Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia » Archiwum ogłoszeń

ogłoszenia

Obwieszczenie w sprawie budowy wylotu wód opadowych lub roztopowych ze ściekami skarpowymi i rowem odparowującym na działce o nr ewid. 121/1 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, Gmina Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/01/2016 21:30:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/01/2016 07:35:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/01/2016 07:35:38)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa i eksploatacja odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo –żwirowego „Romanowo Górne DW1” w kat.C1 ” na działkach nr 93, 94, 98/1, 99/2 i 99/1- pole A oraz działk

 

BGK.6220.1.1.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 05 stycznia 2016r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 04.01.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.1.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW1" w kat.C1 " na działkach nr 93, 94, 98/1, 99/2 i 99/1- pole A oraz działki nr 111/3 i 112/2 pole B w Romanowie Górnym.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/01/2016 14:48:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/01/2016 14:48:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/01/2016 14:48:22)
Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku obory w obsadzie 57DJP, płyty gnojowej, szczelnego zbiornika na gnojówkę oraz szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 13 w Zofiowie.

BGK.6220.1.8.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 23 grudnia 2015r.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 18.10.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.8.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory w obsadzie 57DJP, płyty gnojowej, szczelnego zbiornika na gnojówkę oraz szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 13 w Zofiowie gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/12/2015 14:35:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/12/2015 10:38:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/12/2015 10:38:58)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa zakładu KC3 BETONIARNIA tj. węzła betoniarskiego dz. nr 89/4 w Kuźnicy Czarnkowskiej.

BGK.6220.1.9.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 11.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.9.2015 dla przedsięwzięcia polegającego

na budowie zakładu KC3 BETONIARNIA tj. węzła betoniarskiego na działce nr 89/4 obręb Kuźnica Czarnkowska.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/12/2015 15:17:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/12/2015 15:18:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/12/2015 15:18:02)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja piasków skaleniowo- kwarcowych na działce nr 136 w Walkowicach

 

BGK.6220.1.10.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2015r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 17.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.10.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na

powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji piasków skaleniowo- kwarcowych w miejscowości Walkowice - działka ewidencyjna nr 136.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/12/2015 14:59:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/12/2015 14:59:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/12/2015 14:59:32)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla budowy Parku Wiatrowego „Czarnków” na terenie gminy Czarnków.

BGK.6220.16.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 03.11.2015r. na wniosek STEICO-WINDPARK Sp. z o.o.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Parku Wiatrowego „Czarnków na terenie gminy Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/12/2015 14:22:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/12/2015 14:23:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/12/2015 14:23:02)
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny o odziaływaniu na środowisko - budowa parku wiatrowego „Ujście Czarnków” na dz. 242/2, 272 i 266 w Marunowie.

BGK.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 09 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie parku wiatrowego „Ujście - Czarnków"- 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie nastąpi w terminie do 20.01.2015r. ze względu na analizę sprawy i toczące się postępowanie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/12/2015 14:13:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/12/2015 14:14:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/12/2015 14:14:30)
Opinia RDOŚ w Poznaniu o potrzebie przeprowadzenia oceny o odziaływaniu na środowisko-budowa parku wiatrowego „Ujście Czarnków” na dz. 242/2, 272 i 266 w Marunowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/12/2015 14:13:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/12/2015 14:13:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/12/2015 14:13:53)
Obwieszczenie Burmistrz Ujścia o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Parku wiatrowego Ujście.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/12/2015 14:48:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/12/2015 14:49:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/12/2015 14:49:19)
Opinia sanitarna w sprawie budowy parku wiatrowego "Ujście - Czarnków"

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/11/2015 14:39:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/11/2015 14:39:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/11/2015 14:39:54)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 24 listopada 2015 roku  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, Urzędu Miasta Czarnków oraz w Sołectwach zostały wywieszone wykazy  nieruchomości  przeznaczonych do  wydzierżawienia:

 

- działka  nr 78/2 cz.  o pow. 0,83 ha   położona w Białężynie

- działka  nr 55/2 o pow.1,13 ha   położona w Bukowiec

- działka  nr 68/8 cz. o pow.0,10 ha  położona w Bukowiec

- działka  nr 193/1 cz. o pow.0,05 ha   położona w Brzeźnie

- działka  nr 16/1 cz. o pow. 1,00 ha położona w Brzeźnie  

- działka  nr 193/1 cz. o pow.0,0127 ha   położona w Brzeźnie

- działka nr 116 o pow.0,45 ha położona w Ciszkowie  

- działki  nr 210/5 i 40 o pow.1,35 ha położone w Ciszkowie  

- działka  nr 1123/27 cz. o pow.0,20 ha położona w Gajewie

- działka  nr 596 o pow.0,99 ha położona w Gajewie

- działka  nr 171/2 cz. o pow. 1,50 ha położona w Gębicach

- działka  nr 171/2 cz. o pow. 0,52 ha położona w Gębicach

- działka  nr 445/1 cz. o pow. 0,02 ha położona w Gębicach

- działka  nr 127/2 cz.  o pow. 0,25 ha położona w Górze

- działka  nr 125 cz.  o pow. 0,38 ha położona w Górze

- działka  nr 380/7 cz. o pow. 0,09 ha            położona w Górze

- działka  nr 380/7 cz. o pow. 4,92 ha            położona w Górze

- działka  nr 131/1 cz. o pow. 0,05 ha            położona w Hucie

- działka  nr 183/3 o pow. 0,54 ha położona w Jędrzejewie

- działka  nr 523 o pow. 0,92 ha położona w Jędrzejewie

- działka  nr 278/23 cz. o pow. 1,70 ha położona w Jędrzejewie

- działka  nr 451/1 cz. o pow. 1,00 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 536/4 o pow. 0,68 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 1181/1  o pow. 0,66 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 165 cz. o pow. 0,05 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 165 cz. o pow. 0,0470 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 165 cz. o pow. 0,0015 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 284 cz. o pow. 1,00 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 284 cz. o pow. 1,29 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 371/3 cz. o pow. 2,00 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr 371/3 cz. o pow. 1,75 ha położona w Kuźnicy Cz.

- działka  nr  287/1 o pow.6,32 ha położona w Radolinku

- działki  nr 338/1, 339 i 340 o pow. 1,40 ha położone w Radolinku

- działka  nr  731 o pow. 0,50  ha położona w Walkowicach

- działka  nr  550 o pow. 0,94  ha położona w Walkowicach

- działka  nr 371 o pow.1,29 ha położona w Walkowicach

- działka  nr  316 o pow.1,02  ha położona w Walkowicach

- działka  nr 30 cz. o pow. 0,0475 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 1085/3 cz. o pow. 1,30 ha położona w Zofiowie

- działka  nr 30 cz. o pow. 0,46 ha położona w Zofiowie

- działki  nr 2425/2, 3012/1 i 3012/2 o pow.21,5925 ha położone w Czarnkowie

- działka  nr 2386 cz. o pow.1,28 ha położona w Czarnkowie

- działka nr 2386 cz. o pow.0,50 ha położona w Czarnkowie

- działka nr 2386 cz. o pow.1,00 ha położona w Czarnkowie

- działka nr 2386 cz. o pow.0,50 ha położona w Czarnkowie

- działka nr 738/5 cz. o pow.0,90 ha położona w Romanowie Dolnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/11/2015 15:04:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/11/2015 15:04:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/11/2015 15:04:49)
Konsultacja władz samorządowych z mieszkańcami Gminy Czarnków, sołectwo Góra-Pianówka w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Czarnków

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarnków zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2015 roku  o godz. 1900  w sali wiejskiej w Górze  odbędzie się konsultacja  władz samorządowych z mieszkańcami Gminy Czarnków, sołectwo Góra-Pianówka w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Czarnków, polegającej na wyłączeniu  obszaru części gruntów gminy Czarnków w sołectwie Góra-Pianówka, oznaczonych numerami działek: 422/2 o pow. 11,7300 ha, 568 o pow. 0,1017 ha, 569 o pow. 1,0710 ha, 570 o pow. 0,0620 ha, 571 o pow. 0,4941 ha i przyłączenie do granic administracyjnych Miasta Czarnków. (Grunty przy śluzie Pianówka, sama śluza oraz części rzeki Noteć)

 

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie zmiany granic wynika z §2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. z 2001 roku Nr 86 poz.943).

 

Proszę o przybycie mieszkańców gminy Czarnków -  Sołectwo Góra-Pianówka, a w szczególności osób i jednostek zainteresowanych.

 

 

 Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/11/2015 14:39:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/11/2015 14:39:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/11/2015 14:39:27)
Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach.

BGK.6220.2.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 listopada 2015r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 16, tel. 67-255-58-24, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/11/2015 13:30:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/11/2015 13:31:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/11/2015 13:34:51)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa parku wiatrowego „Ujście- Czarnków”- 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW dz. nr 242/2, 272 i 266 w M

BGK.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 października 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 12.10.2015r. na wniosek Windpower Poland Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Ujście- Czarnków"- 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,15MW na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/10/2015 15:16:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/10/2015 15:18:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/10/2015 15:18:43)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Romanowo Górne

Czarnków, dnia 20 października 2015 r.

 

RŚG.6840.4.2015

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

nieruchomości położonej

w obrębie wsi  Romanowo Górne

 

I.                    Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00023072/6.

II.                 Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

                             

                      -     działka nr 190/1 o  pow. 0,0949 ha

 

III.               Działka nr 190/1 w Romanowie Górnym w chwili obecnej  nie posiada aktualnego  przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka nr 190/1 w Romanowie Górnym położona jest na terenie  górniczym PG, na obszarze Natura 2000 - Nadnoteckie Łęgi, na terenie wyłączonym z zabudowy.

IV.              Nieruchomość stanowi fragment drogi gruntowej nieurządzonej i położona jest po wschodniej stronie szosy prowadzącej w kierunku Walkowic, na terenie na którym prowadzone jest wydobycie kruszyw mineralnych. Działka zgodnie z ewidencją gruntów stanowi drogę. Na powyższej działce zostanie ustanowiona służebność dojścia i dojazdu dla każdorazowego właściciela działki nr 7267/2.

V.                 Cena nieruchomości:

 

działka nr 190/1 - 6.200 złotych (w tym podatek VAT 1.159,35 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 190/1 w Romanowie Górnym nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00023072/6.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 10 listopada 2015 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami )  zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r.

   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/10/2015 12:20:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/10/2015 12:21:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/10/2015 12:21:27)
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD.

BGK.6220.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 października 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków nastąpi w terminie do 04.12.2015r. ze względu na toczące się postępowanie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/10/2015 15:06:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/10/2015 15:07:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/10/2015 15:07:37)
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu RDOŚ w Poznaniu dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD

BGK.6220.2.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 października 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

strony postępowania, że w dniu 09.10.2015r. zostało wydane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  nr WOO-I.4242.127.2015.AS.9 - uzgodnienie w toku postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie RDOŚ w Poznaniu.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/10/2015 15:06:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/10/2015 15:07:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/10/2015 15:07:15)
Obwieszczenie Burmistrza Ujścia w sprawie Budowy Parku wiatrowego Ujście
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/10/2015 14:17:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/10/2015 14:18:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/10/2015 14:18:06)
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w Gębiczynie

Czarnków, dnia  29 września 2015 roku

RŚG.7125.1.2012

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00027573/6

- oznaczenie w katastrze    nieruchomości

 

działki nr: 90/1, 90/8 i 321/1 o pow. 0,1206 ha   

- stan prawny gruntu

Własność

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Gębiczyn nr 22, składający się z dwóch lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu, jednego lokalu niemieszkalnego (pustostan) oraz jednego lokalu  mieszkalnego i jednego lokalu niemieszkalnego stanowiących odrębną własność. Na działce znajdują się ponadto budynki gospodarcze z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu nr 1 i 2 oraz budynek pralni stanowiący część wspólną nieruchomości.

 

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr 2 położony na poddaszu

- powierzchnia użytkowa

85,25 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z dwóch pokoi o powierzchni: 42,82 m2 i 16,31 m2, kuchni o powierzchni 12,05m2, łazienki o powierzchni 5,82 m2, korytarza o powierzchni 8,25 m2. Do lokalu przynależą: dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 71,66 m2 i 19,91 m2 oraz trzy piwnice   o  powierzchni użytkowej 11,98 m2 , 5,23 m2 i 2,61m2.

