zm.) Zarządzającemu  tj. Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o.  z siedzibą w Sopocie służy prawo pierwokupu  nieruchomości.

VII. Cena nieruchomości:  384.621 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 71.921 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 738/6 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018166/4.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 16 maja 2017 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  6 czerwca 2017 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/04/2017 11:37:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/04/2017 11:38:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/04/2017 11:38:53)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi ROMANOWO DOLNE, działka nr 738/5 o pow. 1,9450 ha

Czarnków, dnia 25 kwietnia  2017 r.

 

IGROŚ.6840.1.2017

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   ROMANOWO DOLNE

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie -  KW Nr PO2T/00018166/4.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 738/5 o  pow.  1,9450 ha

III. Działka nr 738/5 w Romanowie Dolnym w chwili obecnej  nie posiada aktualnego  przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka nr 738/5 w Romanowie Dolnym położona jest na terenie działalności produkcyjnej i usługowej oznaczonej na mapie studium symbolem P, w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci oraz w części w obszarze Natura 2000.

IV. Nieruchomość położona jest  bezpośrednio przy szosie prowadzącej  z Czarnkowa do Walkowic. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację  zbiorczą Kształt  działki regularny, teren równy. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi użytek:  Ba- tereny przemysłowe (1,4159 ha) oraz LsVI - lasy (0,5291 ha).  Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji w przypadku takiej konieczności nabywca zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

V. Nieruchomość została włączona w obszar  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Podstrefa Czarnków (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Dz.U. z 2016 r. poz.2242).

VI. Zgodnie z art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz.282 z późn. zm.) Zarządzającemu  tj. Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o.  z siedzibą w Sopocie służy prawo pierwokupu  nieruchomości.

VII. Cena nieruchomości:  446.736 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 83.536 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 738/5  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018166/4.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 16 maja 2017 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  6 czerwca 2017 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/04/2017 11:38:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/04/2017 11:38:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/04/2017 11:38:33)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gębice

Czarnków, dnia 28 marca 2017 r.

 

 IGROŚ.6840.17.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

położonej

w obrębie wsi   G Ę B I C E

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 172/12 o  pow.  0,1570 ha

III. Działka nr 172/12  w Gębicach nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej  działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.D.93.2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz  budynku gospodarczego-garażowego. 

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice, bezpośrednio przy szosie prowadzącej do Sarbi. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energie elektryczną wodociąg wiejski i kanalizacje zbiorczą. Działka od strony szosy sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną słupowa stacją transformatorową obniżającą  walory estetyczne działki, ponadto przez frontowa część działki  biegnie sieć kanalizacyjna a przy południowej granicy działki zlokalizowana jest studzienka rewizyjna o wysokości około 0,4 m powyżej poziomu terenu. Powyższe elementy infrastruktury mają negatywny wpływ na wartość użytkową działki.

V. Cena nieruchomości:  43.050 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 8.050 zł)     

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 172/12  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 18 kwietnia 2017 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 9 maja 2017 r.

   

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/03/2017 11:29:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/03/2017 11:30:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/03/2017 11:30:27)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Marunowo, działka nr 225/2

Czarnków, dnia  7 lutego 2017 r.

 

IGROŚ.6840.16.2016

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

 położonej

w obrębie wsi  Marunowo

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00019953/5.

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

                             

-     działka nr 225/2 o  pow. 0,1285 ha

 

III. Działka nr 225/2 w Marunowie zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Gębice, Marunowo, Sarbka dla terenu produkcji elektroenergetycznej zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/239/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31.12.2012 r.  położona jest na terenie rolniczym z zakazem zabudowy - 11.R1.

IV. Nieruchomość położona jest  w strefie terenów rolnych wsi Marunowo. Dojazd do działki bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt wydłużonego prostokąta właściwy dla dróg. Działka użytkowana jest jako grunt orny łącznie z sąsiednimi działkami. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi  drogę (dr).  

V. Cena nieruchomości:

 

działka nr 225/2 -   8.071,26 złotych (w tym podatek VAT 1.509,26 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 225/2 w Marunowie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00019953/5.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  21 marca 2017 r.

 

DJ/DJ

   

 

 

   

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:07:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:20:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:20:46)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Paliszewo nr 11

Czarnków, dnia 7 lutego  2017 roku

RŚG.7125.2.2016

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   

  PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Opis  nieruchomości

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00034301/1

 

- oznaczenie w katastrze  nieruchomości

 

działki nr: 713 o powierzchni  0,2626 ha

    

 

- stan prawny gruntu

 

Własność

 

- opis budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Paliszewo nr 11, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, przedsionka, klatki schodowej i skrytki. Jego powierzchnia  użytkowa wynosi 60,57 m2.

Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 32,36 m2.

 

- cena

 77.240,00 zł

 

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku  poz. 710 z późn. zm.).

