Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Wyniki

Wyniki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Czarnków, dnia 14 marca 2019 roku

OSO.2110.2.2019INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej
w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Jacek Filoda.

 

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnił warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/03/2019 13:12:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/03/2019 13:12:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/03/2019 13:12:51)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i obsługi kancelaryjnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Czarnków, dnia 4 marca 2019 roku

 

OSO.2110.1.2019

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i obsługi kancelaryjnej
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Karolina Gałązka

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała łącznie 91 punktów na 92 punkty możliwe do zdobycia.

Kandydatka bardzo dobrze została oceniona pod względem kryteriów i wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze tj. wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

                                                                                          

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/03/2019 20:10:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/03/2019 20:10:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/03/2019 20:10:32)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 28 stycznia 2019r.

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Magdalena Madaj, zamieszkała w Sokołowie gm. Lubasz.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Magdalenę Madaj. Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szeroką wiedzą oraz została wysoko oceniona pod względem posiadanych umiejętności koniecznych do wykonywania zadań na stanowisku pracy oraz pod względem profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji. Posiadane kwalifikacje oraz cechy charakteru, jak również doświadczenie zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.


p. o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

 


Czarnków, dnia 28.01.2019r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/01/2019 13:20:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/01/2019 13:20:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/01/2019 13:20:38)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 12 grudnia 2018r.

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Kamila Mądrzak, zamieszkała w Śmieszkowie.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Kamilę Mądrzak. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru
i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 92%, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań. O ostatecznym wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Pani Kamila Mądrzak wykazała się obszerną wiedzą w zakresie obowiązków podinspektora, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz organizacji pracy własnej.

 

 

p. o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 12 grudnia 2018r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (12/12/2018 14:34:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (12/12/2018 14:34:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (12/12/2018 14:34:25)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości - kasjer w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków

Czarnków, dnia 20 listopada 2018 roku

 

OSO.2110.3.2018

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. księgowości - kasjer w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków

  

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Anna Wenz

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała łącznie 91 punktów na 94 punkty możliwe do zdobycia.

Kandydatka bardzo dobrze została oceniona pod względem kryteriów i wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze tj. wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zadań na stanowisku pracy oraz pod względem profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

 /-/ Bolesław Chwarścianek

    Wójt Gminy Czarnków

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/11/2018 15:24:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/11/2018 15:24:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/11/2018 15:24:17)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości - kasjer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/10/2018 15:05:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/10/2018 15:05:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/10/2018 08:44:39)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości - kasjer

Czarnków, dnia 24 września 2018 roku

OSO.2110.3.2018

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. księgowości - kasjer
w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że na zamieszczone ogłoszenie o naborze  na w/w stanowisko urzędnicze wpłynęły 3 oferty, z których żadna nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym procedurę naboru zakończono.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Czarnków

                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/09/2018 08:42:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/10/2018 08:44:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/10/2018 08:45:17)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Czarnków, dnia 30 sierpnia  2018 roku

OSO.2110.2.2018

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. działalności gospodarczej, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego

w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Robert Dymek.


Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnił warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

                                                                                              /-/ Bolesław Chwarścianek

                                                                                            

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/08/2018 20:40:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/08/2018 10:41:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/08/2018 10:41:33)
Informacja o wynikach naboru na podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 26 lipca 2018r.

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Joanna Kluczka, zamieszkała w Boruszynie.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Joannę Kluczka. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 85,9%, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań. O ostatecznym wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Pani Joanna Kluczka wykazała się obszerną wiedzą w zakresie obowiązków podinspektora, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz organizacji pracy własnej.

 

 

p. o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Joanna Mazur

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 27 lipca 2018r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/07/2018 09:37:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/07/2018 09:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/07/2018 09:39:46)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Czarnków, dnia 13 kwietnia 2018 roku

 

 

 

OSO.2110.1.2018

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Krzysztof Plamowski.

 

 

 

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem
zawodowym. Kandydat spełnił warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej
zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia
dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Czarnków

  /-/ Bolesław Chwarścianek

                                                                                  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (13/04/2018 13:20:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (13/04/2018 13:20:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (13/04/2018 13:20:45)
Informacja o wynikach na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowiekach konkursu

Czarnków, dnia 25 lipca 2017 roku

 

 

 

OSO.2111.1.2017

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Anna Wybraniec.

 

 

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                       /-/  Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:47:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:47:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/07/2017 19:47:45)
Informacja o wynikach naboru stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 26 czerwca 2017 roku

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Monika Szymańska, zamieszkała w Czarnkowie.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Monikę Szymańską. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 79%, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań.

 

 

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

(-) Anna Wybraniec              

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/06/2017 10:54:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/06/2017 10:54:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/06/2017 10:54:20)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Czarnków, dnia 16 czerwca 2017 roku

 

 

OSO.2110.4.2017

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany

Pan Szymon Antkowiak.