 

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

19664/57739

- cena

90.000 złotych

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży
z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do 30 listopada 2015 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/09/2015 15:01:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/09/2015 15:03:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/09/2015 15:03:17)
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w Gębiczynie

 

Czarnków, dnia  29 września 2015 roku

RŚG.7125.2.2012

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00027573/6

- oznaczenie w katastrze    nieruchomości

 

działki nr: 90/1, 90/8 i 321/1 o pow. 0,1206 ha   

- stan prawny gruntu

Własność

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Gębiczyn nr 22, składający się z dwóch lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu, jednego lokalu niemieszkalnego (pustostan) oraz jednego lokalu  mieszkalnego i jednego lokalu niemieszkalnego stanowiących odrębną własność. Na działce znajdują się ponadto budynki gospodarcze z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu nr 1 i 2 oraz budynek pralni stanowiący część wspólną nieruchomości.

 

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr 1 położony na parterze

- powierzchnia użytkowa

95,64 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z trzech pokoi o powierzchni: 17,59 m2,16,45m2 i 20,94 m2, kuchni o powierzchni 12,24 m2, łazienki o powierzchni 6,11m2, korytarza o powierzchni 3,41 m2, dwóch skrytek o powierzchni 10,08m2 i 2,70 m2, skrytki -hydroforni o powierzchni 4,38 m2 oraz w.c. o powierzchni 1,74 m2. Do lokalu przynależą: trzy pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 33,48m2, 14,74 m2 i 2,94 m2 oraz dwie szopy  o  powierzchni użytkowej 13,69 m2 i 13,53 m2.

 

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

17402/57739

- cena

105.000 złotych

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży
z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do 30 listopada 2015 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/09/2015 15:01:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/09/2015 15:02:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/09/2015 15:02:58)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo - -rowerowego na terenie Góry, Śmieszkowa, Zofiowa i Kuźnicy Czarnkowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/09/2015 14:48:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/09/2015 14:48:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/09/2015 14:48:56)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/09/2015 13:16:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/09/2015 13:17:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/09/2015 13:17:40)
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w Górze, Śmieszkowie, Zofiowie i Kuźnicy Czarnkowskiej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/09/2015 15:13:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/09/2015 15:13:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/09/2015 15:13:47)
Obwieszczenie Burmistrza Ujścia w sprawie budowy Parku wiatrowego Ujście
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/09/2015 15:27:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/09/2015 15:29:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/09/2015 15:29:51)
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 3 turbin wiatrowych o mocy 3,0MW „Ujście Czarnków” na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie.

BGK.6220.3.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 03 września 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie 3 turbin wiatrowych o mocy 3,0MW „Ujście Czarnków" na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie nastąpi w terminie do 16.10.2015r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/09/2015 15:16:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/09/2015 15:17:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/09/2015 15:17:26)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowej instalacji neutralizacji gnojowicy o mocy do 1MW na części działki nr 140/5 w Komorzowie.

BGK.6220.1.7.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 03 września 2015r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 19.08.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.7.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowej instalacji neutralizacji gnojowicy o mocy do 1MW na części działki nr 140/5 w Komorzowie, gm. Czarnków.

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/09/2015 15:16:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/09/2015 15:18:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/08/2017 14:30:55)
Wykaz nieruchomości przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli działek przyległych położonej w obrębie wsi Zofiowo

Czarnków, dnia  1 września  2015 r.

 

RŚG.6840.5.2014

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu ograniczonego  dla właścicieli działek przyległych:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

 

nieruchomości położonej

w obrębie wsi   Z O F I O W O     

 

I.                    Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie  KW nr PO2T/00019957/3.

II.                 Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

-          działka nr 116/11  o  pow. 0,0392 ha

 

III.               Działka nr 116/11 w Zofiowie  w chwili obecnej nie posiada aktualnego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.   W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku  ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  działka nr 116/11 położona jest na terenie węzłowych obszarów przyrodniczych C1, w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci", w obszarze Natura 2000.

IV.              Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy  mieszkaniowej i siedliskowej oraz  terenów  rolniczych wsi Zofiowo.  Lokalizację uznaje się jako korzystną. Sąsiedztwo działki stanowią tereny mieszkaniowe - cenność gruntów przyległych przyjmuje się jako wysoką.  

V.                 Cena nieruchomości: 

 

działka nr 116/11- 9.214 złotych   (w tym podatek VAT 1.722,94 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu ograniczonego na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 116/11 w Zofiowie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW nr PO2T/00019957/3.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 22 września 2015 roku.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 13 października 2015 r.

   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:24:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:28:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:28:13)
Wykaz nieruchomości przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Romanowo Dolne

Czarnków, dnia 1 września  2015 r.

 

RŚG.6840.10.2014

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

nieruchomości położonej

w obrębie wsi  Romanowo Dolne

 

I.                    Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018166/4.

II.                 Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

                             

                      -     działka nr 738/3 o  pow. 0,1801 ha

 

III.               Działka nr 738/3 w Romanowie Dolnym w chwili obecnej  nie posiada aktualnego  przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka nr 738/3 w Romanowie Dolnym położona jest na terenie działalności produkcyjnej i usługowej oznaczonej na mapie studium symbolem P oraz w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci.

IV.              Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy produkcyjnej i terenów rolnych wsi Romanowo Dolne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową.  Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację  zbiorczą Kształt i konfigurację działki przyjmuje się jako korzystne.

V.                 Cena nieruchomości:

 

działka nr 738/3 - 46.422 złotych (w tym podatek VAT 8.680,54 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 738/3 w Romanowie Dolnym nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00018166/4.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 22 września  2015 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami )  zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 13 października 2015r.

   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:25:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:30:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:30:38)
Wykaz nieruchomości przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Romanowo Górne

Czarnków, dnia 1 września 2015 r.

 

RŚG.6840.3.2015

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782- ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   ROMANOWO GÓRNE      

 

I.                    Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00019816/3.

II.                 Oznaczona w ewidencji gruntów jako:

-          działka nr 147/2 o  pow.  0,3410 ha

 

III.               Działka nr 147/2 w Romanowie Górnym w chwili obecnej nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ  nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku  ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  działka nr 147/2 położona jest na terenie węzłowych obszarów przyrodniczych, na terenie  wyłączonym z zabudowy, w obszarze Natura 2000 - „Nadnoteckie Łęgi".

IV.              Nieruchomość położona jest  w niewielkiej  odległości od nieruchomości z rozpoznanym złożem, na którym prowadzona jest działalność wydobywcza w zakresie kruszyw mineralnych. Dojazd drogą gruntową przyjmuje się jako utrudniony.  Działka w kształcie regularnym. Teren zasadniczo równy, jedynie w obrębie nieużytku niewielka skarpa. Kształt i konfigurację  uznaje się jako korzystną.  Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi użytki RVI- 0,3124 ha i N- 0,0286 ha. 

V.                 Cena nieruchomości:

działka nr 147/2 - 20.000 złotych   

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 147/2 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019816/3.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 22 września 2015 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782- ze zmianami)) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 13 października 2015 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:25:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:28:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:28:34)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Jędrzejewie

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 1 września 2015 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  działki  nr  486 położonej w Jędrzejewie o pow. 0,3600 ha.

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:25:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:30:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:30:03)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w obrębie wsi Śmieszkowo

Czarnków, dnia 1 września  2015 r.

 

RŚG.6840.5.2015

 

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

nieruchomości położonej

w obrębie wsi  Śmieszkowo

 

1.      Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00022534/6 i PO2T/00040185/6.

2.      Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

-     działka nr 185/11 o  pow. 0,0221 ha

-     działka nr 185/13 o  pow. 0,3668 ha

-     działka nr 185/14 o  pow. 0,0437 ha

-     działka nr 185/15 o  pow. 0,1659 ha

 

3.      Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/270/2005  Rady Gminy Czarnków z dnia 28.12.2010 r.  działka nr 185/11  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, natomiast działki nr  185/13, 185/14 i 185/15  stanowią teren zabudowy usługowo- produkcyjnej.

4.      Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Śmieszkowo przy ul. Szkolnej.  Działki leżą w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację  zbiorczą.  Działki są zabudowane budynkami produkcyjno- magazynowymi.  

5.      Cenę  nieruchomości ustala się w wysokości 111.873,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote). Na poczet ceny, zgodnie z art.69  ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 67.386,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych).

Cena sprzedaży nieruchomości  na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności  nieruchomości, a kwotą  równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 44.487,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych).

6.      Sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

7.      Wykaz wywiesza się na okres 21 dni to jest od 1.09.2015 r. - 22.09.2015 r.

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:25:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:29:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2015 14:29:43)
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD.

BGK.6220.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 sierpnia 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków nastąpi w terminie do 16.10.2015r. po otrzymaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o które zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/08/2015 13:13:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/08/2015 13:16:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/08/2015 13:16:34)
Postanowienie RDOŚ w Poznaniu w sprawie Parku Wiatrowego Ujście
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/08/2015 12:46:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/08/2015 12:46:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/08/2015 12:46:43)
Zawiadomienie o wydanym w dniu 20.07.2015r. postanowieniu nr BGK.6220.5.2015 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy 7 turbin wiatrowych w Gębicach

BGK.6220.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 06 sierpnia 2015r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 20.07.2015r. zostało wydane postanowienie nr BGK.6220.5.2015

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na

budowie 7 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na                 działkach nr 178/4, 507/8 i 507/10 obręb Gębice, gmina Czarnków, powiat                 czarnkowsko- trzcianecki, woj. wielkopolskie.

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie  7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                        WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                       /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Postanowienie Wójta

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (07/08/2015 09:33:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (07/08/2015 09:35:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (07/08/2015 09:35:29)
Obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.6.2015 dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na dz. nr 10 w Romanowie Górnym.

 

BGK.6220.1.6.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 lipca 2015r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 17.07.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.6.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na działce nr 10 w Romanowie Górnym gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

 

 

BGK.6220.1.6.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 lipca 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 17.07.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.6.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na działce nr 10 w Romanowie Górnym gm. Czarnków.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu decyzja  Wójta.

 

                                                             WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                         /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/07/2015 15:24:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/07/2015 15:24:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/07/2015 15:24:38)
Interpelacja w sprawie zmiany siedziby obwodu nr 6 obejmującego miejscowości: Góra-Pianówka, Goraj Zamek, Ciszkowo i Mikołajewo.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/07/2015 12:58:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/07/2015 12:58:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/07/2015 12:58:26)
Obwieszczenie w sprawie budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/07/2015 13:15:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/07/2015 13:16:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/07/2015 13:16:08)
Obwieszczenie dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 3 turbin wiatrowych o mocy 3,0MW „Ujście Czarnków” na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie.

BGK.6220.3.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 lipca 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie 3 turbin wiatrowych o mocy 3,0MW „Ujście Czarnków" na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie nastąpi w terminie do 04.09.2015r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/07/2015 11:47:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/07/2015 11:48:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/07/2015 11:48:13)
Wydanie decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa sieci wodociągowej do posesji w Jędrzejewie-Jesionowie i Średnicy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/07/2015 10:38:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/07/2015 10:39:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/07/2015 10:39:45)
Obwieszczenie Burmistrza Ujścia w sprawie budowy Parku wiatrowego Ujście
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/07/2015 10:45:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/07/2015 10:46:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/07/2015 10:46:40)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubasz w sprawie budowy i eksploatacji 2 turbin wiatrowych w miejscowości Prusinowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/07/2015 14:58:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/07/2015 14:59:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/07/2015 14:59:31)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku chlewni na działce nr 547/1 w Hucie.

BGK.6220.1.5.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 lipca 2015r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 02.07.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.5.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie budynku chlewni na 1452 szt. zwierząt - 203,28DJP, na działce nr 547/1 w Hucie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:05:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:07:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:07:21)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa budynku inwentarskiego – chlewni na działce nr 137 w Sarbi.

BGK.6220.1.1.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 lipca 2015r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 06.02.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.1.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie budynku  inwentarskiego - chlewni o obsadzie maksymalnej 186,4 DJP na działce nr 137 w Sarbi.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:06:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:07:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:07:42)
Obwieszczenie dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w Walkowicach.

BGK.6220.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 lipca 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków nastąpi w terminie do 31.08.2015r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o którą zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:09:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:10:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:10:09)
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie
Czarnków, dnia 29 czerwca 2015 r.

WÓJT GMINY CZARNKÓW

BGK.6721.1.196.2011


O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków


    Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XII/96/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej.


    Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 lub 16, w godz. od 730 do 1500.