 

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy budynku mieszkalnego, o ile oświadczy, że  wyraża zgodę na cenę sprzedaży z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do dnia
31 marca 2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:09:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:19:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:19:28)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Sarbce

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz w sołectwie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  działka nr  300/3 (część)  położona w Sarbce o pow. 0,6950 ha

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

              /-/ Bolesław Chwarścianek

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:12:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:20:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/02/2017 14:20:11)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gajewo, działka nr 142/3 o pow. 0,0251 ha

 

Czarnków, dnia 10 stycznia  2017 roku

 

RŚG.6840.9.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Gajewo, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00018873/3.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 142/3 o pow. 0,0251 ha
 • Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. i uchwała nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.09.2016 r. działka nr 142/3 położona jest na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Gajewo. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt regularny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.
 • Cena wywoławcza: 4.741,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 roku poz.710 z późn. zm.)

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami  w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018873/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 roku o godz.940 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 800,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75-8951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 9 lutego 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:26:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:32:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:32:22)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/30 o pow. 0,1058 ha

 

Czarnków, dnia 10 stycznia  2017 roku

IGROŚ.6840.14.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018626/7.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/30 o pow. 0,1058 ha

 

 • Działka numer 368/30 w Kuźnicy Czarnkowskiej nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

 

 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

 • Cena wywoławcza: 34.563 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.463 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.100,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 9 lutego  2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień,
w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:27:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:33:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:33:00)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/31 o pow. 0,1049 ha

 

Czarnków, dnia 10 stycznia  2017 roku

IGROŚ.6840.15.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018626/7.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/31 o pow. 0,1049 ha

 

 • Działka numer 368/31 w Kuźnicy Czarnkowskiej nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

 

 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

 • Cena wywoławcza: 34.194 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.394 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 roku o godz.940 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 9 lutego  2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:27:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:33:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:33:19)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Komorzewo, działka nr 38/4 o pow. 0,0290 ha

 

Czarnków, dnia 10 stycznia  2017 roku

 

RŚG.6840.11.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Komorzewo, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00023068/5.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 38/4 o pow. 0,0290 ha
 • Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. i uchwała nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.09.2016 r. działka nr 38/4 położona jest na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Komorzewo. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfigurację uznaje się jako średnio korzystne. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest częściowo samosiewami wierzby bez wartości użytkowej.
 • Cena wywoławcza: 4.829,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 roku poz.710 z późn. zm.)

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami  w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00023068/5.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 900,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 9 lutego 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

 DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:30:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:32:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2017 14:32:40)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Średnica

Czarnków, dnia 20 grudnia 2016 roku

RŚG.7125.1.2016

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   

  PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Opis  nieruchomości

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00018607/8

 

- oznaczenie w katastrze  nieruchomości

 

działki nr: 89/6 o powierzchni  0,1639 ha

    

 

- stan prawny gruntu

 

Własność

 

- opis budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Średnica nr 7, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, kotłowni i werandy. Jego powierzchnia  użytkowa wynosi 75,72 m2.

Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 71,26 m2.

 

- cena

 65.422,00 zł

 

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku  poz. 710 z późn. zm.).

 

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy budynku mieszkalnego, o ile oświadczy, że  wyraża zgodę na cenę sprzedaży z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do dnia
28 lutego 2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:55:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:58:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:58:18)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Brzeźno, gmina Czarnków - działka nr 471/3 o pow. 0,1558 ha

 

Czarnków, dnia 20 grudnia 2016 roku

RŚG.6840.12.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Brzeźno, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00018436/8

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 471/3 o pow. 0,1558 ha

 

 • Działka numer 471/3 w Brzeźnie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr LII/389/10 z dnia 10 listopada 2010 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Brzeźno, przy szosie prowadzącej z Brzeźna w kierunku Gębic. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

 • Cena wywoławcza: 66.420 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 12.420 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018436/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 9.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 19 stycznia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 


 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:56:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:57:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:57:48)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Brzeźno, gmina Czarnków - działka nr 471/2 o pow. 0,1568 ha

 

Czarnków, dnia 20 grudnia 2016 roku

RŚG.6840.4.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Brzeźno, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00018436/8

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 471/2 o pow. 0,1568 ha

 

 • Działka numer 471/2 w Brzeźnie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr LII/389/10 z dnia 10 listopada 2010 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Brzeźno, przy szosie prowadzącej z Brzeźna w kierunku Gębic. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

 • Cena wywoławcza: 67.650 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 12.650 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018436/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 10.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 19 stycznia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:56:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:57:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/12/2016 13:57:27)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, Urzędu Miasta Czarnków oraz w sołectwach zostały wywieszone wykazy  nieruchomości  przeznaczonych do  wydzierżawienia:

 

