Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player


BGK.6220.1.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 09 lutego  2012r.

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,


że w dniu 01.02.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.2.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na:


budowie budynku inwentarskiego- obory dla krów dojnych i młodego bydła (45DJP) na działce nr 168 w Ciszkowie.

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  
w Czarnkowie w Urzędzie Gminy Czarnków,
ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


efs prow ryby unia