WÓJT GMINY CZARNKÓW        
mgr inż. Bolesław Chwarścianek 
       

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/06/2015 14:17:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/06/2015 14:18:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/06/2015 14:18:22)
Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 7 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 178/4, 507/8 i 507/10 obręb Gębice.
BGK.6220.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 30 czerwca 2015r.


Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,
że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie 7 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 178/4, 507/8 i 507/10 obręb Gębice, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko- trzcianecki, woj. Wielkopolskie, nastąpi w terminie do 20.07.2015r. z powodu trwającej analizy sprawy.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/06/2015 14:17:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/06/2015 14:18:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/06/2015 14:18:42)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubasz w sprawie budowy i eksploatacji 2 turbin wiatrowych w miejscowości Prusinowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:06:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:08:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/07/2015 15:08:03)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w Walkowicach

Wójt Gminy Czarnków

 

informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  część działki  nr  570/2 położonej w Walkowicach  o pow. 20 m2.

 

 

    Wójt Gminy Czarnków

                                                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/06/2015 13:56:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/06/2015 08:49:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/06/2015 13:25:51)
Informacja o wynikach konsultacji projektu rocznego - „Program współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

 

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji

projektu rocznego - „Program współpracy Gminy Czarnków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

 

 

            W wyniku konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga, ani propozycja zmiany projektu rocznego - „Program współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016".

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LII/382/10 konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Konsultacje prowadzone były drogą elektroniczną, za pomocą telefaksu oraz korespondencyjną w dniach od 02.06.2015r. do 16.06.2015r.

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach zamieszczone było na stronie internetowej Gminy Czarnków, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

            W związku z powyższym projekt uchwały zostanie przekazany Radzie Gminy Czarnków w postaci poddanej konsultacjom.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                                                                                            /-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/06/2015 13:22:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/06/2015 13:23:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/06/2015 13:26:06)
Obwieszczenie o postanowieniach wydanych w toku postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej do posesji w Jędrzejewie-Jesionowie i Średnicy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/06/2015 15:01:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/06/2015 15:02:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/06/2015 15:02:25)
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie budowy turbin wiatrowych w obrębie Gębice
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/06/2015 15:17:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/06/2015 15:18:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/06/2015 15:18:13)
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TMII na działce nr 10 w

 

BGK.6220.13.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 11 czerwca 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 30.04.2015r. zostało wydane postanowienie nr BGK.6220.13.2015

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na działce nr 10 w Romanowie Górnym gm. Czarnków.

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                                             WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                         /-/    Bolesław Chwarścianek


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/06/2015 14:04:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/06/2015 14:05:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/06/2015 14:05:33)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego - chlewni na działce nr 548/2 w Hucie.

BGK.6220.1.3.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 03 czerwca 2015r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 02.06.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.3.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie budynku  inwentarskiego - chlewni na działce nr 548/2 w Hucie.

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/06/2015 14:57:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/06/2015 15:01:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/06/2015 15:01:08)
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na początku 2015 roku Gmina Czarnków rozpoczęła prace nad sformułowaniem nowych zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. W tym celu od grudnia 2014 roku do maja  bieżącego roku odbyła się seria spotkań z przedstawicieli Gminy oraz reprezentantów ww. podmiotów na których omówiono szczegółowo dotychczasowe doświadczenia we współpracy oraz w formie warsztatowej wypracowano rozwiązania służące optymalizacji zasad współpracy.

Spotkania te organizowane były we współpracy z ekspertami zewnętrznymi w ramach projektu  pn.: „Obywatelska Wielkopolska", którego realizatorami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest: zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Gminie Czarnków.

 

Skutkiem tych spotkań jest wypracowany projekt programu współpracy programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, który przekazujemy w załączeniu do konsultacji społecznych zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 23.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach konsultacji społecznych:

- na stronie internetowej Gminy Czarnków, zakładka: Aktualności., umieszczony zostanie projekt Programu współpracy na rok 2016 .

- zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne w dniu 22.04.2015 roku, na którym zaprezentowano projekt programu i zaproszono do jego konsultacji, składania uwag i propozycji ewentualnych zmian 

- w terminie od dnia zamieszczenia na stronie internetowej projektu do dnia 16.06.2015 roku, zainteresowani mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą składać swoje uwagi dotyczące programu, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego konsultacje: gops.czarnkow@op.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków

- wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez tut. Urząd .

- na koniec czerwca zostanie zorganizowane spotkanie, na którym omówione zostaną uwagi złożone podczas konsultacji społecznych programu,

- przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do projektu Programu współpracy na rok 2016 przekazanego Radzie Gminy.

 

W załączeniu przekazujemy projekt Programu współpracy na rok 2016 oraz formularz do konsultacji. Zachęcamy do skorzystania z formularza, jak również przekazywania uwag w innej formie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁY W KONSULTACJACH !!!

 

ZARZĄDZENIE

FORMULARZ KONSULTACJI

PROGRAM

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/06/2015 12:59:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/06/2015 13:00:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/06/2015 13:00:27)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie budowy sieci wodociągowej do posesji w Jędrzejewie-Jesionowie i Średnicy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/05/2015 23:09:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/05/2015 23:09:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/05/2015 23:09:05)
Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa 7 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 178/4, 507/8 i 507/10 obręb Gębice.

BGK.6220.5.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 19 maja 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 15.04.2015r. na wniosek Windpower Poland Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie 7 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na  działkach nr 178/4, 507/8 i 507/10 obręb Gębice, gmina Czarnków, powiat   czarnkowsko- trzcianecki, woj. wielkopolskie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:22:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:22:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:22:43)
Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa 3 turbin wiatrowych o mocy 3,0MW "Ujście Czarnków" na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie, przedłużenie terminu załatwienia sprawy

BGK.6220.3.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 maja 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie 3 turbin wiatrowych o mocy 3,0MW „Ujście Czarnków" na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie nastąpi w terminie do 10.07.2015r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:21:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:21:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:21:07)
Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa 3 turbin wiatrowych o mocy 3,0MW "Ujście Czarnków" na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie.

BGK.6220.3.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 maja 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 04.03.2015r. na wniosek Windpower Poland Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie 3 turbin wiatrowych o mocy 3,0MW „Ujście Czarnków" na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:18:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:18:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/05/2015 15:18:52)
Podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego "Walkowice KR - Pole II"

 

BGK.6220.1.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 maja 2015r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 11.05.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.2.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „Walkowice KR - Pole II" w obrębie części działek o numerach ewidencyjnych 7203/2, 7203/9 i 7202 w miejscowości Walkowice w gm. Czarnków, powiat czarnkowsko - trzcianecki, województwo wielkopolskie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/05/2015 14:28:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/05/2015 14:29:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/05/2015 14:29:31)
Przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD

BGK.6220.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 14 maja 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków nastąpi w terminie do 10.07.2015r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o którą zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/05/2015 12:54:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/05/2015 12:55:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/05/2015 12:55:33)
Obwieszczenia dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na działce nr 10 w Romanowie Górnym.

BGK.6220.13.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 kwietnia 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na działce nr 10 w Romanowie Górnym gm. Czarnków nastąpi w terminie do 30.06.2015r.  ze względu na toczące się postępowanie.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/05/2015 14:14:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/05/2015 14:15:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/05/2015 14:17:17)
Obwieszczenie Burmistrza Ujścia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/05/2015 12:19:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/05/2015 12:20:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/05/2015 12:20:22)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubasz w sprawie budowy i eksploatacji turbin wiatrowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/05/2015 11:39:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/05/2015 11:39:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/05/2015 11:39:37)
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/05/2015 11:37:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/05/2015 11:37:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/05/2015 11:37:32)
Obwieszczenia - dotyczą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD

BGK.6220.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 kwietnia 2015r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla

    przedsięwzięcia polegającego na:

    eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego

    nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1,

    718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4,

    568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków,

2) że w dniu 23.02.2015roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego       

    przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      polegającego na

     eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego

      nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1,

     718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4,

      568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków

      jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

      Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 POZNAŃ

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z

    raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do

    wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II

    piętro),

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 


 

 

 

BGK.6220.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 kwietnia 2015r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 23.02.2015r. na wniosek „ŻWIROWNIA DOLATA" „BETON DOLATA" Agnieszka Dolata zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE MD w jego nowych granicach realizowanego na działkach nr 741, 724, 740, 742/1, 746/1, 750/1, 718/1, 719/1, 720/3, 720/4, 720/5, 721/4, 721/6, 743/2, 744/2, 745/2, 745/3, 746/3, 746/4, 568, 747/1, 747/2, 739/3 obręb Walkowice, gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/04/2015 10:04:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/04/2015 10:04:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/04/2015 10:04:42)
Sprostowanie omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka w Gębicach.

 

BGK.6220.1.10.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 kwietnia 2015r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1397 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 15.04.2015r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.10.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 601/1 w obrębie geodezyjnym Gębice.

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/04/2015 12:47:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/04/2015 12:51:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/04/2015 12:51:10)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czarnków w 2015 roku.

Ogłoszenie

 

Działając na podstawie art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 j.t ze zm.) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czarnków w 2015 roku.

 

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja

1.

Uczniowski Klub Sportowy „VENUS"

Jędrzejewo 25

 

 

 

 

 

 

-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

-udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym

1.Obóz sportowy koszykarski

2.Udział w rozgrywkach i turniejach

 

 

 

 

 

6.700,00

2.

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie

Huta

 

 

 

 

 

-organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

IV Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł"

 

 

 

1.000,00

3.

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś" Gębice

 

 

 

 

 

 

-organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych

 

 

 

 

800,00

 

 

4.

 

 

Stowarzyszenie „Dla dobra wspólnego"

Jędrzejewo 16

 

 

 

 

 

-organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych

I Festyn sportowo-rekreacyjny- „W zdrowym ciele zdrowy duch"

 

 

1000,00

5.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie Poznań

Klub Olimpiad Specjalnych „Kornelówka" Gębice

 

-udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

 

1.500,00

 

Razem:

 

11.000,00

 

 

Zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

Lp.

 

Oferta

 

Zadanie

Przyznana

dotacja

 

1.

 

Fundacja „Gębiczyn"

w Gębiczynie

-działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

-organizacja konkursów  tematycznych,

pn. "Przepis na przyjaźń"

 

 

 

 

6.000,00

 

Razem:

 

6.000,00

 

 

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Czarnków

                                                                                   /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/04/2015 12:36:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/04/2015 12:37:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/04/2015 12:37:29)
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Romanowo Górne TM II
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/04/2015 09:42:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/04/2015 09:42:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/04/2015 09:42:49)
Sprostowanie omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.10.2014 - rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka działki nr 602/1 i 601/1 w Gębicach.

 

BGK.6220.1.10.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 03 kwietnia 2015r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1397 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 06.03.2015r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.10.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 601/1 w obrębie geodezyjnym Gębice.

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/04/2015 14:21:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/04/2015 14:22:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/04/2015 12:52:07)
Informacja do publicznej wiadomości dotyczy budowy i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego "Romanowo Górne DW1" .

BGK.6220.3.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 26 marca 2015r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW1" w kat.C1 " na działkach  nr 93, 94, 98/1, 99/2 i 99/1- pole A oraz działki nr 111/3 i 112/2 pole B w Romanowie Górnym.

2) że w dniu 02.04.2014roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -  żwirowego „Romanowo Górne DW1" w kat.C1 " na działkach nr 93, 94, 98/1, 99/2 i 99/1- pole A oraz działki nr 111/3 i 112/2 pole B w Romanowie Górnym jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskaw Poznaniu,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w  tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniem  powyższego raportu , które wyłożone są w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,   64-700 Czarnków, pokój 16 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/03/2015 14:33:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/03/2015 14:36:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/03/2015 14:36:40)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie, w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

                                                Czarnków, dnia 24 marca 2015 roku

BGK.6721.1.191.2011

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie, w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały nr IV/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie, w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 kwietnia 2015 roku do 6 maja 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w godzinach od 7³º do 15ºº pokój nr 9 lub 16.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015r. o godz. 11ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

 

            Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199), oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

            Uwagi należy składać do Wójta Gminy Czarnków, na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2015 roku.