- działki  nr 47/1  i 25/5  o pow. 1,0019 ha położone w Białężynie

- działka  nr 78/1 cz. o pow.0,65 ha położona w Białężynie

- działka  nr 57 o pow. 0,34 ha położona w Białężynie

- działka  nr 33/1 o pow. 0,24 ha   położona w Białężynie

- działka  nr 68/8 cz. o pow. 0,70 ha  położona w Bukowiec

- działka  nr 174/58 cz. o pow. 0,87 ha   położona w Brzeźnie

- działka nr 115/3 cz. o pow. 0,83 ha położona w Ciszkowie  

- działka  nr 192 o pow. 0,77 ha położona w Gajewie

- działka  nr 1123/27 cz. o pow.0,60 ha położona w Gajewie

- działka  nr 123/3 o pow. 0,2048 ha położona w Gajewie

- działka  nr 598 o pow. 0,88 ha położona w Gajewie

- działka  nr 106/3 o pow. 2,2251 ha położona w Gębiczynie

- działka  nr 171/2 cz. o pow. 2,00 ha położona w Gębicach

- działka  nr 98 o pow. 0,11 ha położona w Gębicach

- działka  nr 171/2 cz. o pow. 0,70 ha położona w Gębicach

- działka  nr 171/2 cz. o pow. 0,81 ha położona w Gębicach

- działka  nr 380/7 cz. o pow. 0,05 ha  położona w Górze

- działka  nr 380/7 cz. o pow. 0,09 ha  położona w Górze

- działka  nr 134 cz. o pow.  0,02 ha  położona w Hucie

- działka  nr 519 o pow. 0,37 ha położona w Hucie

- działka  nr 148/1 o pow. 0,08 ha położona w Hucie

- działka  nr 308/4 cz. o pow. 0,0510 ha położona w Hucie

- działka  nr 308/4 cz. o pow. 0,0390 ha położona w Hucie

- działka  nr 308/4 cz. o pow. 0,0656 ha położona w Hucie

- działka  nr 308/4 cz. o pow. 0,0170 ha położona w Hucie

- działka  nr 172 cz. o pow. 0,57 ha położona w Jędrzejewie

- działki  nr 121/2 i 122/2 o pow. 2,79 ha położone w Jędrzejewie

- działka  nr 260/4 o pow. 0,0830 ha położona w Jędrzejewie

- działka  nr 110/6 cz. o pow. 0,40 ha położona w Jędrzejewie

- działki  nr 282/4, 282/5 i 282/7 o pow. 1,2579 ha położone w Komorzewie

- działka  nr 282/6 o pow. 0,0802 ha położona w Komorzewie

- działka  nr 30 o pow. 2,59 ha położona w Komorzewie

- działka  nr 151/1 o pow. 1,28 ha położona w Komorzewie

- działka  nr 286 cz. o pow. 0,26 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 357/2 cz. o pow. 0,0260 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 357/2 cz. o pow. 0,0250 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 357/2 cz. o pow. 0,0090 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 538/1  o pow. 0,72 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 286 cz. o pow. 1,50 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 73/2 o pow. 1,30 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 451/1 cz. o pow. 0,60 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 56/1 o pow. 0,24 ha położona w Marunowie

- działka  nr  266/6 o pow. 0,20 ha położona w Radolinku

- działki  nr 294 cz., 292, 293 i 295 cz. o pow. 12,14 ha położone w Radolinku

- działka  nr  336 cz. o pow. 0,02 ha położona w Radolinku

- działka nr 945 o pow.2,33 ha położona w Romanowie Dolnym

- działki nr 529 i 867/30 o pow.3,49 ha położone w Romanowie Dolnym

- działki nr 985/2 cz. i 989/3 o pow.1,7503 ha położone w Romanowie Dolnym

- działka nr 199/1 o pow. 0,0596 ha położona w Romanowie Dolnym

- działka nr 243 o pow. 0,26 ha położona w Romanowie Dolnym

- działka nr 408 o pow. 0,47 ha położona w Romanowie Dolnym

- działka nr 971 o pow. 0,44 ha położona w Romanowie Dolnym

- działki nr 203 i 204 o pow. 1,24 ha położone w Romanowie Górnym

- działka nr 341/11 o pow. 1,98 ha położona w Romanowie Górnym

- działka nr 414/2 cz. o pow. 0,45 ha położona w Romanowie Górnym

- działka nr 416/1 o pow. 0,34 ha położona w Romanowie Górnym

- działka nr 180 o pow. 1,56 ha położona w Sarbi

- działki nr 219, 119, 121 i 122 o pow. 1,88 ha położone w Sarbi, Sarbce

- działka nr 181 o pow. 0,07 ha położona w Sarbi

- działka nr 145 o pow. 0,29 ha położona w Śmieszkowie

- działka nr 268/2 cz. o pow. 1,50 ha położona w Śmieszkowie

- działka nr 389/15 o pow. 3,49 ha położona w Śmieszkowie

- działka nr 159 cz. o pow. 0,10 ha położona w Średnicy

- działka  nr  9/1 o pow. 0,64  ha położona w Walkowicach

- działki  nr  321, 322, 468 i 492 o pow. 1,81  ha położone w Walkowicach

- działka  nr 556 o pow. 0,44 ha położona w Walkowicach

- działka  nr  372 o pow.0,40  ha położona w Walkowicach

- działki  nr  336 i 337 o pow. 0,53  ha położone w Walkowicach

- działka  nr  548/3 o pow.0,41  ha położona w Walkowicach

- działka  nr 30 cz. o pow. 0,25 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 40 cz. o pow. 0,05 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 30 cz. o pow. 0,0425 ha położona w Zofiowie

