Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Wyniki

Wyniki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 12 grudnia 2018r.

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Kamila Mądrzak, zamieszkała w Śmieszkowie.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Kamilę Mądrzak. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru
i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 92%, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań. O ostatecznym wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Pani Kamila Mądrzak wykazała się obszerną wiedzą w zakresie obowiązków podinspektora, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz organizacji pracy własnej.

 

 

p. o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 12 grudnia 2018r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/12/2018 14:34:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/12/2018 14:34:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/12/2018 14:34:25)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości - kasjer w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków

Czarnków, dnia 20 listopada 2018 roku

 

OSO.2110.3.2018

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. księgowości - kasjer w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków

  

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Anna Wenz

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała łącznie 91 punktów na 94 punkty możliwe do zdobycia.

Kandydatka bardzo dobrze została oceniona pod względem kryteriów i wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze tj. wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zadań na stanowisku pracy oraz pod względem profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

 /-/ Bolesław Chwarścianek

    Wójt Gminy Czarnków

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/11/2018 15:24:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/11/2018 15:24:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/11/2018 15:24:17)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości - kasjer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/10/2018 15:05:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/10/2018 15:05:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/10/2018 08:44:39)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości - kasjer

Czarnków, dnia 24 września 2018 roku

OSO.2110.3.2018

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. księgowości - kasjer
w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że na zamieszczone ogłoszenie o naborze  na w/w stanowisko urzędnicze wpłynęły 3 oferty, z których żadna nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym procedurę naboru zakończono.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Czarnków

                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/09/2018 08:42:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/10/2018 08:44:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/10/2018 08:45:17)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Czarnków, dnia 30 sierpnia  2018 roku

OSO.2110.2.2018

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego

w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Robert Dymek.


Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnił warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

                                                                                            

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/08/2018 20:40:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/08/2018 10:41:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/08/2018 10:41:33)
Informacja o wynikach naboru na podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 26 lipca 2018r.

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Joanna Kluczka, zamieszkała w Boruszynie.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Joannę Kluczka. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 85,9%, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań. O ostatecznym wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Pani Joanna Kluczka wykazała się obszerną wiedzą w zakresie obowiązków podinspektora, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz organizacji pracy własnej.

 

 

p. o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 27 lipca 2018r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/07/2018 09:37:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/07/2018 09:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/07/2018 09:39:46)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czarnków, dnia 13 kwietnia 2018 roku

 

 

 

OSO.2110.1.2018

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Krzysztof Plamowski.

 

 

 

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem
zawodowym. Kandydat spełnił warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej
zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia
dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

  /-/ Bolesław Chwarścianek

                                                                                  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/04/2018 13:20:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/04/2018 13:20:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/04/2018 13:20:45)
Informacja o wynikach na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowiekach konkursu

Czarnków, dnia 25 lipca 2017 roku

 

 

 

OSO.2111.1.2017

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Anna Wybraniec.

 

 

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                       /-/  Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:47:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:47:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:47:45)
Informacja o wynikach naboru stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Monika Szymańska, zamieszkała w Czarnkowie.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Monikę Szymańską. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 79%, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań.

 

 

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

(-) Anna Wybraniec              

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/06/2017 10:54:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/06/2017 10:54:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/06/2017 10:54:20)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Czarnków, dnia 16 czerwca 2017 roku

 

 

OSO.2110.4.2017

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Szymon Antkowiak.

 

 

 

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnił warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                                                                                          /-/  Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/06/2017 11:42:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/06/2017 11:42:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/06/2017 12:54:30)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Czarnków, dnia 25 kwietnia 2017 roku

 

 

 OSO.2110.3.2017

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta.

 

 


                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                                                                                          /-/  Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:51:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:51:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:51:36)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/03/2017 07:39:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/03/2017 07:39:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/03/2017 07:39:53)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/03/2017 11:22:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/03/2017 11:22:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/03/2017 11:22:19)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/12/2016 14:32:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/12/2016 14:32:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/12/2016 14:33:26)
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty na stanowisko inspektora ds. księgowości i sprawozdawczości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2016 09:48:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2016 09:48:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2016 09:48:35)
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - kasjer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/12/2016 09:53:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/12/2016 09:53:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/12/2016 09:53:43)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/11/2016 10:03:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/11/2016 10:03:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/11/2016 10:03:29)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/09/2016 15:01:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/09/2016 12:28:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/09/2016 12:28:01)
Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds Obsługi Rady Gminy i Funduszu Sołeckiego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/09/2016 15:10:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/09/2016 15:10:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/09/2016 15:10:54)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 18 marca 2016r.