 

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/03/2015 14:08:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/03/2015 14:09:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/03/2015 14:09:31)
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków

 

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

w 2015 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

            Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U z 2014 r.,poz.1118 ze zm.) do wskazania swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarnków w 2015 r. z zakresu:

 

            -wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

            -nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

            - posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

            - nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

            -wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do

            przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 marca 2015r. w Urzędzie Gminy w Czarnkowie ul.Rybaki 3 pok. nr 14  lub drogą pocztową  na adres:

 

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul.Rybaki 3

 

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel.(67) 253 02 88

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/03/2015 13:11:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/03/2015 13:12:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/03/2015 13:12:16)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

                                                                   

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

             Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/439/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 października 2014 roku w sprawie programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

Ogłasza

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

 

I. Konkurs adresowany jest do niżej wymienionych podmiotów działających na terenie Gminy Czarnków:

 

a)         organizacji pozarządowych,

b)         osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)         stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

d)        spółdzielni socjalnych,

e)         spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

II. Rodzaje wspieranych zadań oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2015 roku.

 

1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

            a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

            d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym,

            wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  zadania w 2015 r.-11.000,00 zł.

Wysokość środków przekazanych w 2014 r.-                                       11.000,00 zł

2.Z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.:

 

            a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

            b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

            c) organizacja konkursów językowych,

            d) organizacja konkursów tematycznych,

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r.-       9.000,00 zł.

 

Wysokość środków przekazanych na realizację w 2014 r.                         6.200,00 zł.

Wysokość środków przekazanych na realizację w 2014 r

(na podstawie art.19a)                                                                                  1.300,00 zł.

 

III. Termin i miejsce realizacji zadania :

 

            od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 r. -teren gminy Czarnków

 

IV. Warunki realizacji zadania:

 

w konkursie mogą uczestniczyć organizacje, które spełniają następujące warunki:

- realizują zadania na rzecz mieszkańców gminy Czarnków,

- prowadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej konkursem,

- posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania,

- przedłożoną prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

 

Warunki realizacji zadania określają ponadto art.16, 17, 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t .Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ).

 

V. Zasady przyznawania dotacji.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym i z którym zawarta zostanie umowa. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.

Rozpatrywane będą wyłącznie  oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 80% kosztów realizacji projektu.

Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania gminy z tytułu dotacji wyklucza możliwość przyznania środków budżetowych na to zadanie z innego tytułu.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych między zadaniami.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji po wykonaniu zadania.

 

VI. Termin składania ofert.

 

1.Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej na obowiązującym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r."(z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania) w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul Rybaki 3 64-700 Czarnków w terminie do dnia 08 kwietnia2015 r.

 

2.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

●         kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji-odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,

●         oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,

●         statut organizacji.

 

            W przypadku złożenia kserokopii dokumentów-należy potwierdzić za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu.

Jeżeli oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

3. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

 

4.Ogłoszenie zamieszcza się:

            -na stronie internetowej: www.czarnkowgmina.pl;

            -w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków bip.czarnkowgmina.pl

            -na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie,

 

5.Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII Termin , tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

a) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, realizujących zadanie,

d) ocenę udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

2.Otwarcia i zaopiniowania  złożonych ofert, w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu ich składania, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

 

3.Konkursy rozstrzyga Wójt Gminy Czarnków, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

4.Ogoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

 

            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

(67) 255 22 13 lub  (67) 253 02 88.

 

 

VIII Informacje dodatkowe.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się że rzeczywisty zakres  realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

           

 

 

 Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

 

DRUK OFERTY

DRUK SPRAWOZDANIA

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/03/2015 10:34:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/03/2015 10:35:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/03/2015 13:38:31)
Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

                                            Czarnków, dnia 27 lutego 2015 roku

BGK.6721.1.1.77.2014

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr VII/63/2015 z dnia 25 lutego 2015roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 lub 16, w godz. od 730 do 1500.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/03/2015 10:10:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/03/2015 10:11:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/03/2015 10:11:53)
Propozycja zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 6
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/03/2015 15:29:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/03/2015 15:29:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/03/2015 15:29:34)
Obwieszczenie - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na dz. nr 10 w Romanowie Górnym

BGK.6220.13.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 27 lutego 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na działce nr 10 w Romanowie Górnym gm. Czarnków nastąpi w terminie do 30.04.2015r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/02/2015 14:43:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/02/2015 14:43:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/02/2015 14:43:46)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie działek w obrębie Gajewo

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/02/2015 15:28:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/02/2015 15:29:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/02/2015 15:29:20)
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na dz. nr 10 w Romanowie Górnym.

BGK.6220.13.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 13 stycznia 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na działce nr 10 w Romanowie Górnym gm. Czarnków nastąpi w terminie do 27.02.2015r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

BGK.6220.13.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 13 stycznia 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.)  

ZAWIADAMIAM

że w dniu 15.12.2014r. na wniosek firmy Wydobywanie i Uszlachetnianie Kruszywa Tadeusz Maziarz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ROMANOWO GÓRNE TM II na działce nr 10 w Romanowie Górnym gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/01/2015 15:13:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/01/2015 15:14:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/01/2015 15:14:59)
Obwieszczenie w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie wsi Gajewo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/01/2015 12:45:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/01/2015 12:47:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/01/2015 12:47:30)
Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

                                         Czarnków, dnia 31 grudnia 2014 roku

BGK.6721.1.1.72.2014

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr IV/23/2014 z dnia 23 grudnia 2014roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 lub 16, w godz. od 730 do 1500.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/01/2015 07:44:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/01/2015 07:45:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/01/2015 07:45:23)
Obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 601/1 w obrębie geodezyjnym Gębice.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 19 grudnia 2014r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 18.12.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.10.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 601/1 w obrębie geodezyjnym Gębice.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 19 grudnia 2014r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1397 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 18.12.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.10.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 601/1 w obrębie geodezyjnym Gębice.

 

Od decyzje przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu decyzja Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2014 15:15:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2014 15:15:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2014 15:15:54)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/12/2014 11:25:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/12/2014 11:25:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/12/2014 11:25:40)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni fotowoltaicznej 2MW składająca się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na 100 części o jednakowej mocy w Średnicy

 

BGK.6220.1.9.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 9 grudnia 2014r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 01.12.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.9.2014 dla przedsięwzięcia polegającej na:

budowie elektrowni fotowoltaicznej 2MW składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na 100 części o jednakowej mocy współpracującymi z inwertorami (falownikami) i produkującej energię elektryczną na działkach nr 54, 55, 56, 57 i 58 w Średnicy.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego 

w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/12/2014 14:07:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/12/2014 14:08:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/12/2014 14:08:15)
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 600/1 w Gębice.
 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 listopada 2014r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 16, tel. 67-255-58-24, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 600/1 w obrębie geodezyjnym Gębice.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/11/2014 14:25:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/11/2014 14:26:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/11/2014 14:26:18)
Przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia -rozbudowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka na działkach nr 602/1 i 600/1 w Gębice.

BGK.6220.5.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 listopada 2014r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 600/1 w obrębie geodezyjnym Gębice nastąpi w terminie do 08.01.2015r. ze względu na toczące się postępowanie.

 

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/11/2014 14:31:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/11/2014 14:32:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/11/2014 14:32:36)
Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa fermy brojlerów kurzych w Gębicach na działce nr 507/10.

 

BGK.6220.9.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 listopada 2014r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w

    Gębicach na działce nr 507/10, gmina Czarnków,

 

2) że w dniu 23.09.2014roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego

    przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w  Gębicach na działce nr 507/10,   

      gmina Czarnków, jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

      w Poznaniu  a opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w

    tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest  

    w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/11/2014 14:31:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/11/2014 14:35:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/11/2014 14:35:02)
Obwieszczenie Burmistrza Ujścia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/11/2014 14:08:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/11/2014 14:09:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/11/2014 14:09:13)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/10/2014 11:08:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/10/2014 12:39:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/10/2014 12:39:09)
Obwieszczenie o zrealizowaniu przez Gminę Czarnków w 2014 roku przebudowy drogi gminnej Jędrzejewo - Jesionowo współfinansowanej przez Województwo Wielkopolskie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/10/2014 11:31:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/10/2014 11:32:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/10/2014 11:32:50)
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki)

                      Czarnków, dnia 24 października 2014 roku

BGK.6721.1.3.107.2012

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW       

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr L/435/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki) - dla terenu działki o nr ewid. 951.

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 lub 16, w godz. od 730 do 1500.

 

 

                                                                                                WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                               mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/10/2014 11:30:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/10/2014 11:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/10/2014 11:32:27)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Zofiowo

 Czarnków, dnia 21 października 2014 r.

 

RŚG.6840.4.2014

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.518 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   Z O F I O W O       

 

I.                   Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00019087/3.

 

II.                Oznaczona w ewidencji gruntów jako:

 

-          działka nr 65/3 o  pow.  0,1058 ha

 

III.             Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LII/388/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 listopada 2010 roku  działka nr 65/3 w Zofiowie położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

IV.             Nieruchomość położona jest w  strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Zofiowo bezpośrednio przy szosie prowadzącej w kierunku Gajewa. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako średnio korzystne. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy.

V.                Cena nieruchomości:

 

              - działka nr 65/3 - 24.555 złotych + należny podatek VAT

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 65/3 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019087/3.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 11 listopada 2014 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 roku poz.518 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 2 grudnia 2014 r.

   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/10/2014 13:07:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/10/2014 13:08:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/10/2014 13:08:13)
Informacja o wynikach konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

 

 

Informacja o wynikach konsultacji

projektu rocznego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

 

 

            W wyniku konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga, ani propozycja zmiany projektu Programu współpracy. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LII/382/10 konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3.

Konsultacje prowadzone były drogą korespondencyjną w dniach od 01.10.2014 r. do 15.10.2014 r.

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach zamieszczone było na stronie internetowej Gminy Czarnków, w BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

            W związku z powyższym projekt uchwały zostanie przekazany Radzie Gminy Czarnków w postaci poddanej konsultacjom.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                                                                                           /-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/10/2014 14:45:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/10/2014 14:47:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/10/2014 14:47:25)
Zawiadomienie stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW"

 

 

BGK.6220.1.8.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 13 października 2014r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 10.10.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.8.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW" na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu decyzja  Wójta.

 

                                                             WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                         /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/10/2014 14:51:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/10/2014 14:52:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/10/2014 14:52:31)
Podanie do publicznej wiadomości że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW"

 

BGK.6220.1.8.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 13 października 2014r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 10.10.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.8.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW" na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/10/2014 14:51:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/10/2014 14:52:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/10/2014 14:52:54)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

Czarnków, dnia 3 października 2014 roku

WÓJT GMINY CZARNKÓW

BGK.6721.1.1.71.2014

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zmianami), w wykonaniu uchwały Nr XL/351/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 października 2014r. do 14 listopada 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków , w godz. od 730 do 1530 pokój nr 9 lub 16.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 października 2014r. o godz. 1200, w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,
64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 647, z późn. zmianami), oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, na adres: 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2014r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/10/2014 13:42:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/10/2014 13:42:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/10/2014 13:42:56)
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW1"

BGK.6220.3.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 03 października 2014r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa

    naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW1" w kat.C1 " na działkach

    nr 93, 94, 98/1, 99/2 i 99/1- pole A oraz działki nr 111/3 i 112/2 pole B w Romanowie

   Górnym.

2) że w dniu 02.04.2014roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego

    przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -

      żwirowego „Romanowo Górne DW1" w kat.C1 " na działkach nr 93, 94, 98/1, 99/2 i

      99/1- pole A oraz działki nr 111/3 i 112/2 pole B w Romanowie Górnym jest Wójt

     Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

      w Poznaniu,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w

    tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest  

    w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/10/2014 13:41:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/10/2014 13:43:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/10/2014 13:43:19)
Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Gminy Czarnków na 2015 rok

Zaproszenie do konsultacji

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i propozycji do załączonego projektu „Programu Współpracy Gminy Czarnków na 2015 rok.

 

            Uwagi proszę przekazywać:

 

            pocztą elektroniczną - e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

            faksem nr (67) 255 30 79

 

 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 15 października 2014r.

 

Załączniki:

 

-Projekt Programu Współpracy na rok 2015

-Formularz uwag do projektu Programu Współpracy na  rok 2015

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/10/2014 13:09:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/10/2014 13:17:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/10/2014 13:17:59)
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki)

                                   Czarnków, dnia 26 września 2014 roku

BGK.6721.1.3.67.2013

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

 

            Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XLIX/423/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki).

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 lub 16, w godz. od 730 do 1500.

