Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Administracja » Regulamin organizacyjny » Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

 

Schemat Organizacyjny

 

 

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY CZARNKÓW

 

W celu prawidłowego wykonywania zadań spoczywających na Gminie, wprowadzam następujące stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Czarnków:

 

I.         KIEROWNICTWO  URZĘDU

 

1.      Wójt Gminy (1/1 etat),

2.      Zastępca Wójta (1/1 etat),

3.      Skarbnik Gminy (1/1 etat),

4.      Sekretarz Gminy (1/1 etat),

 

Nazwa komórki

Wykaz stanowisk pracy

Wymiar zatrudnienia

Bezpośredni przełożony

Referat

Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy

1/1

Skarbnik Gminy

Stanowisko ds.

Księgowości Budżetowej

1/1

Stanowisko ds.

Księgowości Budżetowej

1/1

Główny Księgowy

Stanowisko ds. Księgowości, Wynagrodzeń, Rozliczeń Publiczno-Prawnych

1/1

Stanowisko ds. Rozliczeń Należności Podatkowych

i Niepodatkowych

1/1

Stanowisko ds. Rozliczeń Należności Niepodatkowych

1/1

Stanowisko ds.

Wymiaru Podatku

1/1

Stanowisko ds.

Rozliczeń Podatkowych

1/1

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Podatku od Środków Transportowych
i Ewidencji Środków Trwałych

1/1

Stanowisko ds.

Księgowości - Kasjer

1/1

Referat

Budownictwa

i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu

1/1

Wójt Gminy

Stanowisko ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

1/1

Kierownik Referatu

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

1/1

Stanowisko ds. Inwestycji, Modernizacji i Remontów

1/1

Stanowisko ds.

Techniczno-Inwestycyjnych

1/1

Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej

1/1

Referat

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

1/1

Wójt Gminy

Stanowisko ds.

Mienia Komunalnego

1/1

Kierownik Referatu

Stanowisk ds.

Ochrony Środowiska

1/1

Samodzielne Stanowiska

Radca Prawny

1/2

Wójt Gminy

Stanowisko ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej, Ochrony Informacji Niejawnyh

1/1

Wójt Gminy

Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej

1/2

Wójt Gminy

Stanowisko ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

1/1

Wójt Gminy

Stanowisko ds. Funduszu Sołeckiego i Obsługi Sekretarskiej Wójta  

1/1

Wójt Gminy

Stanowisko ds.

Obsługi Sekretariatu

1/1

Sekretarz Gminy

Stanowisko ds. Obsługi Klienta

1/1

Sekretarz Gminy

Stanowisko ds.

Ewidencji Ludności

1/1

Zastępca Wójta

Stanowisko ds.

Obsługi Rady Gminy
i Promocji Gminy

1/1

Zastępca Wójta

Stanowisko ds.

Kadr

1/1

Sekretarz Gminy

Stanowisko ds.

Obsługi Informatycznej Urzędu Gminy

1/1

Sekretarz Gminy

Stanowiska obsługi

Robotnik Gospodarczy

1/1

Sekretarz Gminy

Sprzątaczka

3/4

Sekretarz Gminy

Sprzątaczka

3/4

Sekretarz Gminy

 

1. W zależności od potrzeb zatrudniani będą pracownicy na stanowiska robotnik gospodarczy
w ramach umowy zawieranej ze Starostą Czarnkowsko - Trzcianeckim o zatrudnienie bezrobotnych
do wykonywania robót  publicznych.

 

2. W zależności od potrzeb, zezwalam na zmianę określenia nazwy stanowiska po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem lub Sekretarzem Gminy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Jurewicz-Gała (02/10/2003 13:49:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/02/2007 08:57:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/12/2015 12:00:18)