- działki  nr 2383 cz. i 2385 cz. o pow. 1,00 ha położone w Czarnkowie

- działka nr 2452 o pow.0,3175 ha położona w Czarnkowie

- działka nr 195 cz. o pow. 5 m2 położona w Sarbce

- działka  nr  117 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Hucie                  

- działka  nr  124 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Gębicach

- działka  nr  497 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Gębicach

- działka  nr  194/2 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Brzeźnie

- działka  nr  104 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Sarbce

- działka  nr  62 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Marunowie

- działka  nr  1167/6 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Romanowie Dolnym

- działka  nr 150/1 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Romanowie Górnym

- działka  nr  169/2 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Jędrzejewie

- działka  nr  146/4 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Gajewie

- działka  nr  52/1 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Zofiowie

- działka  nr  118/2 cz.  o pow. 1 m2 ha  położona w Kuźnicy Czarnkowskiej.

 

Wójt Gminy Czarnków

                         /-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/11/2016 17:39:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/11/2016 17:40:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/11/2016 17:40:30)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuomorzewo, działka nr 38/4

Czarnków, dnia 8 listopada 2016 r.

 

RŚG.6840.11.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   K O M O R Z E W O

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00023068/5.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 38/4 o  pow.  0,0290 ha

III. Działka nr 38/4 w Komorzewie nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku  ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r., uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  i uchwała  nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.09.2016 r. działka nr 142/3 położona jest na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Komorzewo. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd  bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt  i konfigurację  uznaje się  jako średnio korzystne. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest częściowo samosiewami wierzby bez wartości użytkowej.

V. Cena nieruchomości: 4.829,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.710 z późn. zm.)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr  38/4  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami  w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00023068/5.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 29 listopada 2016 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  20 grudnia 2016 r.

 

DJ/DJ

   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/11/2016 14:47:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/11/2016 10:43:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/11/2016 14:51:44)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/31

Czarnków, dnia 8 listopada 2016 r.

 

IGROŚ.6840.15.2016

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/31 o  pow.  0,1049 ha

 

III. Działka nr 368/31  w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

V. Cena nieruchomości:  34.194 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 6.394 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/31  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 29 listopada 2016 r.      

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  20 grudnia 2016 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/11/2016 14:47:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/11/2016 10:07:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/11/2016 14:52:52)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gajewo, działka nr 142/3

Czarnków, dnia 8 listopada 2016 r.

 

RŚG.6840.9.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   G A J E W O

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018873/3.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 142/3 o  pow.  0,0251 ha

III. Działka nr 142/3 w Gajewie nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku  ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r., uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  i uchwała  nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.09.2016 r. działka nr 142/3 położona jest na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Gajewo. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt regularny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia
w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

V. Cena nieruchomości: 4.741,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.710 z późn. zm.)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 142/3  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018873/3.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 29 listopada 2016 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  20 grudnia 2016 r.

   

DJ/DJ

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/11/2016 14:47:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/11/2016 10:48:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/11/2016 14:52:38)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/30

Czarnków, dnia 8 listopada 2016 r.

 

IGROŚ.6840.14.2016

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/30 o  pow.  0,1058 ha

 

III. Działka nr 368/30  w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

V. Cena nieruchomości:  34.563 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 6.463 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/30  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 29 listopada 2016 r.      

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  20 grudnia 2016 r.

   

DJ/DJ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/11/2016 14:48:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/11/2016 10:43:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/11/2016 14:52:23)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne, działka nr 1167/1

 

Czarnków, dnia 11 października  2016 roku

RŚG.6840.6.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00037524/1.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 1167/1 o pow. 0,1623 ha

 

 • Działka numer 1167/1 w Romanowie Dolnym nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym , w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5 i 1167/6.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt korzystny, teren równy.
 • W dniu 19.09.2016 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 • Cena wywoławcza: 41.328 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 7.728 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 8.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 9 listopada 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:21:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:23:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:23:05)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne, działka nr 1167/4

 

Czarnków, dnia 11 października  2016 roku

RŚG.6840.7.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00037524/1.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 1167/4 o pow. 0,1324 ha

 