 

 

 

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnił warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                                                                                          /-/  Bolesław Chwarścianek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/06/2017 11:42:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/06/2017 11:42:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/06/2017 12:54:30)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Czarnków, dnia 25 kwietnia 2017 roku

 

 

 OSO.2110.3.2017

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta.

 

 


                                                                                              Wójt Gminy Czarnków

                                                                                          /-/  Bolesław Chwarścianek

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:51:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:51:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/04/2017 11:51:36)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/03/2017 07:39:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/03/2017 07:39:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/03/2017 07:39:53)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/03/2017 11:22:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/03/2017 11:22:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/03/2017 11:22:19)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/12/2016 14:32:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/12/2016 14:32:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/12/2016 14:33:26)
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty na stanowisko inspektora ds. księgowości i sprawozdawczości
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2016 09:48:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2016 09:48:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2016 09:48:35)
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - kasjer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/12/2016 09:53:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/12/2016 09:53:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/12/2016 09:53:43)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/11/2016 10:03:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/11/2016 10:03:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/11/2016 10:03:29)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/09/2016 15:01:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/09/2016 12:28:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/09/2016 12:28:01)
Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds Obsługi Rady Gminy i Funduszu Sołeckiego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/09/2016 15:10:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/09/2016 15:10:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/09/2016 15:10:54)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 18 marca 2016r.

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Kamila Bryłka, zamieszkała w Gębicach.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Kamilę Bryłka. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 82,4 %, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań. O ostatecznym wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Pani Kamila Bryłka wykazała się obszerną wiedzą w zakresie obowiązków podinspektora, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz organizacji pracy własnej.

 

 

p. o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Anna Skuza

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 21 marca 2016r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/03/2016 11:45:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/03/2016 11:45:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/03/2016 11:45:48)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 21 maja 2015 roku

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Marta Ściepura, zamieszkała w Jędrzejewie.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie - wybrano Panią Martę Ściepura. Ww. spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Po przeprowadzonych testach sprawdzających wiedzę i umiejętności uzyskała łącznie wynik 89%, co określa, że zakres wiedzy i umiejętności ww. jest odpowiedni na tym etapie do pełnienia określonych w ogłoszeniu zadań. O ostatecznym wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Pani Marta Ściepura wykazała się obszerną wiedzą
w zakresie obowiązków podinspektora, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnkowie oraz organizacji pracy własnej.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

(-) Monika Piotrowska                      

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/05/2015 14:55:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/05/2015 14:55:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/05/2015 14:55:46)
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie na stanowisko głównego księgowego

 

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie

                 ul. Rybaki 3

          64-700 CZARNKÓW

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie

na stanowisko głównego księgowego

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Paulina Bukowska

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Pani Paulina Bukowska otrzymała największą liczbę punktów przyznanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku .Posiada kwalifikacje ,które dają gwarancję należytego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków określonych w zakresie czynności.

 

                                                                                    

Czarnków 14 maja 2015r.

                                                                            DYREKTOR GZOO

                                                                            mgr Iwona Zielińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/05/2015 12:49:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/05/2015 12:49:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/09/2016 12:28:17)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. rozliczeń należności niepodatkowych i wymiaru podatków w Referacie Finansowo-Księgowym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/03/2015 09:12:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/03/2015 09:12:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/03/2015 09:12:56)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi klienta

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul.Rybaki 3

na stanowisko ds. obsługi klienta

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została  wybrana 

Pani Karolina Bednarek zamieszkała w Czarnkowie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy. Posiadane kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

Czarnków, dnia 28 czerwca 2012 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/07/2012 10:20:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/07/2012 10:20:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/07/2012 10:20:46)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obsługi Sekretariatu

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul.Rybaki 3

na stanowisko Podinspektora ds. Obsługi Sekretariatu

 

 Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została  wybrana  Pani Barbara Januchowska zamieszkała w Zofiowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy. Posiadane kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

 

 

Czarnków, dnia 28 maja 2012 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/05/2012 14:31:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/05/2012 14:31:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/05/2012 14:31:35)
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

w Czarnkowie

 

Wójt Gminy Czarnków informuje ,że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana                             

Pani IWONA ZIELIŃSKA zam. Czarnków ul. Sikorskiego 39/2

Uzasadnienie dokonanego wyboru:                                                 

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku pracy .Posiadane kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań określonych zakresem czynności.

 

Czarnków ,dnia 25 czerwca 2010r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/06/2010 13:08:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/06/2010 13:08:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/06/2010 13:08:35)
Informacje o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. płac rozliczeń publiczno-prawnych w Referacie Oświaty i Wychowania

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

na stanowisko Podinspektora ds. płac rozliczeń publiczno-prawnych

w Referacie Oświaty i Wychowania

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje ,że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana                             

Pani Agnieszka Krawczyńska zam. Czarnków ul. Kościuszki 70/8

Uzasadnienie dokonanego wyboru:                                                

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku pracy .Posiadane kwalifikacje i umiejętności dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań określonych zakresem czynności.

