Dzisiaj jest Niedziela, 24.02.2019, Imieniny Almy, Cezarego, Jarosława
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

BGK.6220.W.13.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 16 lutego 2012r.


 Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 roku  ze  zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)


ZAWIADAMIAM

że w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 16,  tel. 67-255-58-24, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


budowie drogi wojewódzkiej nr 309 w Jędrzejewie gm. Czarnków.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

efs prow ryby unia