Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Interesant » Stanowiska - kompetencje » Sekretarz Gminy Czarnków

Sekretarz Gminy Czarnków

Sekretarz Gminy Czarnków

Sekretarz Gminy Czarnków

Feliks Łaszcz

(oświadczenie F.Łaszcz)
(oświadczenie F.Łaszcz 2003)

(oświadczenie F.Łaszcz 2004)

(oświadczenie F.Łaszcz 2005)

(oświadczenie F.Łaszcz 2006)

(oświadczenie F.Łaszcz 2007)

(oświadczenie F.Łaszcz 2008)

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu a w szczególności:
1) opracowuje projekty regulaminów i ich zmian,
2) dokonuje podziału referatów na stanowiska pracy,
3) opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów,
4) pełni nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
5) przedkłada Wójtowi propozycje dotyczące usprawnienia pracy w urzędzie,
6) sprawuje nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
7) współuczestniczy w opracowaniu statutu Gminy i jego aktualizacji,
8) sporządza projekty przepisów gminnych, prowadzi zbiór przepisów ogólnie obowiązujących,
9) czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
10) prowadzi nadzór nad należytym załatwianiem spraw obywateli i obsługą prawną organów gminy i urzędu,
11) nadz
oruje terminowość i przeprowadza analizę rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
12) koordynuje działalność referatów i samodzielnych stanowisk pracy oraz zapewnia ich współpracę,
13) koordynuje i zapewnia prawidłową organizację przebiegu zadań zlec
onych w zakresie przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów,
14) uczestniczy w przyjmowaniu ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
15) wykonuje zadania wynikające z odrębnych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta,
16) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.

  KONTAKT:

Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
pokój nr 4
tel. 067 255 22 13

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Feliks Łaszcz (09/07/2003 14:13:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/11/2009 14:42:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/11/2009 14:42:35)