 

 

                                                                                                WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                               mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/09/2014 13:27:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/09/2014 13:27:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/09/2014 13:27:44)
Ogłoszenie o postanowieniach wydanych w trakcie postepowanie dotyczącego zmiany decyzji celu publicznego dla budowy kanalizacji w Romanowie Dolnym i Romanowie Górnym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/09/2014 15:06:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/09/2014 15:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/09/2014 15:08:39)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w miejscowości Walkowice

Czarnków, dnia 16 września 2014 r.

 

RŚG.6840.8.2014

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518- ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   W A L K O W I C E      

 

I.                    Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00019305/8.

II.                 Oznaczona w ewidencji gruntów jako:

-          działka nr 260/12 o  pow.  19,5709 ha

 

III.               Działka nr 260/12 w Walkowicach w chwili obecnej nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ  nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  działka nr 260/12 w Walkowicach położona jest na terenie węzłowych obszarów przyrodniczych oznaczonych symbolem C2, w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci", w obszarze Natura 2000 oraz na terenie zagrożonym niebezpieczeństwem powodzi w dolinie rzeki Noteci. 

IV.              Nieruchomość położona jest  w strefie łąk  nadnoteckich wsi Walkowice, w odległości około 1 km od strefy zabudowy wsi. Sąsiedztwo działek stanowią podobne łąki.   Lokalizację działki uznaje się jako korzystną. Kształt i konfiguracja średnio korzystne. Działka w kształcie nieregularnym, teren zasadniczo równy, miejscowe zaniżenia.  Działka w części użytkowana rolniczo jako łąka, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona. Dojazd dobry drogą gruntową. Działka od strony zachodniej na całej długości przylega do rzeki Noteć.  Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi użytki RV, ŁIV, ŁV, PsIV, PsV i N. 

V.                 Cena nieruchomości:

działka nr 260/12  -276.000,00 złotych   

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 260/12 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019305/8.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 7 października 2014 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 28 października 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/09/2014 15:18:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/09/2014 15:19:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/09/2014 15:19:28)
Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

W terminie od dnia 9 września 2014 r. do 29 września 2014 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnków na lata 2014 - 2020".

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Gminy Czarnków dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

Propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu strategii można przekazać wypełniając formularz konsultacji:
formularz konsultacji (plik .doc) lub w wersji do wydruku formularz konsultacji (plik .pdf ):

1) korespondencyjnie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,

2) faksem na numer: 67 253 02 91,

3) drogą elektroniczną na adres: gops.czarnkow@op.pl

 

PROJEKT STRATEGII

 


 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 313/III/2014

Wójta Gminy Czarnków

 

 

Wójt Gminy Czarnków

informuje o konsultacjach społecznych projektu "Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Czarnków na lata 2014 - 2020".

W terminie od dnia od dnia 9 września 2014 r. do 29 września 2014 r. prowadzone będą konsultacje społeczneprojektu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnków na lata 2014 -2020".

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag iopinii mieszkańców Gminy Czarnków dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

"Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnków na lata 2014 -  2020" udostępniony będzie:

1)      na stronie internetowej Gminy Czarnków: http://www.czarnkowgmina.pl/,

2)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków: http://www.czarnkowgmina.pl/bip/strona-glowna.html,

3)      na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wCzarnkowie: : http://www.gopsczarnkow.pl/strona-glowna/

 

Propozycje, uwagi i opinie mogą być składane w formie pisemnej na formularzu konsultacji, którybędzie dostępny do pobrania:

1)      w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul.Rybaki 3,

2)      na stronie internetowej Gminy Czarnków: http://www.czarnkowgmina.pl/,

3)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków: http://www.czarnkowgmina.pl/bip/strona-glowna.html,

4)      na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie: : http://www.gopsczarnkow.pl/strona-glowna/

 

Propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu strategii można przekazać:

1)      korespondencyjnie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,

2)      faksem na numer: 67 253 02 91,

3)      drogą elektroniczną na adres: gops.czarnkow@op.pl

 

Wójt Gminy Czarnków

 

Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/09/2014 07:35:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/09/2014 07:36:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/09/2014 10:12:12)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/09/2014 11:50:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/09/2014 11:51:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/09/2014 11:51:01)
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na terenie części działki o nr ewid. 370 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/08/2014 14:28:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/08/2014 14:29:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/08/2014 14:29:18)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - przebudowa przepustu na przepust pod drogą wojewódzką na terenie działek położonych w Kuźnicy Czarnkowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/08/2014 14:25:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/08/2014 14:30:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/08/2014 14:31:21)
Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW"

 

BGK.6220.9.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 14 sierpnia 2014r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW" na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym nastąpi w terminie do 10.10.2014r. ze względu na toczące się postępowanie oraz z powodu jej skomplikowanego charakteru i dodatkowej analizy.

 

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/08/2014 15:30:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/08/2014 15:30:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/08/2014 15:30:54)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków

BGK.6220.9.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 05 sierpnia 2014r.

         Na  podstawie  art. 10 § 1  ustawy  z  dnia 14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

                  że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 16, tel. 67-255-58-24, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo –żwirowego „Romanowo Górne DW” na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (06/08/2014 14:43:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (06/08/2014 14:44:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (06/08/2014 14:44:20)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE KSZ na działkach nr 562/4 i 562/2 w Walkowica

 

BGK.6220.1.7.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 1 sierpnia 2014r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 31.07.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.7.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE  KSZ na działkach nr 562/4 i 562/2 w Walkowicach

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (05/08/2014 14:41:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/08/2014 14:42:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/08/2014 14:42:06)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki)

Czarnków, dnia 31 lipca 2014 roku

WÓJT GMINY CZARNKÓW

BGK.6721.1.3.65.2013

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/325/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2013r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 sierpnia 2014 roku do 3 września 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w godzinach od 730 do 1530 pokój nr 9 lub 16

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2014r. o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I sala nr 5.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 roku.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:50:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/08/2014 14:38:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/08/2014 14:38:46)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka rekreacyjnego „ Kociołki” na działkach nr 97 i 100 w Brzeźnie.

 

BGK.6220.1.6.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 31 lipca  2014r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 30.07.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.6.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka rekreacyjnego „ Kociołki” na działkach nr 97 i 100 w Brzeźnie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:45:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:47:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:47:01)
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego oraz opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/07/2014 14:58:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/07/2014 14:58:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/07/2014 14:58:45)
Obwieszczenie o postanowieniach – uzgodnieniach uzyskanych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowa przepustu na przepust pod drogą wojewódzką nr 178 w miejscowości Kuźni

BGK.6733.1.2.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 lipca 2014 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

przebudowa przepustu na przepust pod drogą wojewódzką nr 178 na terenie części działek o nr ewid. 52/1, 95 i 159 położonych w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków

 

lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 

1.     Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, a których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

2.     Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej,

3.     Wielkopolski zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w zakresie ochrony melioracji wodnych.

 

Wyżej wymienione organy uzgodniły lokalizację przedsięwzięcia nie zajmując stanowiska na piśmie w formie postanowienia.

Uzgodnienia zostały uzyskane w trybie art. 53 ust. 5 w/w ustawy, poprzez niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

trzech tygodni tj. od 18 lipca 2014 roku do 8 sierpnia 2014 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/07/2014 13:35:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/07/2014 13:36:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/07/2014 13:36:04)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 370 położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/07/2014 12:52:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/07/2014 12:52:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/07/2014 12:52:35)
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębice

BGK.6220.5.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 15 lipca 2014r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 600/1 w obrębie geodezyjnym Gębice nastąpi w terminie do 15.09.2014r. ze względu na toczące się postępowanie.

 

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

w dniu:..........................................

 

zdjęto w dniu: ...............................

 

/podpis i pieczęć/

 

 

 

 

 

 


 

 

BGK.6220.5.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 15 lipca 2014r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.)  

ZAWIADAMIAM

że w dniu 17.06.2014r. na wniosek P. Roberta Kalak z upoważnienia spółki  Produkcja-Handel-Usługi „ROL-BIG" Sp. z o.o. w Brzeźnie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 600/1 w obrębie geodezyjnym Gębice.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

w dniu:..........................................

 

zdjęto w dniu: ...............................

 

/podpis i pieczęć/

 

 


BGK.6220.5.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 15 lipca 2014r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

    dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w

    miejscowości Hutka gmina Czarnków na działkach nr 602/1 i 600/1 w obrębie

    geodezyjnym Gębice.

 

2) że w dniu 17.06.2014roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego

    przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      polegającego na rozbudowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Hutka gmina

      Czarnków na działkach nr 602/1 i 600/1 w obrębie geodezyjnym Gębice jest Wójt

      Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnień i opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

      w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w

    tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest  

    w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

w dniu:..........................................

 

zdjęto w dniu: ...............................

 

/podpis i pieczęć/

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/07/2014 14:37:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/07/2014 14:40:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/07/2014 14:40:05)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.5.2014 - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.7.2012 z dnia 12.04.2012r. dla przedsięwzięcia - Mała elektrownia wodna Pianówka na rzece

 

BGK.6220.1.5.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 08 lipca  2014r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 03.07.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.5.2014 -  zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.7.2012 z dnia 12.04.2012r. dla przedsięwzięcia - Mała elektrownia wodna Pianówka na rzece Noteć

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/07/2014 15:03:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/07/2014 15:03:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/07/2014 15:03:39)
Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW"

 

BGK.6220.9.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 czerwca 2014r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW" na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym nastąpi w terminie do  31.08.2014r. ze względu na toczące się postępowanie.

 

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/06/2014 14:21:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/06/2014 14:22:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/06/2014 14:22:14)
Obwieszczenie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

BGK.6220.1.4.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 czerwca 2014r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1397 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 16.06.2014r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 364/2 w Komorzowie

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/06/2014 14:20:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/06/2014 14:22:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/06/2014 14:22:33)
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w Kuźnicy Czarnkowskiej na działkach nr 52/1, 95 i 159

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/06/2014 14:46:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/06/2014 14:47:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/06/2014 14:47:24)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                                                         Czarnków, dnia 13 maja 2014 roku

 

 

RŚG. 6845.22.2014

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia

 

 

Lp.

 

Oznaczenie

nieruchomości

 

Pow.

w m2

Położenie

Przeznaczenie

 

Okres dzierżawy

 

Roczny czynsz  dzierżawny 

1.

dz.  195 cz.

 

5 m2

 

Sarbka

pod reklamę

od 4.06.2014 r.

do 31.12.2016r.

20 zł/1m2

+ podatek VAT 23%

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/05/2014 18:49:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/05/2014 18:50:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/05/2014 18:50:37)
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  W  ROK 2013

 

 

 

            Zgodnie z zapisami art.5 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest  przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

            Projekt  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 poddany został w okresie od dnia 11 października 2012 r. do 26 października 2012 konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag oraz propozycji zmian.

            Program współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty został przez Radę Gminy Czarnków Uchwałą Nr XXV/222/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

            Zgodnie z powyższą uchwałą współdziałanie Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmowało współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca finansowa  polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

Zlecanie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.).

 

            W roku 2013 Wójt Gminy Czarnków  ogłosił 1 otwarty konkurs ofert.

 

Konkurs ogłoszony został  dnia 14 stycznia 2013 r. Zarządzeniem Nr 157/III/2013 r. Wójta Gminy Czarnków z dnia 14 stycznia 2013 r. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu.

W konkursie określone zostały rodzaje zlecanych zadań publicznych oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

 

 1)        z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                                               11.000,00 zł.

 

2)               z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  11.000,00 zł.

 

Określono również warunki i terminy realizacji zadań, zasady przyznawania dotacji, terminy

składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 160/III/13 Wójta Gminy Czarnków z dnia 04 lutego 2013 r. dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, wszystkie oferty otrzymały ocenę pozytywną. Wójt Gminy zatwierdził przedstawione przez Komisję propozycje i udzielił wsparcia finansowego na realizację niżej wymienionych zadań:

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

 

Przyznana dotacja

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

w zakresie: " wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"

-organizacja przygotowań i uczestnictwo w gminnych, regionalnych, ogólnopolskich  i międzynarodowych imprezach sportowych

1.Obóz sportowy-koszykarski

2.Udział w rozgrywkach ligowych i turniejach

Zadanie realizował Uczniowski Klub Sportowy „VENUS" w Jędrzejewie.

 

-Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych

II Festyn sportowo-rekreacyjny „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł"

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie

 

 

 

 

 

9.500,00

 

 

 

 

 

1.500,00

 

Razem:

11.000,00

       

 

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

 

Przyznana dotacja

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

-działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

pn." Większy kawałek słońca-malowany teatr"

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie.