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Kamila Bryłka, zamieszkała w Gębicach.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Kamilę Bryłka. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 82,4 %, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań. O ostatecznym wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Pani Kamila Bryłka wykazała się obszerną wiedzą w zakresie obowiązków podinspektora, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz organizacji pracy własnej.

 

 

p. o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Anna Skuza

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 21 marca 2016r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/03/2016 11:45:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/03/2016 11:45:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/03/2016 11:45:48)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 21 maja 2015 roku

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Marta Ściepura, zamieszkała w Jędrzejewie.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Martę Ściepura. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 89%, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań. O ostatecznym wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Pani Marta Ściepura wykazała się obszerną wiedzą
w zakresie obowiązków podinspektora, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie oraz organizacji pracy własnej.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

(-) Monika Piotrowska                      

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/05/2015 14:55:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/05/2015 14:55:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/05/2015 14:55:46)
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie na stanowisko głównego księgowego

 

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie

                 ul. Rybaki 3

          64-700 CZARNKÓW

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie

na stanowisko głównego księgowego

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Paulina Bukowska

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Pani Paulina Bukowska otrzymała największą liczbę punktów przyznanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku .Posiada kwalifikacje ,które dają gwarancję należytego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków określonych w zakresie czynności.

 

                                                                                    

Czarnków 14 maja 2015r.

                                                                            DYREKTOR GZOO

                                                                            mgr Iwona Zielińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/05/2015 12:49:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/05/2015 12:49:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/09/2016 12:28:17)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. rozliczeń należności niepodatkowych i wymiaru podatków w Referacie Finansowo-Księgowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/03/2015 09:12:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/03/2015 09:12:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/03/2015 09:12:56)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi klienta

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul.Rybaki 3

na stanowisko ds. obsługi klienta

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została  wybrana 

Pani Karolina Bednarek zamieszkała w Czarnkowie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy. Posiadane kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

Czarnków, dnia 28 czerwca 2012 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/07/2012 10:20:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/07/2012 10:20:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/07/2012 10:20:46)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obsługi Sekretariatu

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul.Rybaki 3

na stanowisko Podinspektora ds. Obsługi Sekretariatu

 

 Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została  wybrana  Pani Barbara Januchowska zamieszkała w Zofiowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy. Posiadane kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

Czarnków, dnia 28 maja 2012 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/05/2012 14:31:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/05/2012 14:31:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/05/2012 14:31:35)
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

w Czarnkowie

 

Wójt Gminy Czarnków informuje ,że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana                             

Pani IWONA ZIELIŃSKA zam. Czarnków ul. Sikorskiego 39/2

Uzasadnienie dokonanego wyboru:                                                 

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku pracy .Posiadane kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań określonych zakresem czynności.

 

Czarnków ,dnia 25 czerwca 2010r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/06/2010 13:08:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/06/2010 13:08:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/06/2010 13:08:35)
Informacje o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. płac rozliczeń publiczno-prawnych w Referacie Oświaty i Wychowania

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

na stanowisko Podinspektora ds. płac rozliczeń publiczno-prawnych

w Referacie Oświaty i Wychowania

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje ,że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana                             

Pani Agnieszka Krawczyńska zam. Czarnków ul. Kościuszki 70/8

Uzasadnienie dokonanego wyboru:                                                

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku pracy .Posiadane kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań określonych zakresem czynności.

 

 

Czarnków ,dnia 26 maja 2010r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/05/2010 14:25:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/05/2010 14:25:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/05/2010 14:25:12)
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej ½ etatu

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

w Urzędzie Gminy Czarnków

 

 

na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej ½ etatu

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej

wymienione stanowisko został wybrany

 

Pan Tadeusz Mendyk zam. Czarnków

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Kandydat spełnił wymogi formalne , oczekiwania i warunki stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku.

