Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player


BGK.6220.1.3.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 20 lutego 2012r.


   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w dniu 17.02.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.3.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji – wydobyciu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża „Walkowice dz.136” w miejscowości Walkowice na obszarze o powierzchni 48640m2 i wydobyciu przekraczającym  20 000m3

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek
efs prow ryby unia