Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Interesant » Obsługa interesanta w Urzędzie » BAZA TELEADRESOWA PRACOWNIKÓW

BAZA TELEADRESOWA PRACOWNIKÓW

 

REFERAT  FINANSOWO-KSIĘGOWY

REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

KOMENDANT GMINNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY


 

REFERAT  FINANSOWO-KSIĘGOWY

 

Maria Rozmarynowska - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 255 04 35

E-mail: finanse@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Janina Derkacz - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

E-mail: janina.derkacz@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa finansowa Urzędu Gminy, w tym wynagrodzeń

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Karolina Łacek - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

E-mail: karolina.lacek@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa finansowa Urzędu  Gminy, w tym wynagrodzeń

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Dorota Konieczna - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

E-mail: dorota.konieczna@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa finansowa budżetu Gminy, w tym sołectw

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Izabela Małecka - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 83

E-mail: izabela.malecka@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Rozliczenia należności niepodatkowych

Pok. nr 09

 

Paulina Grynia - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 83

E-mail: paulina.grynia@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa kasy, rozliczenia należności niepodatkowych, rozliczenie umów cywilnoprawnych dotyczących partycypowania w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opłata eksploatacyjna

Pok. nr 09

 

Mariola Michalak - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 82

E-mail: mariola.michalak@czarnkowgmina.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) - osoby fizyczne, zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, zaświadczenie o użytkach rolnych i hektarach przeliczeniowych

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Wiza - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 82

E-mail: katarzyna.wiza@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Wymiar podatków - osoby prawne  (od nieruchomości, rolny, leśny), opłata od posiadania psów,                          rozliczenia należności niepodatkowych (dzierżawa gruntów i budynków z mienia komunalnego, użytkowanie wieczyste, sprzedaż działek z mienia komunalnego), rozliczenia wynajmu sal wiejskich

 

Pok. nr 03

 

Bernadeta Zmysłowska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

E-mail: bernadeta.zmyslowska@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Rozliczenie należności podatkowych ((od nieruchomości, rolny, leśny, psy) - osoby fizyczne  - Windykacja

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Zawadzka - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

E-mail: elzbieta.zawadzka@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Ewidencja działalności gospodarczej, wymiar podatków (od środków transportowych), ewidencja środków trwałych, sprawy dotyczące zezwoleń alkoholowych

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Michał Iwanicki - Informatyk

Telefon - + 48 67 253 03 29

E-mail: admin@czarnkowgmina.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: obsługa informatyczna urzędu

Pok. nr 08

 

 

 

 

 

 

REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

Barbara Łabędzka - Kierownik Referatu

 

Telefon - + 48 67 253 02 81

E-mail: barbara.labedzka@czarnkowgmina.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu, plany zagospodarowania przestrzennego

Pok. Nr 14

-----------------------------------------------------------------------------------

Henryk Siemieniewski - Zastępca kierownika

Telefon - + 48 67 253 02 92

E-mail: henryk.siemieniewski@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: ochrona nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności, inwentaryzacja i obrót nieruchomościami, rozgraniczenia nieruchomości, gospodarka leśna i łowiecka, pozwolenia na uprawę  maku i konopi

Pok. Nr 13

-------------------------------------------------------------------------------

Marcin Pawłowski - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40

E-mail: marcin.pawlowski@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje, przygotowanie inwestycji do realizacji, zamówienia publiczne, gospodarka lokalami użytkowymi

Pok. Nr 17

-------------------------------------------------------------------------------

 

Stefania Szwed - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40

E-mail: stefania.szwed@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, numeracja porządkowa nieruchomości, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Pok. nr 17

-----------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Frąckowiak - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 94

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Realizacja inwestycji, realizacja remontów, środki trwałe (OT, LT, PT), oświetlenie drogowe

Pok. nr 16

-----------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Gała - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

E-mail: rolnictwo@czarnkowgmina.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, geologia - żwirownie, melioracje wodne, opłaty  za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podziały nieruchomości, udzielanie zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Danuta Janyska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

E-mail: danuta.janyska@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Sprzedaż nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Natalia Łukasiak - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

E-mail: natalia.lukasiak@czarnkowgmina.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Przydziały mieszkań komunalnych, wspólnoty mieszkaniowe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, wystawianie faktur Vat

Pok. nr 15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Piechocka - Inspektor

Telefon - +48 67 255 58 24

E-mail: barbara.piechocka@ugczarnkow.pl

Adres: Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych, naliczanie opłat za umieszczanie urządzeń technicznych w drogach gminnych, cmentarze komunalne, naliczanie opłat planistycznych

Pok. Nr 15

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

Mariusz Grzegorek - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 95

E-mail: mariusz.grzegorek@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 07

Zadania: Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, projekty regulaminów, projekty uchwał Rady Gminy Czarnków i Zarządzenia Wójta, sprawy obywatelskie, czuwanie nad realizacją Funduszu Sołeckiego.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ewa Chodynicka-Filoda - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 95

E-mail: ewa.chodynicka@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa Rady Gminy i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pok. nr 07

 

Danuta Madaj -Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 84

E-mail: danuta.madaj@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

Zadania:  Kadry i archiwum zakładowe

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 84

E-mail: agnieszka.wisniewska@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

Zadania: Promocja Gminy i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dorota Naplocha  - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 89

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Ewidencja ludności

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Bednarek - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 89

E-mail: karolina.bednarek@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe, zaopatrzenie materiałowe

Pok. nr 01

 

KOMENDANT GMINNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Tadeusz Mendyk - Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej

Telefon - + 48 67 253 02 84

E-mail: tadeusz.mendyk@ugczarnkow.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

Iwona Zielińska

Telefon - + 48 67 253 02 87

E-mail: oswiata@czarnkowgmina.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Stochaj

Telefon - + 48 67 253 02 86

E-mail: oswiata@czarnkowgmina.pl

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Andrzejewska

Telefon - + 48 67 253 02 86

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 23

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Stochaj

Telefon - + 48 67 253 02 86

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 23

-----------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Dudziak

Telefon - + 48 67 253 02 86

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 23

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Bukowska

Telefon - + 48 67 253 02 85

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 23

-----------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Szostak

Telefon - + 48 67 253 02 85

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 23

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Krawczyńska

Telefon - + 48 67 253 02 93

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr  18

-----------------------------------------------------------------------------------

Wioletta Miklejewska

Telefon - + 48 67 253 02 86

E-mail:

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 18

-----------------------------------------------------------------------------------

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