 

-działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

pn. "Przemówić do rozumu"

Zadanie realizowała Fundacja „Gębiczyn" w Gębiczynie

 

 

 

2.650,00

 

 

 

 

 

4.900,00

 

Razem:

7.550,00

 

Współpraca pozafinansowa polegała na:

 

-wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności;

-konsultowaniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3

Informacje o ogłaszanych konkursach, rozstrzygnięciach, konsultacjach społecznych  zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy i tablicy

informacyjnej Urzędu.

 

Po zakończeniu realizacji zadań organizacje złożyły sprawozdania końcowe z  wykorzystania przydzielonych środków. Przydzielone środki zostały wykorzystane w całości.

 

Czarnków, 24 kwiecień 2014 r.

 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/05/2014 12:37:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/05/2014 12:20:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/05/2014 12:20:04)
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

                                                     Czarnków, dnia 5 maja2014 r.

BGK.6721.1.135.2011

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

 

            Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XLIII/381/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej.

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 lub 16, w godz. od 730 do 1500.

WÓJT GMINY CZARNKÓW                   

mgr inż. Bolesław Chwarścianek                 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/05/2014 08:19:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/05/2014 08:19:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/05/2014 08:19:55)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW"

 

BGK.6220.9.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 kwietnia 2014r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW" na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym nastąpi w terminie do  20.06.2014r. ze względu na toczące się postępowanie.

 

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 OPINIA SANITARNA

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/04/2014 20:48:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/04/2014 20:53:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/04/2014 20:53:44)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Kościelnej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/04/2014 13:56:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/04/2014 13:57:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/04/2014 13:57:43)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Huta

Czarnków, dnia  8 kwietnia  2014 roku

 

RŚG.6840.4.2013

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi HUTA, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr 18177.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 388/1 o pow. 2,5500 ha.
 • Działka nr 388/1 w Hucie w chwili obecnej nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. działka położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie terenów rolno-leśnych wsi Huta w odległości około 250 m od drogi prowadzącej z Huty w kierunku Gębiczyna. Sąsiedztwo działki stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz teren leśny. Część działki o powierzchni 0,8525 ha jest zadrzewiona. Dojazd do działki drogą gruntową. Lokalizację uznaje się jako korzystną. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy.
 • Odbyły się trzy przetargi w dniach: 2.07.2013 r., 1.10.2013 r. i 4.03.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 • Cena wywoławcza - 50.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku Nr 54 poz.535 z późn. zm.)

Działka nr 388/1 w Hucie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr 18177.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z wpływem  nie  później  niż  do  dnia 6  maja 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:55:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:57:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:57:02)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w obrębie wsi Walkowice

Czarnków, dnia 8 kwietnia 2014 r.

 

RŚG.6840.2.2013

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonych

w obrębie wsi   WALKOWICE

 

I.                   Nieruchomości oznaczone w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00019810/1.

 

II.                Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

-          działka nr 575/1  o  pow. 0,1880 ha

-          działka nr 575/2  o  pow. 0,1974 ha

 

III.             Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr  BGK.6730.2.49.2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowy dwóch budynków gospodarczo-garażowych, budowy dwóch zbiorników na nieczystości ciekłe lub  dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ewid. 575 położonej w miejscowości Walkowice, z podziału której powstały działki  nr 575/1 i 575/2.

                                                                                                                    

IV.             Nieruchomości położone są w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych wsi Walkowice, bezpośrednio przy szosie prowadzącej z Walkowic w kierunku Mirosławia Ujskiego. Walory lokalizacyjne uznaje się jako korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową Działki leżą w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Kształt i konfiguracja  korzystne.

 

V.                Cena nieruchomości:

działka nr 575/1 - 44.280,00 złotych  (w tym VAT 8.280,00 zł )

działka nr 575/2 - 46.740,00 złotych  (w tym VAT 8.740,00 zł )

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższych nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działki nr 575/1 i 575/2 w Walkowicach nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019810/1.

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 29 kwietnia 2014 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 651 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 20 maja  2014 r.

   

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:53:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:58:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:58:27)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska

 Czarnków, dnia 8 kwietnia 2014 r.

RŚG.6840.11.2013

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 położonej       

w obrębie wsi   K U Ź N I C A   C Z A R N K O W S K A       

 

I.                    Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018168/8.

II.                 Oznaczona w ewidencji gruntów jako:

- działka nr 357/3 o  pow.  0,0022 ha

 

III.               Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  działka nr 357/3 w Kuźnicy Czarnkowskiej położona jest na obszarach zurbanizowanych jednostek osadniczych.

IV.              Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej wsi Kuźnica Czarnkowska, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizację uznaje się jako bardzo korzystną. Działka zabudowana jest budynkiem garażu o powierzchni 16,78 m2. Działka stanowi teren równy i posiada korzystny kształt. Nieruchomość leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Budynek może być wykorzystywany na cele  garażowe.

 

V.                 Cena nieruchomości:

działka nr 357/3 - 2.900,00 złotych    

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54 poz.535 z późn. zm.)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

W dziale III księgi wieczystej Kw nr PO2T/00018168/8 wpisane jest prawo użytkowania nieruchomości polegające na pobudowaniu słupowej stacji transformatorowej, a także na umożliwieniu prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz każdoczesnym wjeździe i przejściu pracowników w celu wykonania remontów, prac awaryjnych i konserwatorskich urządzeń elektroenergetycznych i przewodów znajdujących się na części działki gruntu nr 253.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 29 kwietnia 2014 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 651 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 20 maja 2014 r.

   

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:53:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:57:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:57:25)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Wójt Gminy Czarnków

informuje, że w dniu 8 kwietnia 2014 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- działka  nr  308/4 cz.  o pow. 0,0656 ha  położona w Hucie

- działka  nr  308/4 cz.  o pow. 0,0390 ha  położona w Hucie

- działka  nr  308/4 cz.  o pow. 0,0510 ha  położona w Hucie

- działka  nr  308/4 cz.  o pow. 0,0170 ha  położona w Hucie.

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:53:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:57:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/04/2014 18:57:51)
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Komorzowie

 

BGK.6220.1.4.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 4 kwietnia 2014r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 03.04.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego

na budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 364/2 w Komorzowie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


BGK.6220.1.4.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 4 kwietnia 2014r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1397 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 04.04.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego

budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 364/2 w Komorzowie

 

Od decyzje przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu decyzja Wójta.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/04/2014 14:23:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/04/2014 14:24:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/04/2014 14:24:23)
Informacja o ofercie na realizację zadania pn. "Olimpiada Rodzinna-Festyn Środowiskowy"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/04/2014 14:53:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/04/2014 14:54:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/04/2014 14:54:24)
Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Walkowice TM I"

 

BGK.6220.1.2.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 marca 2014r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 20.03.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.2.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Walkowice TM I" o powierzchni 19953m2 na części działki nr 675/7 w Walkowicach.

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/03/2014 19:14:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/03/2014 19:16:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/03/2014 19:16:08)
Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory w obsadzie 115DJP, płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę oraz zbiornika na ścieki sanitarne w Zofiowie gmina Czarnków

BGK.6220.1.3.2014


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 marca 2014r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 21.03.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.3.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory w obsadzie 115DJP, płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę oraz zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 w Zofiowie gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/03/2014 19:14:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/03/2014 19:16:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/03/2014 19:16:34)
Obwieszczenie w sprawie budowy elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Komorzowie.O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 28 lutego 2014r.
 
 
 
    Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)
ZAWIADAMIAM
                  że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.


w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 16, tel. 67-255-58-24, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 
budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 364/2 w Komorzowie.

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/03/2014 19:22:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/03/2014 19:23:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/03/2014 19:23:39)
Obwieszczenie o postanowieniach związanych z lokalizacja inwestycji celu publicznego budowa chodnika na ulicy Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej

BGK.6733.1.1.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 27 lutego 2014 roku

 

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Kościelnej na terenie części działki o nr ewid. 369 położonej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków

 

lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, a których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

 

WUOZ uzgodnił lokalizację przedsięwzięcia nie zajmując stanowiska na piśmie w formie postanowienia.

Uzgodnienie zostało uzyskane w trybie art. 53 ust. 5 w/w ustawy, poprzez niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 27 lutego 2014 roku do 20 marca 2014 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/02/2014 21:54:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/02/2014 21:55:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/02/2014 21:55:27)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Ogłoszenie

 

Działając na podstawie art.15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

 

Zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

Lp.

 

Oferta

 

Zadanie

Przyznana

dotacja

 

1.

 

Fundacja „Gębiczyn"

w Gębiczynie

-działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

-organizacja konkursów  tematycznych,

pn. "Rybka czy wędka -czyli jak pomagać potrzebującym"

 

5000,00

2.

Stowarzyszenie Kobiet

Aktywnych w Hucie

 

 

-działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu

dzieci i młodzieży

„Sztuka na wiejskim podwórku-wyczarowane dłońmi"

 

1200,00

 

Razem:

 

6200,00

 

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja

1.

 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań

Klub Olimpiad Specjalnych „Kornelówka" Gębice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

 

 

 

 

2500,00

 

2.

 

Uczniowski Klub Sportowy"VENUS" Jędrzejewo

-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

-udział zawodników w imprezach sportowych o zasięgu  regionalnym,

wojewódzkim, ogólnopolskim,

międzynarodowym.

1.Obóz sportowo-koszykarski

2.Udział w turniejach

 

 

 

7400,00

 

3.

 

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie

 

-organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

III Festyn sportowo-rekreacyjny

„Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł"

 

1100,00

 

 

Razem:

 

11.000,00

 

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Czarnków

                                                                                  /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/02/2014 20:01:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/02/2014 20:03:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/02/2014 20:03:08)
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Wójt Gminy Czarnków

informuje, że w dniu 11 lutego 2014 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- działka  nr  148/1  o pow. 0,08 ha  położona w Hucie

- działka  nr  357/2 cz.  o pow. 0,0250 ha  położona  w Kuźnicy Czarnkowskiej

- działka  nr  357/2 cz.  o pow. 0,0090 ha położona  w Kuźnicy Czarnkowskiej

- działka  nr  357/2 cz.  o pow. 0,0260  ha położona  w Kuźnicy Czarnkowskiej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:14:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:16:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:16:42)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie miasta Czarnków

Czarnków, dnia 11 lutego 2014 r.

 

RŚG.6840.5.2012

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

położonej

w obrębie miasta  C Z A R N K Ó W    

 

I.                   Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie -KW Nr PO2T/00018436/8.

 

II.                Oznaczona w ewidencji gruntów jako:

 

-          działka nr 3076/1 o  pow. 0,0573 ha

 

III.             Działka numer 3076/1 w Czarnkowie przy ul. Gdańskiej zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnkowie Nr XLIII/378/98 z dnia 5 marca 1998 roku i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Woj. Pilskiego Nr 11 z dnia 20 maja 1998 r. położona jest na terenie o przeznaczeniu wyłącznym na budownictwo jednorodzinne wolnostojące, z ograniczeniem prawa dalszej rozbudowy do 10% istniejącego rzutu i pod warunkiem zmiany dachu na stromy.

IV.             Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i terenów leśnych Czarnkowa w rejonie ul. Gdańskiej, w niewielkiej odległości  od terenu realizowanej obwodnicy miasta Czarnkowa. Działka posiada kształt nieregularny, częściowo stanowi skarpę,  teren o zróżnicowanej wysokości utrudniający jej  zagospodarowanie. Działka sąsiaduje z terenem leśnym.

V.                Cena nieruchomości:

 

działka nr 3076/1 -   21.771,00  złotych (w tym podatek VAT 4.071,00 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 3076/1 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00018436/8.

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 4 marca 2014 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 2603 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 26 marca 2014 r.

   

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:14:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:17:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:17:08)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Mikołajewo

 Czarnków, dnia 11 lutego 2014 r.

 

RŚG.6840.10.2013

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   M I K O Ł A J E W O         

 

I.                   Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00024558/4.

II.                Oznaczona w ewidencji gruntów jako:

 

- działka nr 140 o  pow.  0,9905 ha

 

III.             Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r.  działka nr 140 w Mikołajewie  położona jest na terenie węzłowych obszarów przyrodniczych oznaczonych symbolem C3, działka obejmuje teren przestrzeni rolniczej oraz przyrodniczej. 

