Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Kultura ,turystyka i sport » Ochrona dóbr kultury » Zabytki

Zabytki

Zabytki


       Najważniejszą ustawą regulującą zagadnienia ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego jest ustawa o ochronie dóbr kultury z dnia 15.02.1962r. z późniejszymi zmianami, ponadto ustawa o muzeach z dnia 21.11.1996r. oraz o grobach i cmentarzach wojennych z dnia 28.03.1933r. Podstawowym materiałem do prowadzenia prawnej ochrony dóbr kultury jest rejestr zabytków. Dobra kultury nieruchome, ruchome oraz kolekcje wpisuje się do rejestru zabytkow na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydanej z urzędu lub na wniosek zarządu/wójta danej gminy, właściciela czy użytkownika.
        Z terenu Gminy Czarnków w rejestrze zabytków znajduje sie obecnie 7 pozycji dotyczących zabytków architektury (w tym zespół zamkowy w Goraju, w skład którego wchodzi kilka budynków), 6 zabytkowych parków oraz 2 cmentarze.

Obiekty architektury na terenie Gminy Czarnków

Ciszkowo:
spichlerz w zespole folwarcznym, k. XVIII w. ( nr rej. A-151)

Gębice:
dwór, 2 poł. XVIII w. 1908r. (nr rej. A-166)
kaplica dworska p.w. św. Zofii, 1716r. (nr rej. A-446)

Gębiczyn:
zagroda olęderska, poł. XVIII w. (nr rej. A-790)

Goraj:
zespół zamkowy: (nr rej. A-323)
zamek, 1908-1912r.
budynek administracyjno-mieszkalny, 1910-1912r.
dom ogrodnika, 1910-1912r.
masztalarnia, 1910-1912r.
garaż, ob. warsztat, pocz. XX w.

Kuźnica Czarnkowska:
pałac, 1820-1830r. (nr rej. A-226)
oficyna pałacowa, ok. 1840r. (nr rej. A-480)

 


Parki na terenie Gminy Czarnków

Brzeźno:
park dworski, XIX w. (nr rej. A-406)

Ciszkowo:
park dworski, poł. XIX w. (nr rej. A-265)

Gębice:
park dworski, XIX w. (nr rej. A-424)

Goraj:
park zamkowy, 2 poł. XIX w. (nr rej. A-425)

Kuźnica Czarnkowska:
park dworski, 1 poł. XIX w. (nr rej. A-402)

Sarbia:
park dworski, 2 poł. XVIII w. (nr rej. A-469) – przy Nadleśnictwie Sarbia

 


Cmentarze na terenie Gminy Czarnków

Gajewo:
cmentarz ewangelicki, nieczynny, XIX w. (nr rej. A-702)

Goraj:
cmentarz przypałacowy, nieczynny, XIX w. (nr rej. A-323)

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (03/10/2003 13:16:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mariusz Szostak (15/10/2003 12:38:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Kurkiewicz (15/10/2003 12:38:57)