Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Interesant » Stanowiska - kompetencje » Sekretarz Gminy Czarnków » Sekretarz Gminy Czarnków

Sekretarz Gminy Czarnków

Mariusz Grzegorek

 

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu a w szczególności:
1) opracowuje projekty regulaminów i ich zmian,
2) dokonuje podziału referatów na stanowiska pracy,
3) opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów,
4) pełni nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
5) przedkłada Wójtowi propozycje dotyczące usprawnienia pracy w urzędzie,
6) sprawuje nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
7) współuczestniczy w opracowaniu statutu Gminy i jego aktualizacji,
8) sporządza projekty przepisów gminnych, prowadzi zbiór przepisów ogólnie obowiązujących,
9) czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
10) prowadzi nadzór nad należytym załatwianiem spraw obywateli i obsługą prawną organów gminy i urzędu,
11) nadz
oruje terminowość i przeprowadza analizę rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
12) koordynuje działalność referatów i samodzielnych stanowisk pracy oraz zapewnia ich współpracę,
13) koordynuje i zapewnia prawidłową organizację przebiegu zadań zlec
onych w zakresie przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów,
14) uczestniczy w przyjmowaniu ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
15) wykonuje zadania wynikające z odrębnych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta,
16) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.

  KONTAKT:

Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
pokój nr 4
tel. 67 255 22 13