 • Działka numer 1167/4 w Romanowie Dolnym nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012
  z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym, w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5
  i 1167/6.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt korzystny, teren równy.
 • W dniu 19.09.2016 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 • Cena wywoławcza: 34.440 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.440 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku o godz.940 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 6.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 9 listopada 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

DJ/DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:21:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:23:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:23:21)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

 

informuje, że w dniu 4 października 2016 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz w sołectwach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

-  działka nr  127/2 (część) położona w Górze o pow. 0,5308 ha

-  działka nr  40 (część)  położona w Zofiowie o pow. 0,1000 ha

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

                         /-/ Bolesław Chwarścianek

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/10/2016 14:29:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:22:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:22:50)
Wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia położonej w obrębie wsi Brzeźno działka nr 471/2 o pow. 0,1568 ha

Czarnków, dnia 4 października 2016 r.

 

RŚG.6840.4.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi   B R Z E Ź N O

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018436/8.

 

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 471/2  o  pow. 0,1568 ha

 

III. Powyższa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej  zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr LII/389/10 z dnia 10 listopada 2010 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Brzeźno, przy szosie prowadzącej z Brzeźna w kierunku Gębic. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

V. Cena nieruchomości: 67.650,00 zł (w tym podatek VAT 23% 12.650 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr 471/2 w Brzeźnie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018436/8.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 25 października 2016 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

 

 

 

 

 

 

DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/10/2016 14:30:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:22:35)
Wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia położonej w obrębie wsi Brzeźno działka nr 471/3 o pow. 0,1558 ha

Czarnków, dnia  4 października 2016 r.

 

RŚG.6840.12.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi   B R Z E Ź N O

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018436/8.

 

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 471/3  o  pow. 0,1558 ha

 

III. Powyższa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej  zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr LII/389/10 z dnia 10 listopada 2010 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Brzeźno, przy szosie prowadzącej z Brzeźna w kierunku Gębic. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

V. Cena nieruchomości: 66.420,00 zł (w tym podatek VAT 23% 12.420 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr 471/3 w Brzeźnie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018436/8.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 25 października2016 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

   

 

 

 

 

 

DJ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/10/2016 14:30:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:22:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/10/2016 15:22:20)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków oraz w sołectwach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

-  działka nr  115/3 (część) położona w Ciszkowie o pow. 0,0400 ha

-  działka nr  115/3 (część)  położona w Ciszkowie o pow. 0,0025 ha

-  działka nr  96 (część)  położona w Bukowcu o pow. 0,0024 ha

-  działka nr  253 (część) położona w Kuźnicy Czarnkowskiej o pow. 0,0060 ha

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/08/2016 12:52:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/08/2016 12:53:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/08/2016 12:53:05)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne działka nr 1167/4

 

Czarnków, dnia 16 sierpnia  2016 roku

RŚG.6840.7.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00037524/1.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 1167/4 o pow. 0,1324 ha

 

 • Działka numer 1167/4 w Romanowie Dolnym nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym, w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5 i 1167/6.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt korzystny, teren równy.

 

 • Cena wywoławcza: 43.050 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 8.050 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2016 roku o godz.1040 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 7.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 14 września 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:14:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:19:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:19:07)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne, działka nr 1167/1

 

Czarnków, dnia 16 sierpnia  2016 roku

RŚG.6840.6.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00037524/1.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 1167/1 o pow. 0,1623 ha

 

 • Działka numer 1167/1 w Romanowie Dolnym nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym , w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5 i 1167/6.
 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt korzystny, teren równy.

 

 • Cena wywoławcza: 51.660 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 9.660 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2016 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 8.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 14 września 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:16:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:19:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:19:25)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Walkowice

 

Czarnków, dnia 16 sierpnia  2016 roku

 

RŚG.6840.9.2015

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Walkowice, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00019811/8.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 822/1 o pow. 2,2153 ha
 • Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka nr 822/1 położona jest w części na terenie TR - obszary problemowe- rozwojowe z ograniczeniami, w części na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.
 • Nieruchomość od południa przylega do terenów użytkowanych rolniczo oraz częściowo graniczy z terenem boiska sportowego. Wschodnią granice działki wyznacza droga gruntowa. Od strony północnej działka graniczy z terenami nie użytkowanymi rolniczo, predysponowanymi do wydobycia kruszyw mineralnych. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne z uwagi na położenie działki w niewielkiej odległości od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność wydobywcza w zakresie kruszyw mineralnych. Dojazd drogą gruntową przyjmuje się jako dogodny. Działka w kształcie nieregularnym. Teren falisty
  z miejscowymi zaniżeniami terenu po wydobyciu kruszyw. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia. Kształt i konfigurację uznaje się jako średnio korzystną. Działka nieużytkowana, porośnięta drzewami liściastymi. Według ewidencji gruntu działka stanowi nieużytek.
 • Cena wywoławcza: 120.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019811/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2016 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 24.000,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75-8951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 14 września 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:16:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:19:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/08/2016 12:19:44)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki położonej w obrębie geodezyjnym wsi KOMORZEWO