IV.             Nieruchomość położona jest w strefie   terenów rolnych wsi Mikołajewo, w odległości około 700m od szosy prowadzącej z Czarnkowa w kierunku Wielenia. Sąsiedztwo działki stanowią grunty użytkowane rolniczo. Dojazd dobry drogą gruntową. Lokalizację uznaje się jako korzystną. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy, kształt prostokąta.  Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi użytki: RV- 0,7664ha, RVI- 0,1981ha i dr- 0,0260ha.

V.                Cena nieruchomości:

 

- 26.500,00 zł w tym wartość drogi 1.267,17 (w tym podatek VAT 236,95 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

 

Działka nr 140 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00024558/4.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 4 marca 2014 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 651 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 26 marca 2014 r.

   

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:14:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:17:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/02/2014 21:17:35)
Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW"

BGK.6220.9.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 7 lutego 2014r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa

    naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW" na działkach nr 167,

    171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie

    Górnym,

2) że w dniu 26.06.2013roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego

    przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -

      żwirowego „Romanowo Górne DW" na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174,

      175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym jest Wójt Gminy

      Czarnków,

    - do wydawania uzgodnień i opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

      w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w

    tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest  

    w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/02/2014 14:50:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/02/2014 14:50:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/02/2014 14:50:31)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Kuźnica Czarnkowska

 

BGK.6220.1.1.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 3 lutego 2014r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 30.01.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.1.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego  Kuźnica Czarnkowska JJ, zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 6 w Kuźnicy Czarnkowskiej.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/02/2014 22:03:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/02/2014 22:05:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/02/2014 22:05:01)
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie, w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

WÓJT GMINY CZARNKÓW                                                    Czarnków, dnia 30 styczeń 2014r.

BGK.6721.1.128.2011

 

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie, w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

 

 

     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały nr IV/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie, w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego 2014 roku do 18 marca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w godzinach od 7³º do 15ºº pokój nr 9 lub 16.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu               18 lutego 2014r. o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

 

     Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 kwietnia 2014 roku.

 

      Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

 

                                                                                                        WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                                       mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (04/02/2014 10:16:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/02/2014 10:17:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/02/2014 10:17:32)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

WÓJT GMINY CZARNKÓW                                          Czarnków, dnia 30 stycznia 2014r.

BGK.6721.1.1.5.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XL/351/2014

z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi

Śmieszkowo i Białężyn.

 

      Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 05 marca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

 

                                                                             WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                             mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (04/02/2014 10:15:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/02/2014 10:16:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/02/2014 10:16:18)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa chodnika na ulicy Kościelnej, na działce o nr ewid. 369 położonej w Kuźnicy Czarnkowskiej, Gm

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/01/2014 14:56:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/01/2014 14:58:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/01/2014 14:58:57)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków w 2014 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/01/2014 07:40:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/01/2014 07:41:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/01/2014 07:41:04)
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

w 2014 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

            Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r., Nr 234 poz.1536 ze zm.) do wskazania swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym

konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarnków w  2014 r. z zakresu:

 

            -wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

            -nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

            - posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

 

            - nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

 

            -wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do

 

            przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 07 lutego 2014r.

w Urzędzie Gminy w Czarnkowie ul.Rybaki 3 pok. nr 14  lub drogą pocztową  na adres:

 

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul.Rybaki 3

 

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr  tel.(67) 253 02 88

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/01/2014 20:04:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/01/2014 20:05:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/01/2014 20:05:42)
Obwieszczenie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń

 

BGK.6220.14.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 stycznia 2014r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 24.01.2014r. zostało wydane postanowienie nr BGK.6220.14.2013

o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 364/2 w Komorzowie.

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                                             WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                         /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/01/2014 19:57:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/01/2014 19:58:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/01/2014 19:58:20)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Huta, działka nr 388/1

 

Czarnków, dnia  28 stycznia 2014 roku

 

RŚG.6840.4.2013

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi HUTA, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr 18177.
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 388/1 o pow. 2,5500 ha.
 • Działka nr 388/1 w Hucie w chwili obecnej nie posiada aktualnego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. działka położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 • Nieruchomość położona jest w strefie terenów rolno-leśnych wsi Huta w odległości około 250 m od drogi prowadzącej z Huty w kierunku Gębiczyna. Sąsiedztwo działki stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz teren leśny. Część działki o powierzchni 0,8525 ha jest zadrzewiona. Dojazd do działki drogą gruntową. Lokalizację uznaje się jako korzystną. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy.
 • Odbyły się dwa przetargi w dniu 2.07.2013 r. i 1.10.2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 • Cena wywoławcza - 58.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku Nr 54 poz.535 z późn. zm.)

Działka nr 388/1 w Hucie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr 18177.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2014 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 6.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z wpływem  nie  później  niż  do  dnia 26 lutego 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:04:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:06:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:06:24)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gajewo, działka nr 49/6

Czarnków, dnia 28 stycznia 2014 roku

RŚG.6840.6.2012

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Gajewo, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018912/9.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 49/6 o pow. 0,1641 ha

 

 • Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.74.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, budowy budynku gospodarczo-garażowego, budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 49/5 położonej w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.35.2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku został zatwierdzony między innymi podział działki gruntu nr 49/5 na działki nr 49/6 i 49/7.
 • Nieruchomość położona jest w strefie centralnej wsi Gajewo, przy drodze asfaltowej relacji Czarnków-Wieleń. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a po przeciwległej stronie drogi zabudowa zagrodowa i siedliskowa. Kształt korzystny, teren w części położonej przy drodze płask, w części pozostałej stanowi lekki skłon w kierunku zachodnim. Warunki geotechniczne dobre. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako dobre.
 • Odbyły się dwa przetargi w dniu 5.06.2013 r. i 1.10.2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 • Cena wywoławcza - 18.000,00 złotych + należny podatek VAT

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018912/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2014 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 2.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z wpływem  nie  później  niż  do  dnia 26 lutego 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:03:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:06:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:06:57)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Gajewo działka nr 1121/8

Czarnków, dnia 28 stycznia 2014 roku

RŚG.6840.7.2012

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Gajewo, gmina Czarnków

 

 • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018912/9.

 

 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 1121/8 o pow. 0,1603 ha

 

 • Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.73.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, budowy budynku gospodarczo-garażowego, budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 1121/1 położonej w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.35.2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku został zatwierdzony między innymi podział działki gruntu nr 1121/1 na działki nr 1121/8 i 1121/9.
 • Nieruchomość położona jest w strefie centralnej wsi Gajewo, około 50 metrów od drogi asfaltowej relacji Czarnków-Wieleń. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a po przeciwległej stronie drogi zabudowa zagrodowa i siedliskowa. Kształt korzystny, teren w części położonej przy drodze płask, w części pozostałej stanowi lekki skłon w kierunku zachodnim. Warunki geotechniczne dobre. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako dobre.
 • Odbyły się dwa przetargi w dniu 5.06.2013 r. i 1.10.2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 • Cena wywoławcza - 16.000,00 złotych + należny podatek VAT

                       

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018912/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2014 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 2.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z wpływem  nie  później  niż  do  dnia 26 lutego 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 253-02-92.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:03:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:05:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2014 20:05:55)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Wójt Gminy Czarnków

 

 

informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie oraz w Sołectwach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- działka  nr  120 cz.  o pow. 1 m2  położona w Hucie

- działka  nr  124 cz.  o pow. 1 m2  położona w Gębicach

- działka  nr  497 cz.  o pow. 1 m2   położona w Gębicach

- działka  nr  194/2 cz.  o pow. 1 m2  położona w Brzeźnie

- działka  nr  104 cz.  o pow. 1 m2 położona w Sarbce

- działka  nr  62 cz.  o pow. 1 m2 położona w Marunowie

- działka  nr  1167/6 cz.  o pow. 1 m2  położona w Romanowie Dolnym

- działka  nr 150/1 cz.  o pow. 1 m2  położona w Romanowie Górnym

- działka  nr  169/2 cz.  o pow. 1 m2 położona w Jędrzejewie

- działka  nr  146/4 cz.  o pow. 1 m2  położona w Gajewie

- działka  nr  1083 cz.  o pow. 1 m2  położona w Zofiowie

- działka  nr  118/2 cz.  o pow. 1 m2  położona w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2014 19:51:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2014 19:52:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2014 19:52:56)
Obwieszczenie w sprawie budowy paneli fotowoltanicznych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Energetyczna Wioska ISE" na terenie gm. Lubasz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/01/2014 18:49:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/01/2014 18:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/01/2014 18:49:40)
Otwary konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 r.

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

             Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVII/322/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

Ogłasza

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

 

I. Konkurs adresowany jest do niżej wymienionych podmiotów działających na terenie Gminy Czarnków:

 

a)         organizacji pozarządowych,

b)         osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)         stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

d)        spółdzielni socjalnych,

e)         spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

II. Rodzaje wspieranych zadań oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2014 roku.

 

1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

            a) organizacja zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

c) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

            d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym,

            wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  zadania w 2014 r.-11.000,00 zł.

Wysokość środków przekazanych w 2013 r.-                                       11.000,00 zł

2.Z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.:

 

            a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

            b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

            c) organizacja konkursów językowych,

            d) organizacja konkursów tematycznych,

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r.-       9.000,00 zł.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w 2013 r.                      7.550,00 zł.

 

III. Termin i miejsce realizacji zadania :

 

            od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r. -teren gminy Czarnków

 

IV. Warunki realizacji zadania:

 

w konkursie mogą uczestniczyć organizacje, które spełniają następujące warunki:

- realizują zadania na rzecz mieszkańców gminy Czarnków,

- prowadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej konkursem,

- posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania,

- przedłożoną prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

 

Warunki realizacji zadania określają ponadto art.16, 17, 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j .Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ).

 

V. Zasady przyznawania dotacji.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym i z którym zawarta zostanie umowa. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.

Rozpatrywane będą wyłącznie  oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania poprzez dofinansowanie.

Dotacja może zostać przyznana w wysokości 80% kosztów realizacji projektu.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji po wykonaniu zadania.

 

VI. Termin składania ofert.

 

1.Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej na obowiązującym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r."(z zaznaczeniem numeru i nazwy zadania) w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul Rybaki 3 64-700 Czarnków w terminie do dnia 11 lutego 2014 r.

 

2.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

●         kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji-odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,

●         oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,

●         statut organizacji.

 

            W przypadku złożenia kserokopii dokumentów-należy potwierdzić za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu.

Jeżeli oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane a aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

3. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

 

4.Ogłoszenie zamieszcza się:

            -na stronie internetowej: www.czarnkowgmina.pl;

            -w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarnków bip.czarnkowgmina.pl

            -na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnkowie,

 

5.Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej gminy www.czarnkowgmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII Termin , tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1.Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

a) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, realizujących zadanie,

d) ocenę udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

2.Otwarcia i zaopiniowania  złożonych ofert, w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu ich składania, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

 

3.Konkursy rozstrzyga Wójt Gminy Czarnków, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

4.Ogoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

 

            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

(67) 255 22 13 lub  (67) 253 02 88.

 

 

VIII Informacje dodatkowe.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się że rzeczywisty zakres  realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

 

DRUK OFERTY

 

DRUK SPRAWOZDANIA

 

                                                                                 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

                                                                                  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/01/2014 08:03:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/01/2014 08:04:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/01/2014 08:04:13)
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Czarnkowie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego "Romanowo Górne DW"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/12/2013 14:24:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/12/2013 14:27:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/12/2013 14:27:02)
Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej Ciążyń

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/12/2013 15:17:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/12/2013 15:20:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/12/2013 15:21:12)
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice

                                                 Czarnków, dnia 29 listopad 2013r.

BGK.6721.1.2.49.2013


O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

 

     Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Pilskiej.

 

     Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 lub 16, w godz. od 730 do 1500.

 

                                                                                                WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                               mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/12/2013 13:42:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/12/2013 13:44:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/12/2013 13:44:13)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska i Zofiowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (27/11/2013 13:42:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (27/11/2013 13:43:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (27/11/2013 13:43:46)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przerobu kopalin w Walkowicach
BGK.6220.1.10.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 25 listopada 2013r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 22.11.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.10.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przerobu kopalin na działkach nr 718/1, 719/1, 720/5, 746/3 i 745/3 w Walkowicach

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/11/2013 15:15:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/11/2013 15:21:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/11/2013 15:21:49)
Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE JG

BGK.6220.1.9.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 07 listopada 2013r.

 

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2013r. poz. 1235)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 04.11.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6620.1.9.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE JG na dz. ewid. nr 566 obręb Walkowice, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (08/11/2013 13:43:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (08/11/2013 13:45:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (08/11/2013 13:45:25)
Informacja o wynikach konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji

projektu rocznego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 

 

            W wyniku konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga, ani propozycja zmiany projektu Programu współpracy. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LII/382/10 konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3.