 

 

Czarnków, dnia 22 marca 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/03/2010 13:43:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/03/2010 13:43:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/03/2010 13:43:01)
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W wyniku otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków do zatrudnienia

 na stanowisku

podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

wybrany został

Pan Mariusz Grzegorek zamieszkały Biała k/Trzcianki.

Uzasadnienie wyboru :

Spośród 26 osób spełniających wskazane w ogłoszeniu wymagania Pan Mariusz

Grzegorek wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia. Kandydat wybrany

na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Wykazał

się dużym zasobem wiedzy i dobrą znajomością zagadnień obejmujących pracę na ww.

stanowisku, które rokują odpowiedzialne i solidne realizowanie powierzonych jemu zadań

i obowiązków służbowych. Zaprezentował się jako osoba odpowiedzialna, kompetentna

i obowiązkowa.

 

Czarnków, dnia 27.11.2009r.

 

 

Kierownik GOPS

Monika Piotrowska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/11/2009 14:48:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/11/2009 14:48:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/11/2009 14:48:50)
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
          W wyniku otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków do zatrudnienia na stanowisku podinspektor ds. świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych wybrana została

Pani  Joanna Soszyńska zamieszkała Gębice.
 
Uzasadnienie wyboru :

          Spośród 21 kandydatów spełniających wskazane w ogłoszeniu wymagania Pani Joanna Soszyńska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia. Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Wykazała się dużym zasobem wiedzy i dobrą znajomością zagadnień obejmujących pracę na ww. stanowisku, które rokują odpowiedzialne i solidne realizowanie powierzonych jej zadań i obowiązków służbowych. Zaprezentowała się jako osoba odpowiedzialna, kompetentna i obowiązkowa. Posiada doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
 
 
Czarnków, dnia 27.10.2009r.

Kierownik GOPS
Monika Piotrowska
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/10/2009 14:39:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/10/2009 14:52:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/10/2009 14:39:54)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. kadrowo-płacowych w Referacie Oświaty i Wychowania

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

na stanowisko Podinspektora ds. kadrowo-płacowych

w Referacie Oświaty i Wychowania

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Wioletta Miklejewska zam.Średnica 24.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku pracy. Posiadane kwalifikacje dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych   zadań określonych zakresem czynności.

 

 

Czarnków, dnia 21października 2009r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/10/2009 14:38:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/10/2009 14:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/10/2009 14:38:10)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w Referacie Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/09/2009 11:54:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/09/2009 11:54:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/09/2009 11:54:34)
Informacja o wynikach naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została  wybrana  Pani Monika Piotrowska zamieszkała w Trzciance.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku pedagogika pracy socjalnej. Ważnym atutem kandydatki jest 13-letni staż pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodkach Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. i Trzciance, gdzie nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

Czarnków, dnia 29 kwietnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/04/2009 12:17:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/04/2009 12:17:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/04/2009 12:17:10)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.

W wyznaczonym terminie nikt nie złożył oferty zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 9 kwietnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:17:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:17:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:17:07)
Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
 
 
INFORMACJA
 
o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, obsługi Gminnego Punktu Informacji Europejskiej i gospodarki mieszkaniowej
w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Czarnków
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Natalia Bachmann zamieszkała w Śmieszkowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku analizy merytorycznej złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej najwyżej została oceniona Pani Natalia Bachmann.
Kandydatka wykazała się dobrą wiedzą w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania
i przygotowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej jak również znajomością aktów prawnych , wytycznych i innych dokumentów dotyczących okresu programowania 2007-2013.
Pani Natalia Bachmann w największym zakresie spełniła zakładane oczekiwania.
 
 
 

Czarnków, dnia 4 lutego 2009 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/02/2009 14:28:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/02/2009 14:28:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/02/2009 14:28:20)
Informacja o wynikach naboru na kandydata na stanowisko do spraw świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/12/2008 09:21:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/12/2008 09:21:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/12/2008 09:21:27)
Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. mienia komunalnego w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków
 
 
 
INFORMACJA
o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. mienia komunalnego
w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Danuta Janyska zamieszkała w Czarnkowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka w trakcie II etapu prowadzonego naboru – podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się zdolnością logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi, oraz zaprezentowała się jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej. Wykazała się umiejętnościami niezbędnymi do pełnienia obowiązków podinspektora ds. mienia komunalnego. Kandydatka posiada szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu przepisów wymaganych na przedmiotowym stanowisku. Z napisanego testu kwalifikacyjnego otrzymała maksymalną ilość punktów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, co rokuje na solidne realizowanie powierzonych jej zadań i obowiązków służbowych.
Ww osoba w największym zakresie spełniła zakładane oczekiwania.
 