 

 

Czarnków, dnia  28 czerwca  2016 roku

 

RŚG.6840.8.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego działki położonej w obrębie geodezyjnym wsi KOMORZEWO, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00040033/6.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 282/2 o pow. 0,1396 ha.
 • Działka nr 282/2 w Komorzewie w chwili obecnej nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze zurbanizowanych jednostek osadniczych przy linii kolejowej. Działka jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czarnków do dnia 05.12.2089 r.
 • Nieruchomość położona jest w miejscowości Ciążyń obręb geodezyjny Komorzewo Dojazd do działki drogą utwardzoną brukiem. Działka zabudowana jest budynkiem byłego dworca kolejowego wybudowanym na początku ubiegłego wieku oraz budynkiem gospodarczym. Walory lokalizacyjne nieruchomości uznaje się jako korzystną.
 • Cena wywoławcza - 35.200,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)

Działka nr 282/2 w Komorzewie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00040033/6.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2016 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z wpływem  nie  później  niż  do  dnia 2 sierpnia 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/06/2016 11:33:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/06/2016 07:30:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/06/2016 11:33:17)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w Zofiowie

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwie został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  działka nr  40 cz. położona w Zofiowie o pow. 0,1000 ha.

 

Wójt Gminy Czarnków

 /-/ Bolesław Chwarścianek

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/06/2016 12:06:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/06/2016 12:06:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/06/2016 12:06:38)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr B1 położonego w Hucie przy ul. Komorzewskiej nr 2.

Czarnków, dnia 31 maja  2016 r.

RŚG. 6840.5.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr B1 położonego  w Hucie przy ul. Komorzewskiej  nr 2.

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00040644/2

- oznaczenie w katastrze  nieruchomości

działki nr: 91/18 o powierzchni  0,0890 ha

   

- stan prawny gruntu

Własność

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Huta ul. Komorzewska nr 2, składający się z trzech lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu, jednego lokalu mieszkalnego (pustostan) oraz dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność.

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr B1 położony na parterze

- powierzchnia użytkowa

32,30 m2

- opis lokalu

 

 

 

- udział w nieruchomości wspólnej

Lokal składa się z jednego pokoju o powierzchni 17,62m2, kuchni o powierzchni 7,61 m2, łazienki
o powierzchni 2,29 m2, korytarza o powierzchni 4,78m2.

 

3230/43946

 

Cena wywoławcza- 39.000,00 złotych

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw PO2T/00040644/2.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 3.900,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 28 czerwca 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy lokalu od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/05/2016 15:27:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/05/2016 15:27:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/05/2016 15:27:17)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/29

 

Czarnków, dnia 24 maja  2016 roku

RŚG.6840.3.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018626/7.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/29 o pow. 0,1057 ha

 

 • Działka numer 368/29 w Kuźnicy Czarnkowskiej nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

 

 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

 • Cena wywoławcza: 32.349 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.049 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku o godz.1020 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.200,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 22 czerwca  2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:10:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:12:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:12:43)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/28

 

Czarnków, dnia 24 maja  2016 roku

RŚG.6840.7.2014

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018626/7.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/28 o pow. 0,1055 ha

 

 • Działka numer 368/28 w Kuźnicy Czarnkowskiej nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

 

 • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

 • Cena wywoławcza: 32.349 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.049 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku o godz.940 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.100,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 22 czerwca  2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:10:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:13:00)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/27

 

Czarnków, dnia 24 maja  2016 roku

RŚG.6840.2.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków

 


Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018626/7.
 
Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/27 o pow. 0,1055 ha
 
Działka numer 368/27 w Kuźnicy Czarnkowskiej nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.
 
Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.
 
Cena wywoławcza: 32.349 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.049 zł)

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 22 czerwca  2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:11:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:12:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/05/2016 14:12:25)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Komorzewie - działka nr 282/2

Czarnków, dnia 10 maja  2016 r.

 

RŚG.6840.8.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej w obrębie geodezyjnym  

KOMORZEWO

 

I. Tytuł prawny - własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gmina Czarnków do dnia 05.12.2089 r.

II. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00040033/6.

 

III. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

 

-          działka nr 282/2  o  pow. 0,1396 ha

 

IV.  Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powyższa działka położona jest na obszarze zurbanizowanych jednostek osadniczych przy linii kolejowej. 

 

V.  Nieruchomość położona jest w miejscowości Ciążyń obręb geodezyjny Komorzewo. Dojazd do nieruchomości  drogą utwardzoną brukiem. Działka zabudowana jest budynkiem byłego dworca kolejowego wybudowanym na początku ubiegłego wieku oraz budynkiem gospodarczym. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta. Walory lokalizacyjne nieruchomości uznaje się jako korzystne. Uzbrojenie strefy w energię elektryczna i wodociąg wiejski.