 

 

Czarnków ,dnia 26 maja 2010r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/05/2010 14:25:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/05/2010 14:25:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/05/2010 14:25:12)
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej ½ etatu

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

w Urzędzie Gminy Czarnków

 

 

na stanowisko Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej ½ etatu

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej

wymienione stanowisko został wybrany

 

Pan Tadeusz Mendyk zam. Czarnków

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Kandydat spełnił wymogi formalne , oczekiwania i warunki stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku.

 

 

Czarnków, dnia 22 marca 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/03/2010 13:43:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/03/2010 13:43:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/03/2010 13:43:01)
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W wyniku otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków do zatrudnienia

 na stanowisku

podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

wybrany został

Pan Mariusz Grzegorek zamieszkały Biała k/Trzcianki.

Uzasadnienie wyboru :

Spośród 26 osób spełniających wskazane w ogłoszeniu wymagania Pan Mariusz

Grzegorek wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia. Kandydat wybrany

na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Wykazał

się dużym zasobem wiedzy i dobrą znajomością zagadnień obejmujących pracę na ww.

stanowisku, które rokują odpowiedzialne i solidne realizowanie powierzonych jemu zadań

i obowiązków służbowych. Zaprezentował się jako osoba odpowiedzialna, kompetentna

i obowiązkowa.

 

Czarnków, dnia 27.11.2009r.

 

 

Kierownik GOPS

Monika Piotrowska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/11/2009 14:48:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/11/2009 14:48:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/11/2009 14:48:50)
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
          W wyniku otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków do zatrudnienia na stanowisku podinspektor ds. świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych wybrana została

Pani  Joanna Soszyńska zamieszkała Gębice.
 
Uzasadnienie wyboru :

          Spośród 21 kandydatów spełniających wskazane w ogłoszeniu wymagania Pani Joanna Soszyńska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia. Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Wykazała się dużym zasobem wiedzy i dobrą znajomością zagadnień obejmujących pracę na ww. stanowisku, które rokują odpowiedzialne i solidne realizowanie powierzonych jej zadań i obowiązków służbowych. Zaprezentowała się jako osoba odpowiedzialna, kompetentna i obowiązkowa. Posiada doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
 
 
Czarnków, dnia 27.10.2009r.

Kierownik GOPS
Monika Piotrowska
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/10/2009 14:39:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/10/2009 14:52:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/10/2009 14:39:54)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. kadrowo-płacowych w Referacie Oświaty i Wychowania

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Czarnków

na stanowisko Podinspektora ds. kadrowo-płacowych

w Referacie Oświaty i Wychowania

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Wioletta Miklejewska zam.Średnica 24.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  

Wyłoniona kandydatka spełniła warunki oraz oczekiwania stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku pracy. Posiadane kwalifikacje dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych   zadań określonych zakresem czynności.

 

 

Czarnków, dnia 21października 2009r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/10/2009 14:38:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/10/2009 14:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/10/2009 14:38:10)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w Referacie Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/09/2009 11:54:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/09/2009 11:54:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/09/2009 11:54:34)
Informacja o wynikach naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została  wybrana  Pani Monika Piotrowska zamieszkała w Trzciance.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku pedagogika pracy socjalnej. Ważnym atutem kandydatki jest 13-letni staż pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodkach Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. i Trzciance, gdzie nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

Czarnków, dnia 29 kwietnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/04/2009 12:17:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/04/2009 12:17:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/04/2009 12:17:10)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.

W wyznaczonym terminie nikt nie złożył oferty zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 9 kwietnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:17:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:17:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/04/2009 12:17:07)
Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
 
 
INFORMACJA
 
o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, obsługi Gminnego Punktu Informacji Europejskiej i gospodarki mieszkaniowej
w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Czarnków
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Natalia Bachmann zamieszkała w Śmieszkowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku analizy merytorycznej złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej najwyżej została oceniona Pani Natalia Bachmann.
Kandydatka wykazała się dobrą wiedzą w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania
i przygotowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej jak również znajomością aktów prawnych , wytycznych i innych dokumentów dotyczących okresu programowania 2007-2013.
Pani Natalia Bachmann w największym zakresie spełniła zakładane oczekiwania.
 