 
 

Czarnków, dnia 19 sierpnia 2008 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/08/2008 12:31:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/08/2008 12:32:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/08/2008 12:31:57)
Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości - kasjer w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy Czarnków
INFORMACJA
o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości - kasjer w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy Czarnków.
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Izabela Kubiak zamieszkała w Czarnkowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka w trakcie II etapu prowadzonego naboru - podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się zdolnością logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi, oraz zaprezentowała się jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej. Wykazała się umiejętnościami niezbędnymi do pełnienia obowiązków podinspektora ds. księgowości - kasjer. Kandydatka posiada szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu przepisów wymaganych na przedmiotowym stanowisku, co rokuje na solidne realizowanie powierzonych jej zadań i obowiązków służbowych. W/w osoba w największym zakresie spełnia zakładane oczekiwania.
 
 
 
                                                    Sekretarz Gminy
                                                 /-/ Feliks Łaszcz
 
Czarnków, dnia 30 czerwca 2008 roku 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Kurkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (02/07/2008 13:55:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Kurkiewicz (02/07/2008 14:03:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Kurkiewicz (02/07/2008 14:03:19)
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości - kasjer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/12/2007 12:28:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/12/2007 12:32:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/12/2007 12:32:13)
Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości - kasjer

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości – kasjer

w Referacie Finansowo – Księgowym Urzędu Gminy Czarnków

 

 

 

 

Informujemy, że nabór na w/w stanowisko urzędnicze pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru  nie zaliczyli II etapu naboru tj. testu kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie ogłoszony kolejny nabór.

 

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 24 października 2007 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/10/2007 13:14:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/10/2007 13:14:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/10/2007 13:14:25)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. kadrowo-finansowych Referacie Oświaty i Wychowania.

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Podinspektor ds. kadrowo-finansowych w Referacie Oświaty i Wychowania.

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy wybrana została decyzją Wójta Gminy Czarnków  Pani Paulina Bukowska zamieszkała Marunowo.

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W poszczególnych etapach naboru uzyskała największą ilość punktów. Wykazała się znajomością zagadnień danego stanowiska oraz znajomością obsługi komputera.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/06/2007 08:24:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/06/2007 08:25:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/06/2007 08:24:29)
Informacja o wynikach naboru na stanowiskoPodinspektor – samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Podinspektor – samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

 

 

 

Wojt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy do zatrudnienia został wybrany Pan Michał Iwanicki zamieszkały Brzeźno.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci oceniali byli według następujących kryteriów: wykształcenie i kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, przydatność dla urzędu oraz sposób prezentacji. W celu wyboru najlepszego kandydata przeprowadzono test - rozmowę kwalifikacyjną.

 

Pan Michał Iwanicki spełnia wszystkie wymagania niezbędne podane w ogłoszeniu o naborze. Ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowość oraz sieci informatyczne i aplikacje internetowe.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na zadane pytania merytoryczne dotyczące zakresu wykonywanych zadań opisanego w ogłoszeniu o naborze tj. m.in. utrzymania w sprawności zasobów informatycznych, w tym w szczególności nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem systemowym
i narzędziowym, dokonywanie interwencji serwisowych i konserwacji sprzętu, nabywania, dystrybucji i wdrażania środków informatycznych Pan Michał Iwanicki odpowiadał bardzo dobrze.

Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ……........................……

                                                                                                                                             podpis Przewodniczący Komisji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/01/2007 13:34:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/01/2007 13:35:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/01/2007 13:34:49)
Informacja o wynikach naboru na stanowiskoPodinspektor – samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

 

 

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Podinspektor – samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że do naboru na w/w stanowisko zgłosił się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W związku z brakiem możliwości dokonania wyboru i porównania ofert konkurencyjnych innych osób zostanie ogłoszony kolejny nabór.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mariusz Szostak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mariusz Szostak (31/10/2006 15:16:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mariusz Szostak (31/10/2006 15:20:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (31/10/2006 15:16:58)