 

VI. Cena nieruchomości: 35.200,00 złotych

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10a lit.a  ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.  

Działka nr  282/2 w Komorzewie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00040033/6.

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2016 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity   Dz. U.  z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 czerwca 2016 r.

   

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:34:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:36:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:36:32)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Romanowie Dolnym - działka nr 1167/4

Czarnków, dnia 10 maja  2016 r.

 

RŚG.6840.7.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej w obrębie wsi   

ROMANOWO  DOLNE

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00037524/1.

 

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

 

-          działka nr 1167/4  o  pow. 0,1324 ha

 

III. Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja  2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym , w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5 i 1167/6.  

 

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt korzystny, teren równy.

 

V. Cena nieruchomości: 43.050,00 złotych (w tym podatek VAT 23% 8.050 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr  1167/4 w Romanowie Dolnym nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1 .

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2016 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity   Dz. U.  z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 czerwca 2016 r.

   

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:35:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:36:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:36:51)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Walkowicach - działka nr 822/1

Czarnków, dnia 10 maja  2016 r.

 

RŚG.6840.9.2015

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej w obrębie wsi   

WALKOWICE

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00019811/8.

 

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

 

-          działka nr 822/1  o  pow. 2,2153 ha

 

III. Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.  

W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku  ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  działka nr 822/1 położona jest  w części na terenie  TR - obszary problemowe- rozwojowe z ograniczeniami, w części  na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.

 

IV. Nieruchomość od południa przylega do terenów użytkowanych rolniczo oraz częściowo graniczy z terenem boiska sportowego. Wschodnią granice działki wyznacza droga gruntowa. Od strony północnej działka graniczy z terenami  nie użytkowanymi rolniczo, predysponowanymi do wydobycia kruszyw mineralnych. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne z uwagi na położenie działki w niewielkiej odległości od nieruchomości, na których prowadzona jest działalność wydobywcza w zakresie kruszyw mineralnych. Dojazd  drogą gruntową przyjmuje się jako dogodny. Działka w kształcie nieregularnym. Teren falisty  z miejscowymi zaniżeniami terenu po wydobyciu kruszyw. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia. Kształt i konfigurację uznaje się jako średnio korzystną. Działka nieużytkowana, porośnięta drzewami liściastymi. Według ewidencji gruntu działka  stanowi nieużytek.

 

V. Cena nieruchomości: 120.000,00 złotych  

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr  822/1 w Walkowicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019811/8.

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2016 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity   Dz. U.  z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 czerwca 2016 r.

   

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:35:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:37:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:37:38)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne - działka nr 1167/1

Czarnków, dnia 10 maja  2016 r.

 

RŚG.6840.6.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi   ROMANOWO  DOLNE

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00037524/1.

 

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

 

-          działka nr 1167/1  o  pow. 0,1623 ha

 

III. Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja  2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym , w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5 i 1167/6.  

 

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt korzystny, teren równy.

 

V. Cena nieruchomości: 51.660,00 złotych (w tym podatek VAT 23% 9.660 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr  1167/1 w Romanowie Dolnym nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1 .

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2016 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity   Dz. U.  z 2015 roku  poz. 1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 czerwca 2016r.

   

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:35:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:37:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/05/2016 10:37:15)
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - Huta

Czarnków, dnia  12 kwietnia 2016 roku

RŚG.6840.5.2016

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00040644/2

- oznaczenie w katastrze    nieruchomości

 

działki nr: 91/18 o powierzchni  0,0890 ha   

- stan prawny gruntu

Własność

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Huta ul. Komorzewska nr 2, składający się z trzech lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu, jednego lokalu mieszkalnego (pustostan) oraz dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność.

 

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr B1 położony na parterze

- powierzchnia użytkowa

32,30 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z jednego pokoju o powierzchni 17,62 m2, kuchni o powierzchni 7,61 m2, łazienki o powierzchni 2,29 m2, korytarza o powierzchni 4,78m2.

 

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

3230/43946

- cena

39.000 złotych

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.

- forma sprzedaży

 

- pozostałe informacje

Przetarg ustny nieograniczony

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie w terminie do dnia 24 maja  2016 r.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/04/2016 14:45:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/04/2016 14:47:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/04/2016 14:48:51)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

-  działka nr  268/6  położona w Radolinku o pow. 0,07 ha

-  działki nr   575/1 i 575/2 położone w Walkowicach o pow. 0,3854 ha.

 

 

        Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                                                   /-/ Bolesław Chwarścianek

 

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/04/2016 14:46:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/04/2016 14:47:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/04/2016 14:50:00)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska działka nr 368/27

Czarnków, dnia 5 kwietnia  2016 r.

