Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Interesant » Stanowiska - kompetencje » Skarbnik Gminy Czarnków

Skarbnik Gminy Czarnków

Skarbnik Gminy Czarnków

Skarbnik Gminy Czarnków

Magdalena Mendyk


(oświadczenie M.Mendyk 2007)

(oświadczenie M.Mendyk 2008)

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej gminy,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowośc
i,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu gminy i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
4) informowanie Wójta i Rady Gminy o przebiegu realizacji budżetu,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budże
towej,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych gminy oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w zakresie spraw finansowo-księgowych, podatkowych i realizacji budżetu,
8) coroczne przedkładanie Wójtowi projektów planu kontroli wewnętrznej,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie spraw finansowo- księgowych z realizacji budżetu gminy,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z pełnomocnictw i upoważnień Wójta,
11) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.

  KONTAKT:

Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
pokój nr 7
tel. 067 255 23 60


Skarbnik Gminy Czarnków w okresie od 01 stycznia 1991 roku do 24 kwietnia 2008 roku
Anna Grześkowiak

(oświadczenie A.Grześkowiak)
(oświadczenie A.Grześkowiak 2003)

(oświadczenie A.Grześkowiak 2004)

(oświadczenie A.Grześkowiak 2005)

(oświadczenie A.Grześkowiak 2006)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Feliks Łaszcz (09/07/2003 14:17:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/11/2009 14:43:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/11/2009 14:43:44)