Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Czarnków na 2019 r. oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/01/2019 14:20:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/01/2019 14:20:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/01/2019 14:20:27)
Opinie RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu, projektu uchwały budżetowej na 2019 oraz projektu WPFu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/12/2018 08:57:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/12/2018 08:57:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/12/2018 08:57:19)
Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/09/2018 15:09:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/12/2018 08:58:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/12/2018 08:58:02)
Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/08/2018 12:18:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/08/2018 12:18:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/08/2018 12:18:04)
Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2017 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/04/2018 14:14:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/04/2018 14:14:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/04/2018 14:14:14)
Opinie RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/01/2018 10:37:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/01/2018 10:37:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/01/2018 10:37:52)
Opinie RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie ustawy budżetowej Gminy Czarnków na 2018 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/11/2017 08:47:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/11/2017 08:47:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/11/2017 08:47:47)
Opinia RIO wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze półrocze 2017 roku Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/09/2017 13:11:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/09/2017 13:11:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/09/2017 13:11:27)
Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/07/2017 16:53:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/07/2017 16:53:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/07/2017 16:53:26)
Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków o udzielenie Wójtowi Gminy Czarnków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/05/2017 13:28:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/05/2017 13:28:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/05/2017 13:28:45)
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/04/2017 10:35:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/04/2017 10:35:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/04/2017 10:35:40)
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnków oraz możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Czarnków na 2017 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/01/2017 11:38:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/01/2017 11:38:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/01/2017 11:38:34)
Opinie RIO o projektach uchwały WPF, budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2017 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/12/2016 10:00:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/12/2016 10:00:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/12/2016 10:00:46)
Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2016 14:30:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2016 14:30:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2016 14:30:42)
Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/08/2016 14:41:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/08/2016 14:41:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/08/2016 14:41:19)
Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2015 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/03/2016 11:31:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/03/2016 11:31:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/03/2016 11:31:35)
Opinie RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnków na 2016 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/01/2016 14:07:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/01/2016 14:07:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/01/2016 14:07:36)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu, sfinansowania deficytu i WPFu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (07/12/2015 15:29:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (07/12/2015 15:29:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (07/12/2015 15:29:53)
Opinia RIO wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/08/2015 08:05:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/08/2015 08:05:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/08/2015 08:05:19)
Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2014 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/04/2015 12:05:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/04/2015 12:05:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/04/2015 12:05:52)
Opinie RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnków oraz o możliwości sfinansowania przez Gminę Czarnków deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2015 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (04/02/2015 13:08:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (04/02/2015 13:08:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/02/2015 13:08:54)
Opinie RIO w sprawie projektu budżetu, sfinansowania deficytu oraz WPFu na 2015 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/11/2014 12:52:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/11/2014 12:52:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/11/2014 13:00:56)
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/11/2014 13:03:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/11/2014 13:03:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/11/2014 13:03:19)
Opinia RIO wyrażająca opinie o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/08/2014 12:25:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/08/2014 12:25:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/08/2014 12:25:08)
Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków o udzielenie Wójtowi Gminy Czarnków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/06/2014 12:53:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/06/2014 12:53:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/06/2014 12:53:51)
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2013 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/04/2014 14:40:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/04/2014 14:40:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/04/2014 14:40:39)
Opinie RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz planowanej kwoty długu na 2014 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/01/2014 14:49:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/01/2014 14:49:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/01/2014 14:49:42)
Opinie RIO o projekcie budżetu, deficycie oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnków na 2014 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/12/2013 09:13:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/12/2013 09:13:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/12/2013 09:13:24)
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/09/2013 13:41:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/09/2013 13:41:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/09/2013 13:41:25)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/06/2013 13:02:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/06/2013 13:02:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/06/2013 13:02:00)
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Czarnków deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2013 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/05/2013 15:08:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/05/2013 15:08:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/05/2013 15:08:48)
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/04/2013 09:36:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/04/2013 09:36:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/04/2013 09:36:30)
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/01/2013 08:09:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/01/2013 08:09:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/01/2013 08:09:31)
Opinie RIO w sprawie projektu budżetu i WPF na 2013 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/12/2012 08:21:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/12/2012 08:21:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/12/2012 08:21:27)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/09/2012 13:28:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/09/2012 13:28:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/09/2012 13:28:06)
Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/07/2012 12:36:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/07/2012 12:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/07/2012 12:36:03)
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Czarnków za 2011 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/04/2012 12:43:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/04/2012 14:00:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (04/04/2013 08:36:47)
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2012 oraz o prawidłowości kwoty długu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/01/2012 10:43:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/01/2012 10:43:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/01/2012 10:43:34)
Opinie RIO w sprawie WPF, projektu budżetu oraz deficytu budżetu Gminy Czarnków na rok 2012
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (02/12/2011 12:38:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (02/12/2011 12:38:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (02/12/2011 12:38:25)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/12/2011 07:47:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/12/2011 07:47:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/12/2011 07:47:38)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/04/2011 13:42:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/04/2011 13:42:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/04/2011 13:42:51)
Opinie RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania przez Gminę Czarnków deficytu bidżetu ustalonego w budżecie na 2011 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/01/2011 09:43:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/01/2011 09:43:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/01/2011 09:43:46)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/12/2010 11:06:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/12/2010 11:07:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/12/2010 11:07:31)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Czarnków deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2011 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/12/2010 11:01:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/12/2010 11:07:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/12/2010 11:01:12)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Czarnków na 2011 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/12/2010 10:59:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/12/2010 11:07:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/12/2010 10:59:27)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowejo możliwości spłaty kredytu długoterminowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/11/2010 10:40:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/11/2010 10:40:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/11/2010 10:40:35)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/09/2010 10:46:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/09/2010 10:46:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/09/2010 10:46:33)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/06/2010 12:19:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/06/2010 12:19:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/06/2010 12:19:32)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2009
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/04/2010 11:45:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/04/2010 11:45:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/04/2010 11:45:06)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/09/2009 11:21:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/09/2009 11:34:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/09/2009 11:33:55)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania na wniosek pożyczkobiorcy opinii o mozliwości spłaty wnioskowanej pożyczki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/05/2009 13:01:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/05/2009 13:01:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/05/2009 13:01:13)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/04/2009 11:23:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/04/2009 11:23:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/04/2009 11:23:15)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu na 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (05/12/2008 12:59:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (05/12/2008 12:59:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (05/12/2008 12:59:24)
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/10/2008 12:30:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/10/2008 12:30:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/10/2008 12:30:09)
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2008
Uchwała Składu Orzekającego Nr SO-0952/15/13/Pi/07 z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Czarnków na 2008 rok
 
Uchwała Składu Orzekającego Nr SO-0951/110p/13/Pi/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków Nr 58/II/2007 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu na 2008 rok
 
Uchwała Składu Orzekającego Nr SO-0951/109d/13/Pi/2007 z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Zarządzeniu Nr 58/II/2007 Wójta Gminy Czarnków z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu na 2008 rok
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Kurkiewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kurkiewicz (14/12/2007 10:01:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Kurkiewicz (14/12/2007 10:20:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Kurkiewicz (14/12/2007 10:20:40)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za lata 2006 i 2007
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Iwanicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/12/2008 14:08:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/12/2008 14:08:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/12/2008 14:08:30)