 
 

Czarnków, dnia 4 lutego 2009 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/02/2009 14:28:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/02/2009 14:28:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/02/2009 14:28:20)
Informacja o wynikach naboru na kandydata na stanowisko do spraw świadczeń alimentacyjnych i stypendialnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/12/2008 09:21:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/12/2008 09:21:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/12/2008 09:21:27)
Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. mienia komunalnego w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków
 
 
 
INFORMACJA
o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. mienia komunalnego
w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Danuta Janyska zamieszkała w Czarnkowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka w trakcie II etapu prowadzonego naboru – podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się zdolnością logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi, oraz zaprezentowała się jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej. Wykazała się umiejętnościami niezbędnymi do pełnienia obowiązków podinspektora ds. mienia komunalnego. Kandydatka posiada szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu przepisów wymaganych na przedmiotowym stanowisku. Z napisanego testu kwalifikacyjnego otrzymała maksymalną ilość punktów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, co rokuje na solidne realizowanie powierzonych jej zadań i obowiązków służbowych.
Ww osoba w największym zakresie spełniła zakładane oczekiwania.
 
 
 

Czarnków, dnia 19 sierpnia 2008 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/08/2008 12:31:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/08/2008 12:32:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/08/2008 12:31:57)
Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości - kasjer w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy Czarnków
INFORMACJA
o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości - kasjer w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy Czarnków.
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Izabela Kubiak zamieszkała w Czarnkowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka w trakcie II etapu prowadzonego naboru - podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się zdolnością logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi, oraz zaprezentowała się jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej. Wykazała się umiejętnościami niezbędnymi do pełnienia obowiązków podinspektora ds. księgowości - kasjer. Kandydatka posiada szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu przepisów wymaganych na przedmiotowym stanowisku, co rokuje na solidne realizowanie powierzonych jej zadań i obowiązków służbowych. W/w osoba w największym zakresie spełnia zakładane oczekiwania.
 
 
 
                                                    Sekretarz Gminy
                                                 /-/ Feliks Łaszcz
 
Czarnków, dnia 30 czerwca 2008 roku 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Kurkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (02/07/2008 13:55:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Kurkiewicz (02/07/2008 14:03:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Kurkiewicz (02/07/2008 14:03:19)
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości - kasjer
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/12/2007 12:28:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/12/2007 12:32:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/12/2007 12:32:13)
Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości - kasjer

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości – kasjer

w Referacie Finansowo – Księgowym Urzędu Gminy Czarnków

 

 

 

 

Informujemy, że nabór na w/w stanowisko urzędnicze pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru  nie zaliczyli II etapu naboru tj. testu kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie ogłoszony kolejny nabór.

 

 

 

 

 

 

Czarnków, dnia 24 października 2007 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/10/2007 13:14:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/10/2007 13:14:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/10/2007 13:14:25)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. kadrowo-finansowych Referacie Oświaty i Wychowania.

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Podinspektor ds. kadrowo-finansowych w Referacie Oświaty i Wychowania.

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy wybrana została decyzją Wójta Gminy Czarnków  Pani Paulina Bukowska zamieszkała Marunowo.

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W poszczególnych etapach naboru uzyskała największą ilość punktów. Wykazała się znajomością zagadnień danego stanowiska oraz znajomością obsługi komputera.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/06/2007 08:24:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/06/2007 08:25:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/06/2007 08:24:29)
Informacja o wynikach naboru na stanowiskoPodinspektor – samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Podinspektor – samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

 

 

 

Wojt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy do zatrudnienia został wybrany Pan Michał Iwanicki zamieszkały Brzeźno.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci oceniali byli według następujących kryteriów: wykształcenie i kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, przydatność dla urzędu oraz sposób prezentacji. W celu wyboru najlepszego kandydata przeprowadzono test - rozmowę kwalifikacyjną.

 

Pan Michał Iwanicki spełnia wszystkie wymagania niezbędne podane w ogłoszeniu o naborze. Ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowość oraz sieci informatyczne i aplikacje internetowe.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na zadane pytania merytoryczne dotyczące zakresu wykonywanych zadań opisanego w ogłoszeniu o naborze tj. m.in. utrzymania w sprawności zasobów informatycznych, w tym w szczególności nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem systemowym
i narzędziowym, dokonywanie interwencji serwisowych i konserwacji sprzętu, nabywania, dystrybucji i wdrażania środków informatycznych Pan Michał Iwanicki odpowiadał bardzo dobrze.

Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ……........................……

                                                                                                                                             podpis Przewodniczący Komisji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/01/2007 13:34:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/01/2007 13:35:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/01/2007 13:34:49)
Informacja o wynikach naboru na stanowiskoPodinspektor – samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

 

 

Urząd Gminy Czarnków

ul.Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Podinspektor – samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu gminy.

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że do naboru na w/w stanowisko zgłosił się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W związku z brakiem możliwości dokonania wyboru i porównania ofert konkurencyjnych innych osób zostanie ogłoszony kolejny nabór.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mariusz Szostak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mariusz Szostak (31/10/2006 15:16:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mariusz Szostak (31/10/2006 15:20:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mariusz Szostak (31/10/2006 15:16:58)