 

RŚG.6840.2.2016

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/27 o  pow.  0,1055 ha

 

III. Działka nr 368/27 w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

V. Cena nieruchomości:  32.349 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 6.049 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/27  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 26 kwietnia 2016 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 17 maja 2016 r.

   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:31:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:32:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:32:35)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska działka nr 368/29

Czarnków, dnia 5 kwietnia  2016 r.

 

RŚG.6840.3.2016

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/29 o  pow.  0,1057 ha

 

III. Działka nr 368/29  w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

V. Cena nieruchomości:  32.349 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 6.049 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/29  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 26 kwietnia 2016 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 17 maja 2016 r.

   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:31:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:33:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:33:17)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska działka nr 368/28

Czarnków, dnia 5 kwietnia  2016 r.

 

RŚG.6840.7.2014

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   KUŹNICA CZARNKOWSKA

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018626/7.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 368/28 o  pow.  0,1055 ha

 

III. Działka nr 368/28  w Kuźnicy Czarnkowskiej  nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższego terenu  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.44.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dziewięciu budynków gospodarczo-garażowych, budowy dziewięciu zbiorników  bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 368/22 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.24.2015  z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zatwierdzony podział działki nr 368/22 w Kuźnicy Czarnkowskiej, w wyniku którego powstały działki nr 368/23, 368/24, 368/25, 368/26, 368/27, 368/28, 368/29, 368/30 i 368/31.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt korzystny, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Działka porośnięta jest samosiewami sosny i brzozy bez wartości użytkowej.

 

V. Cena nieruchomości:  32.349 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 6.049 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 368/28  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018626/7.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 26 kwietnia 2016 r.      


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1774 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 17 maja 2016 r.

   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:31:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:32:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/04/2016 14:32:57)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 22 marca 2016 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

-  działka nr  286 część  położona w Kuźnicy Czarnkowskiej o pow. 0,40 ha

-  działka nr  284 część  położona w Kuźnicy Czarnkowskiej o pow. 1,29 ha

-  działka nr  371/3 część  położona w Kuźnicy Czarnkowskiej o pow. 2,00 ha

-  działka nr  55/2  położona w Bukowcu o pow. 1,13 ha.

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:21:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:21:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/03/2016 15:21:19)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Czarnków, dnia  8 marca 2016 r.

 

RŚG.6840.4.2011

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży 
w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

nieruchomości położonej

w obrębie wsi  Zofiowie

 

I.   Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00019076/3.

II.  Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

                             

                      -     działka nr 18/2 o  pow. 0,0593 ha

 

III.  Działka nr 18/2 w Zofiowie w chwili obecnej  nie posiada aktualnego  przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka nr 18/2 w Zofiowie położona jest na terenie  węzłowych obszarów przyrodniczych C1, w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci, w obszarze Natura 2000 - „Nadnoteckie Łęgi".

IV.  Nieruchomość położona jest  w strefie terenów rolnych  i rozproszonej zabudowy zagrodowej wsi Zofiowo. Kształt wydłużonego prostokąta. Działka użytkowana jest jako grunt orny. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi RV, RVI i PsV.  

V.  Cena nieruchomości:

 

działka nr 18/2 -  1.424,00 złotych

 

Sprzedaż nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 18/2 w Zofiowie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00019076/3.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 29 marca 2016 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami )  zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 19 kwietnia 2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:18:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:23:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/03/2016 14:23:55)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 9 lutego 2016 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  działki  nr  451/1 część  położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej o pow. 41,7200 ha.

 

 

   Wójt Gminy Czarnków

                                                                           /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (09/02/2016 12:01:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (09/02/2016 12:01:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/02/2016 14:59:36)
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

Czarnków, dnia 9 lutego 2016 roku

RŚG.7125.1.2015

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00028547/2

- oznaczenie w katastrze    nieruchomości

 

działki nr: 142/5 o powierzchni  0,0851 ha   

- stan prawny gruntu

Własność

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Gajewo nr 21, składający się z trzech lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu oraz jednego lokalu mieszkalnego stanowiących odrębną własność. Na działce znajdują się ponadto dwa budynki gospodarcze z pomieszczeniami przynależnymi do lokali.

 

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr 2 położony na I piętrze z wejściem od podwórza

- powierzchnia użytkowa

71,31 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z trzech pokoi o powierzchni: 18,34 m2, 18,59m2 i 14,15m2, kuchni o powierzchni 10,59 m2, dwóch łazienek o powierzchni 1,53 m2 i 1,87 m2,  korytarza o powierzchni 4,90 m2 i skrytki  o powierzchni 1,34 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 6,55 m2 oraz dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 8,51 m2 i 11,88 m2.

 

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

307/1000

- cena

78.000 złotych

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży
z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (09/02/2016 12:00:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (09/02/2016 12:00:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (09/02/2016 12:00:43)