Dzisiaj jest Niedziela, 24.02.2019, Imieniny Almy, Cezarego, Jarosława
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

BGK.6733.1.2.2012


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 12 marca 2012 roku


   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:
budowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr ewid. 66, 67, 161, 168, 86/3, 86/7 i 86/4 położonych w miejscowości Brzeźno, gmina Czarnków

- zostały uzyskane postanowienia związane z uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organy:

1. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, uzgodnienie w zakresie ochrony gruntów rolnych – Postanowienie nr GN.612.33.2012.ACN z dnia 5 marca 2012 roku,

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile w zakresie ochrony archeologicznej – Postanowienie nr 68/2012 z dnia 2 marca 2012 roku,

3. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg w Czarnkowie – Postanowienie nr RDW.8.6511-13/12 z dnia 24 lutego 2012 roku,


W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię tych uzgodnień, w celu zapoznania się z ich treścią.

WÓJT GMINY CZARNKÓW
/-/ Bolesław Chwarścianek
 
 
Kserokopie uzgodnień
efs prow ryby unia