Konsultacje prowadzone były drogą korespondencyjną w dniach od 24.10.2013 r. do 31.10.2013 r.

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach zamieszczone było na stronie internetowej Gminy Czarnków, w BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

            W związku z powyższym projekt uchwały zostanie przekazany Radzie Gminy Czarnków w postaci poddanej konsultacjom.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                                                                                           /-/ Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/11/2013 14:04:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/11/2013 14:05:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/11/2013 14:05:28)
Obwieszczenie w sprawie budowy elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Komorzowie
BGK.6220.14.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 04 listopada 2013r.


Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

ZAWIADAMIAM,

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 364/2 w Komorzowie nastąpi w terminie do 10.12.2013r. po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, o które zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław ChwarścianekOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/11/2013 13:20:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/11/2013 13:21:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/11/2013 13:21:26)
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek położonych w Kuźnicy Czarnkowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/10/2013 15:21:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/10/2013 15:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/10/2013 15:21:51)
Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zaproszenie do konsultacji

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i propozycji do załączonego projektu „Programu Współpracy Gminy Czarnków na 2014 rok.

 

            Uwagi proszę przekazywać:

 

            pocztą elektroniczną - e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

            faksem nr (67) 255 30 79

 

 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 31 października 2013r.

 

Załączniki:

 

-Projekt Programu Współpracy na rok 2014

-Formularz uwag do projektu Programu Współpracy na  rok 2014

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/10/2013 14:11:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/10/2013 14:12:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/10/2013 14:13:04)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

BGK.6220.14.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 października 2013r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 04.10.2013r. na wniosek EkEn Kazimierz Kociński  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej Ciążyń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

na działce nr 364/2 w Komorzewie

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/10/2013 13:49:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/10/2013 13:49:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/10/2013 13:49:57)
Obwieszczenie w sprawie uzyskania postanowienia związanego z uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego tj.: budowy sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Śmieszkowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/10/2013 15:12:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/10/2013 15:12:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/10/2013 15:12:56)
Obwieszczenie w sprawie uzyskania postanowienia związanego z uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego tj.: budowy sieci wodociągowej w obrębie Kuźnicy Czarnkowskiej i Zofiowa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/10/2013 15:11:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/10/2013 15:12:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/10/2013 15:12:06)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/10/2013 15:20:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/10/2013 15:21:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/10/2013 15:21:47)
Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej dla wsi Zofiowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/09/2013 14:37:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/09/2013 14:38:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/09/2013 14:38:04)
Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach w Śmieszkowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/09/2013 10:40:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/09/2013 10:41:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/09/2013 11:47:17)
Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej w Ciszkowie

BGK.6220.13.2012

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 16 września 2013r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej na terenie działki nr 67/6 obręb Ciszkowo, Gmina Czarnków.

2) że w dniu 28.08.2012roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej na terenie działki nr 67/6 obręb Ciszkowo, jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnień i opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II piętro),

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/09/2013 14:34:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/09/2013 14:34:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/09/2013 14:34:58)
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Śmieszkowie

 

MAPA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:28:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:30:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/09/2013 13:30:30)
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego BUKOWIEC MŁ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/09/2013 15:18:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/09/2013 15:19:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/09/2013 15:19:13)
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie części działek położonych w rejonie ulic Polnej i Nowej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska

Czarnków, dnia 5 września 2013 roku

BGK.6733.1.5.2013

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 3 września 2013 roku, na wniosek p. Piotra Łucyka reprezentującego Gminę Czarnków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci wodociągowej na terenie części działek nr 370, 368/3 i 368/21 położonych w rejonie ulic Polnej i Nowej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

 

Przebieg inwestycji przedstawiono na załączonej do obwieszczenia mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 (I piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po trzech tygodniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/09/2013 13:55:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/09/2013 13:55:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/09/2013 13:56:20)
Obwieszczenie w sprawie budowy i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW"

 

BGK.6220.9.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 04 września 2013r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 04.09.2013r. zostało wydane postanowienie nr BGK.6220.9.2013

nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na

budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „Romanowo Górne DW" na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

W załączeniu postanowienie Wójta.

 

                                                             WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                         /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/09/2013 14:51:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/09/2013 13:11:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/09/2013 13:11:58)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Białężyn dla terenu działalności produkcyjnej i usługowej

                                                                                     Czarnków, dnia 23 sierpnia 2013r.

BGK.6721.1.1.60.2013

 

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Białężyn dla terenu działalności produkcyjnej i usługowej

 

 

     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), w wykonaniu uchwały nr XXIX/252/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 lutego 2013r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Białężyn dla terenu działalności produkcyjnej i usługowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04 września 2013 roku do 04 października 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w godzinach od 7³º do 15ºº

pokój nr 9 lub 16.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2013r. o godz. 12ºº w Urzędzie Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

 

     Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2013 roku.

 

      Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków.

 

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

                                                                                                                                      WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                                                                  mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/08/2013 11:13:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/08/2013 12:28:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/08/2013 12:28:45)
Obwieszczenie RDOS w Poznaniu w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego "Romanowo Górne DW"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/08/2013 13:18:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/08/2013 13:19:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/08/2013 13:19:41)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy chodnika w Walkowicach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (09/08/2013 11:10:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (09/08/2013 11:12:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/08/2013 12:38:05)
INFORMACJA O INDYWIDUALNYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, iż do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są pisma zawierające informacje o indywidualnym numerze konta  bankowego, na który należy wpłacać zadeklarowane kwoty. Pierwszą opłatę (za miesiąc lipiec) należy uiścić do 15 sierpnia br., a kolejne do 15. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na obsługę bankową budżetu Związku Międzygminnego, została wybrana oferta Banku Handlowego w Warszawie S.A. Wpłat można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej lub bezpośrednio w dowolnych placówkach bankowych, w tym na preferencyjnych warunkach (opłata 2,60 zł), w punktach kasowych Poczty Polskiej. Związek nie będzie przyjmował wpłat gotówkowych w swojej siedzibie.

 

Łącznie z informacją o indywidualnym rachunku bankowym właściciele nieruchomości otrzymają harmonogram wywozu odpadów na terenie swojej gminy. Uwzględnia on odbiór odpadów zmieszanych, selektywnych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Harmonogramy można znaleźć również na stronie Związku www.prgok.pl.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta, dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:35:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:36:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:36:36)
PUNKT PRZYJMOWANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, iż do czasu przyjęcia systemowych rozwiązań w zakresie zbiórki odpadów problemowych, odpady te przyjmowane są przez operatora sytemu, firmę Altvater, na terenie bazy przy        ul. Łącznej 4a w Pile.  

 

Altvater Piła Sp. z o.o. przyjmuje m.in: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 18.00. Odpady należy dostarczyć własnym transportem.

 

Powyższe rozwiązanie funkcjonować  będzie do czasu utworzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niezależnie od tego systematycznie (raz na kwartał) organizowane będą mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy zbiórek zostały zawarte w harmonogramach, opublikowanych na stronie internetowej Związku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:30:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:32:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:32:48)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego w Śmieszkowie

BGK.6220.1.7.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 5 sierpnia 2013r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 02.08.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.7.2013 dla przedsięwzięcia polegającej na

budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego o mocy około 3500kW wraz

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 98/2 w Śmieszkowie

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego 

w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:26:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:27:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (06/08/2013 12:27:04)
Zawiadomienie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo –żwirowego „Romanowo Górne DW”

BGK.6220.9.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

z dnia 02 sierpnia 2013r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 36 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że wydanie postanowienia czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo –żwirowego „Romanowo Górne DW” na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym nastąpi w terminie do  04.09.2013r  po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o które zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono.

 

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (06/08/2013 07:52:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (06/08/2013 07:54:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (06/08/2013 07:54:45)
Wyniki badania satysfakcji klientów urzędu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/07/2013 14:58:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/07/2013 14:58:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/07/2013 14:58:53)
Obwieszczenie w sprawie budowy i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „ Romanowo Górne DW"

BGK.6220.9.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 18 lipca 2013r.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 26.06.2013r. na wniosek Zakładu Wydobywania i Uszlachetniania Kruszywa Danuta Wiśniewska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo -żwirowego „ Romanowo Górne DW" na działkach nr 167, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 179, 180/1, 181, 183/1, 185, 186 i 187 w Romanowie Górnym.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/07/2013 12:45:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/07/2013 12:46:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/07/2013 12:46:10)
Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „BRZEŹNO MP"

 

BGK.6220.1.6.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 11 lipca  2013r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 11.07.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.6.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „BRZEŹNO MP" na działkach  nr 97 i 100 w Brzeźnie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/07/2013 14:23:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/07/2013 14:39:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/07/2013 14:39:58)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego BUKOWIEC MŁ

BGK.6220.3.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 9 lipca 2013r.

         Na  podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia

 

w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 16,

tel. 67-255-58-24, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się na wniosek

 

„ŻWIRPOL"  Małgorzata i Maciej Łuczak

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego BUKOWIEC MŁ.

 

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/07/2013 15:21:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/07/2013 15:21:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/07/2013 15:21:58)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego - Kuźnica Czarnkowska

BGK.6220.1.5.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 04 lipca 2013r.    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, że w dniu 03.07.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.5.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Kuźnica Czarnkowska MŁ IV” na działkach nr 636/5 i 643/9 w Kuźnicy Czarnkowskiej. W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,  w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.                                                 WÓJT GMINY CZARNKÓW                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (08/07/2013 13:29:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (08/07/2013 13:32:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (08/07/2013 13:32:03)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego - Kuźnica Czarnkowska

BGK.6220.1.5.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 04 lipca 2013r.    Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) ZAWIADAMIAM  że w dniu 03.07.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.5.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Kuźnica Czarnkowska MŁ IV” na działkach nr 636/5 i 643/9 w Kuźnicy Czarnkowskiej. Od niniejszej decyzje przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.  W załączeniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                                                WÓJT GMINY CZARNKÓW                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (08/07/2013 13:29:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (08/07/2013 13:33:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (08/07/2013 13:33:30)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego w Śmieszkowie

BGK.6220.1.4.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 03 lipca 2013r.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 01.07.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.4.2013 dla przedsięwzięcia polegającej na

budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego o mocy około 3500kW wraz

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 71/5 w Śmieszkowie

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego 

w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (05/07/2013 08:37:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (05/07/2013 08:39:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (05/07/2013 08:39:26)
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków o uzyskanych postanowieniach w toku postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy chodnika w Walkowicach

Czarnków, dnia 4 lipca 2013 roku

BGK.6733.1.4.2013

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

         Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

przebudowa chodnika na terenie działek o nr ewid. 552/4, 589, 590, 608, 596, 597, 598, 599 i 604/3 położonych w miejscowości Walkowice, gmina Czarnków.

- zostały uzyskane postanowienia związane z uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organy:

 

1.    Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – Postanowienie nr GN.612.71.2013.ACN z dnia 13 czerwca 2013 roku.

 

2.    Zarząd Dróg Powiatowych w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego – Postanowienie nr ZDP-2.673.38.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku.

 

3.    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile
w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków,
o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych
w gminnej ewidencji zabytków – Postanowienie nr 228/2013 pod sygnaturą
Pi-WA.5151.931.2.2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie uzgodnień, w celu zapoznania się z ich treścią.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek 

 

Załącznik:

- postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (04/07/2013 10:25:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/07/2013 10:27:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/07/2013 10:27:24)
HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (03/07/2013 13:27:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/07/2013 13:28:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/07/2013 10:08:03)
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Pilskiej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

                                                                Czarnków, dnia 28 czerwca 2013r.

BGK.6721.1.2.3.2013

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Pilskiej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XXXIII/294/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Pilskiej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

      Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 31 lipca 2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                                                                                                           WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                                                        mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/07/2013 11:01:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/07/2013 11:05:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/07/2013 11:05:36)
Obwieszczenie w sprawie eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego BUKOWIEC MŁ

BGK.6220.3.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 01 lipca 2013r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla

    przedsięwzięcia polegającego na:

    eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego BUKOWIEC MŁ.

2) że w dniu 12.02.2013roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego       

    przedsięwzięcia,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego

      BUKOWIEC MŁ jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w

      Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229,  61-485 POZNAŃ

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z

    raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do

    wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 16 ( II

    piętro),

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BI