Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Edukacja » Egzaminy i testy » Rodzaje egzaminów i testów

Rodzaje egzaminów i testów

Rodzaje egzaminów i testów

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM

 

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną .Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku jaki zdający powinien uzyskać , toteż egzaminu nie można nie zdać. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Egzamin odbywa się w kwietniu .Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

- język polski

-historia i wiedza o społeczeństwie

-matematyka

-przedmioty przyrodnicze

-język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

-język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

Każdy zdający otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.

 

  

 

SPRAWDZIAN  DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH  SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego , matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej , ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, Dlatego sprawdzianu nie można nie zdać. Sprawdzian składa się z dwóch części: części obejmującej język polski i matematykę i części obejmującej zadania z języka obcego nowożytnego. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (19/12/2003 13:54:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mariusz Szostak (09/02/2004 11:36:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/12/2015 11:05:46)