Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

BGK.6733.1.3.2012


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 12 marca 2012 roku


   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:
budowa odwodnienia drogi gminnej na terenie działek o nr ewid. 199 i 233 położonych w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków

- zostały uzyskane postanowienia związane z uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organy:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile w zakresie ochrony archeologicznej – Postanowienie nr 66/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku,

2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile uzgodnił projekt decyzji w zakresie ochrony melioracji wodnych, w trybie art. 53 ust. 5 poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie.


W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię uzgodnienia, w celu zapoznania się z jego treścią.


WÓJT GMINY CZARNKÓW
/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Kserokopia uzgodnieniaefs prow ryby unia